go up

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Principalul furnizor de servicii sociale la nivelul județean.

Știri

Cine suntem?

DGASPC Iaşi este instituţia care asigura aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul: protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor, precum şi a altor categorii de populaţie aflate în situaţii de risc.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, ca instituţie publică de interes judeţean, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, este finanţată din fondurile Bugetului de Stat.

Beneficiari ai serviciilor sociale si activitatilor DGASPC Iași 2022

copii / tineri beneficiari ai serviciilor rezidentiale
0
copii / tineri beneficiari ai serviciilor sociale de tip familial
0
victime ale violentei domestice
0
minori asistati in procesul de audiere
0
copii beneficiari de servicii de consiliere
0
persoane adulte in dificultate
0
persoane cu handicap neinstitutionalizate
0
mame si copii
0
copii beneficiari consiliere
0
copii care au comis fapte penale si nu raspund
0
sesizari privind situatii de risc
0
copii cu dizabilitati cu grad – cazuri noi
0

Proiecte implementate DGASPC Iasi

ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL „C.A. ROSETTI”, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI-LOT 2″, COD SMIS 130247 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași..

ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL „C.A. ROSETTI”, MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI-LOT 1″, COD SMIS 130246 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași..

Proiect 1: “ Crearea unui Centru modulat de ingrijire pentru 50 de varstnici in situatie de risc, in loc. Mircesti, jud. Iasi”. (a) localizarea proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi,localitatea Mircesti (b) perioada de implementare a proiectului..

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași – 2022 în cifre

Abuz fizic
0
Abuz emoțional
0
Abuz sexual
0
Neglijare
0
Exploatare prin muncă
0

Managementul comunicării organizaționale

solicitari scrise primite conform Legii nr. 544/2001
0
81 postari pe pagina facebook
0
spoturi de promovare in mass media locala si centrala
0
interventii pe luna posturi radio
0
Informaţii de interes public solicitate telefonic/verbal
0
Audiențe
0
Documente înregistrate – Registratura electronică
0
Articole publicate
0
Comunicate de presă (www)
0

Transparență Decizională

DGASPC lanseaza în consultare publică Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2024

 Astfel, propunerile, sugestiile, observațiile cu privire la Planul anual de actiune pe anul 2024  pot fi  transmite în scris pe adresa office.dgaspcis@dasiasi.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 06.03-15.03.2024.   
 

Ce servicii oferim?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului oferă:

Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021 - 2027

”Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021 – 2027 a fost aprobata prin HCJ 137/29.03.2023.

”Strategia Judeteana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021 – 2027”   a fost elaborată  în acord cu Strategiile Naționale în domeniu și după realizarea unei Analize a Contextului Social al Județului Iași.

Despre Strategia Judeţeana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014-2020

Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale îşi propune să contureze arhitectura unui sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile din judeţul Iaşi.

Strategia a pornit de la o amplă cercetare cu privire la stadiul serviciilor sociale în judeţul Iaşi, realizată în cadrul proiectului „Creşterea gradului de implementare a legislaţiei privind serviciile sociale la nivel local în contextul procesului de descentralizare”, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Explorarea mediului social a condus la identificarea pe teritoriul judeţului a mai multor grupuri de populaţii vulnerabile şi a tipurilor de servicii sociale dezirabile la nivelul comunităţilor locale. Abordarea “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin şi să contribuie la dezvoltarea ulterioară a unor răspunsuri variabile şi flexibile, adaptate nevoilor identificate.

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Judeţul Iaşi pentru perioada 2014-2020 stabileşte cadrul general, obiectivele şi direcţiile de acţiune pentru crearea unui sistem eficient de servicii sociale, în interiorul căruia planurile de acţiune locale şi strategiile proprii ale furnizorilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat şi integrat

Obiectivele propuse în document transcend grupurile vulnerabile, ele se referă la serviciile sociale în totalitate, indiferent de tipul de beneficiari, urmărind oferirea unui sprijin real, accesibil, capabil să ofere traiectorii care se finalizează prin integrare.

Consolidarea unui cadru coordonat al înfiinţării şi organizării serviciilor sociale de calitate, sustenabile, în concordanţă cu nevoile şi situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului.

  • Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel judeţean.
  • Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale complementare, orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale.
  • Finalizarea reformei instituţionale pentru diverse categorii de beneficiari prin crearea de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar (locuinţe sociale sau servicii rezidenţiale de talie mică, incluse în comunitate).
  • Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţilor locale pentru crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi vulnerabilitate.
  • Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile pentru externalizarea furnizării serviciilor sociale.
Sari la conținut