go up

Punctaj obținut la interviul pentru examenul de promovare

Tabel cu punctajul obţinut la interviul din data de 21.05.2024 pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional deținut principal la Serviciul Management de caz pentru copii aflați în măsuri de tip rezidențial, centre de zi și supravegheri specializate din cadrul aparatului propriu – grad profesional după promovare – superior, menționat în Anunțul nr. 16741/16.04.2024 publicat în data de 16.04.2024

 

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Punctaj

interviu

Rezultat

Proba interviu

1. 18305/25.04.2024 96,66 Admis

 

 

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina 

 

 

 

 

Afişat astăzi, marți, 21.05.2024 orele 11,30 

Contestaţie pentru proba interviului se depune în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării, respectiv până la data de 22.05.2024 orele 11,30.

 

 

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut