go up

Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din 17.04.2024

 

Tabel cu rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 17.04.2024 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Tehnic şi Achiziţii Publice – Compartimentul Tehnic și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Juridic și contencios, menţionate în Anunțul nr. 11381/15.03.2024 publicat în data de 15.03.2024

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Rezultatele selecţiei

dosarelor

 

Observaţii

 

 

inspector, clasa I, grad profesional principal  la Serviciul Tehnic şi achiziţii publice – Compartiment Tehnic din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

1. 13781/29.03.2024 Admis
consilier juridic, clasa I, grad profesional principal  la Serviciul Juridic și contencios din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

1. 12422/21.03.2024 Admis
2. 14252/02.04.2024 Admis
3. 14436/03.04.2024 Admis
4. 14430/03.04.2024 Admis
5. 14629/04.04.2024 Admis

 

Secretar Comisie concurs,

Inspector Jijie Cristina

 

 

 

Afişat astăzi, marți, 09.04.2024, ora 15,00

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul DGASPC Iaşi din Strada Ateneului nr.1C, miercuri, 17.04.2024 ora 10.00, în vederea susţinerii probei scrise a concursului.

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut