go up

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

         DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI  Iaşi prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituţie, al asigurării securităţii spaţiilor şi bunurilor instituţiei, precum şi al siguranţei persoanelor aflate în sediul instituţiei.

Datele personale înregistrate sunt comunicate la cerere, următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, altor instituţii cu atribuţii legale.

Vă comunicăm că datele personale înregistrate sunt stocate pentru o perioadă de 30 zile. La expirarea acestui termen acestea se şterg în mod automat. Dacă în acest interval de timp apar incidente pentru rezolvarea cărora este necesară intervenţia altor instituţii, aceste înregistrări vor fi păstrate la cerere.

           Conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD), persoanele fizice vizate cărora li se prelucrează date personale beneficiază de următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de a restricţiona procesarea, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul DGASPC Iaşi.

 

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut