go up

Rezultate selectie dosare pentru examen de promovare

Tabel nominal cu rezultatele privind selecţia dosarelor la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 26.01.2022 pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de participare din cadrul DGASPC Iaşi publicat în Anunţul nr. 42846/27.12.2021 şi afişat în data de 27.12.2021

 

Nr. ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului

Rezultatele selecţiei dosarelor

 

Observaţii

 

inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Evaluare complexă a copilului din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

1.

 

735/10.01.2022

 

Admis

 

inspector, clasa I, grad profesional principal de la Serviciul Management de caz pentru copii aflați în măsuri de tip rezidențial, centre de zi și supravegheri specializate din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

 

1.

 

1186/13.01.2022

 

Admis

 

inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Management de caz, evaluare inițială și intervenție în regim de urgență pentru persoane adulte din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

 

1.

 

850/11.01.2022

 

Admis

 

 

inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Resurse umane și formare profesională din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

 

1.

 

851/11.01.2022

 

Admis

 

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina

 

 

 

 

Afişat astăzi, vineri, 21.01.2022, ora 13,00

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul DGASPC Iaşi din str. Vasile Lupu nr.57A, miercuri, 26.01.2022 ora 10.00, în vederea susţinerii probei scrise a examenului.

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut