Anunturi

Rezultatele la interviul examenului de promovare din data de 21.12 2016

Tabel nominal cu punctajele obţinute la interviul din data de 21.12.2016 pentru examenul de promovare în grad profesional -  Semestrul II

 

Nr.

Ctr.

Nume şi prenume

Punctaj

 interviu

Rezultatul interviului

Departament

  1.

Cartas Gianina

96,66

ADMIS

Serviciul Tehnic

2.

Păcurar  Mihaela Cătălina

96,66

ADMIS

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap

                                              

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Dumitrachi Bogdan

 

 

Afişat astăzi, miercuri  21.12.2016 orele 11:00

 

Contestaţiile pentru proba interviului se pot depune până pe data de 22.12.2016 orele 11:00.

 

Rezultatele finale se vor afişa după expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor, respectiv după soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul.