go up

Legislația în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap

 Legislația în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap

 

Hotărârea nr. 89/05.02.2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 (M.O. nr. 103/15.02.2010)
 
Ordin nr. 517/04.11.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapprivind efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. nr. 780/16.11.2009)
 
Ordin nr. 468/13.10.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. nr. 702/20.10.2009)
 
Ordin nr. 369/17.08.2009 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap (M.O. nr. 611/08.09.2009)
 
Legea nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Ordinul nr. 651 din 19.decembrie.2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementarii standardelor specifice de calitate in centrele pentru persoanele cu handicap
 
Ordinul nr. 590 din 12.noiembrie.2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Ordinul nr. 559 din 22.octombrie.2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu handicap
 
Ordinul nr. 507 din 10.septembrie.2008 privind aprobarea Grilei de evaluare a activitatilor cu caracter inovator desfasurate in centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap
 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Hotărârea nr. 430/16.04.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (M.O. nr. 339/01.05.2008)
 
Ordin nr. 11/09.01.2008 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapprivind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap (M.O. nr. 29/15.01.2008)
 
Hotararea de Guvern nr. 10 din 9 ianuarie 2008 privind indexarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Ordinul nr. 256 din 03.august.2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap
 
Ordinul nr. 671 din 24.iulie.2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
 
Ordinul nr. 432 din 14.mai.2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) – g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Ordonanta de Urgenta nr. 14 din 07.martie.2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Legea nr. 448 din 06.decembrie.2006***Republicată, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 
Hotararea de Guvern nr. 1175 din 29.septembrie.2005 privind aprobarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 – 2013
 
Ordonanta de Urgenta nr. 32 din 26.februarie.2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
 
Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut