Departamentul protectia copilului

Comisia pentru protectia copilului

dasiasi

  Comisia pentru protectia copilului, prevazuta la art. 104 din L. Nr. 272/2004 prvind protectia si promovarea drepturilor copilului este organul de specialitate, fara personalitate juridica, a Consiliului judetean, respectiv al Consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor copilului. Comisia are urmatoarele atributii principale: • stabileste incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap si, dupa caz,orientarea scolara a acestora; • stabileste masurile de protectie speciala (...)

[citeste mai mult]

Compartiment pentru adoptii si post adoptii

Compartiment pentru adoptii si post adoptii

Cine poate adopta? Pot adopta atât familiile (persoane căsătorite intre ele-soţ şi soţie) cât şi persoana singură (necăsătorită) care obţin atestatul de familie/persoană aptă să adopte. Cine nu poate adopta? Art. 459. din Codul Civil al Romaniei prevede că “ Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi handicap mintal nu pot adopta”. (1) Persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru infracţiunea (...)

[citeste mai mult]

Serviciul pentru situatii de urgenta

dasiasi

Serviciul are urmatoarele actiuni : 1. Intrevederi cu autoritatile locale, in vederea gasirii celor mai bune strategii de informare si sensibilizare a publicului in vederea eliminarii conceptiilor de abuz in familie 2. Serviciul telefonul copilului, care asigura permaneta pentru  preluarea cazurilor si interventie eficienta si impune celor care preia cazul completarea unui raport tipizat de evaluare primara. 3. Organizeaza echipe mixte de interventie in vederea identificarii, evaluarii si  solutionarii eficiente  a  cazurilor de abuz  semnalate. 4. Asigura servicii (...)

[citeste mai mult]

Serviciul management de caz

dasiasi

  SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ   1. ORGANIZAREA  SMC • SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ (S.M.C.) s-a infiintat la data de 1.01.2011, prin hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 379/23.12.2010 de aprobare a organigramei si statelor de functii ale D.G.A.S.P.C.Iasi; • SMC reprezinta un compartiment distinct in cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi, organizat la nivel de serviciu. SMC are relatii de colaborare directa cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi fiind raspunzator de coordonarea serviciilor, prestatiilor si interventiilor destinate copilului pentru care a fost instituita (...)

[citeste mai mult]

Serviciul evaluare complexa

dasiasi

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI Sediul: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAL SI PROTECTIA COPILULUI IASI Strada : VASILE LUPU  Nr. 57A Judetul/sector: IASI  telefon:  0232/214972, 0232/477731  fax: 0232/279654    E-mail: secc_dgaspciasi@yahoo.com     Serviciul de Evaluare Complexa realizeaza evaluarea complexa in vederea formularii sau confirmarii diagnozei complexe in vederea argumentarii pertinente in fata Comisiei pentru Protectia Copilului, a propunerilor referitoare la incadrarea intr-un grad de handicap, orientarea scolara, (...)

[citeste mai mult]

lista de la 1 la 5 din 6