go up

Rezultatele selecției dosarelor pentru examenul de promovare

Tabel cu rezultatele privind selecţia dosarelor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional deținut principal la Serviciul Management de caz pentru copii aflați în măsuri de tip rezidențial, centre de zi și supravegheri specializate din cadrul aparatului propriu – grad profesional după promovare – superior, menționat în Anunțul nr. 16741/16.04.2024 publicat în data de 16.05.2024

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Rezultatele selecţiei

dosarelor

 

Observaţii

 

1. 18305/25.04.2024 Admis

 

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi, marți, 14.05.2024, ora 15,00

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul DGASPC Iaşi din Strada Ateneului nr.1C, joi, 16.05.2024 ora 12.00, în vederea susţinerii probei scrise a examenului.

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut