go up

Lege nr. 360/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006

Parlamentul României

 

               

 

 Lege nr. 360/2009

din 20/11/2009

 

pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Publicat in MOF nr. 800 – 24/11/2009

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24/11/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2009

                                                       

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Articol unic. – Litera a) a articolului 26 din Legea nr. 448/2006 pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "a) scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizaţii de natură salarială şi pensii;".

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

   

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,                      PRESEDINTELE SENATULUI
            DANIELA POPA                                    MIRCEA-DAN GEOANA
 
 

   

 

  Bucureşti, 20 noiembrie 2009.

    Nr. 360.

 

Fisiere atasate
Sari la conținut