go up

Ordin nr. 223/2007 din 16/07/2007 privind formatul unic al cardului-legitimaţie de parcare


Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

 

            Ordin nr. 223/2007

din 16/07/2007

 

privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 17/08/2007

 

Actul a intrat in vigoare la data de 17 august 2007

           

Handicapaţi
Tipizate, Formulare

 

 

    În temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere prevederile:

   – art. 64 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;

   – art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007,

 

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

 

   Art. 1. – Se aprobă modelul de card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. – Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura implementarea formatului unic al modelului prevăzut în anexă.

   Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

 

    Bucureşti, 16 iulie 2007.

    Nr. 223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXA  *)

 

 

 

Modelul de card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

IMAGINE

 

 

 

 

 

   *) Anexa este reprodusă în facsimil

Fisiere atasate
Sari la conținut