go up

RAPORT Privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului -2016-

I. Consideraţii generale 4

II. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului 4

A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie 4

A.1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament 4

A.2. Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz 7

A.3. Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial 15

B. Adopţie şi postadopţie 18

C. Prevenirea cazurilor de abandon 23

D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate 28

E. Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului 28

F. Comisia pentru Protecţia Copilului 29

G. Centrului Judeţean de Incluziune Socială din structura DGASPC Iaşi 29

III. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu handicap/persoane adulte în dificultate 35

A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate 35

Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial si alternativ 35

Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap 40

Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap 41

B. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap 44

IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării proiectelor 49

V. Resurse umane 55

VI. Activitatea Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Mass-Media 66

VII. Activitatea Serviciului Achiziţii Publice 67

VIII. Situaţia financiară 70

IX Obiective propuse pentru 2017 74

Anexe: Lista abrevierilor 75

 

 

 

 

I. Consideraţii generale

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004, este o instituţie publică de interes judeţean cu personalitate juridică, sub autoritatea  Consiliului Judetean Iaşi ce are rolul de a asigura, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricaror persoane aflate în nevoie, conform Strategiei Judeţeane de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 -2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean Iaşi nr 285/30.09.2014.

 

II. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia copilului

 

A. Situaţia copiilor în dificultate, aflaţi în măsură de protecţie

A.1. Situaţia copiilor aflaţi in centrele de plasament

 

Tabel 1. Copii în sistem rezidenţial (2006 – 2016)

Tip centru de plasament

Dec. 2006

Dec. 2007

Dec. 2008

Dec. 2009

Dec. 2010

 Dec.

2011

Dec.

2012

Dec.

2013

Dec.

2014

Dec. 2015

Dec. 2016

Centre pentru copilul cu nevoi sociale

534

490

491

483

473

480

483

466

505

434

500

Centrele pt. copil cu handicap

1288

1191

1132

1159

1130

1052

1057

856

766

696

547

Total copii in CP

1822

1681

1623

1642

1603

1532

1540

1322

1271

1130

1047

 

 

Figura 1. Evoluţia numărului de copii în sistem rezidenţial (2006- 2016)

Tabel 2. Fluctuaţia intrări-ieşiri pe centre de plasament (ianuarie- decembrie 2016)

NNr. crt.

Centrul de plasament

Existent la 1 ian. 2016

Intrări

Intrari prin transfer

Ieşiri

Iesiri prin transfer

Existent la 31 dec 2016

1

CSC Sf. Andrei

82

69

 

83

1

67

 

2

CSC Bucium

112

26

 

19

 

119

 

3

CS Veniamin Costache

108

18

1

31

 

96

 

4

CRCH Galata

62

7

 

2

 

67

 

5

CSC Bogdana

115

10

 

12

 

113

 

6

CSC M Sadoveanu Paşcani

58

30

 

10

 

78

 

7

CP I Holban

185

19

 

65

 

139

 

8

CP CA Rosetti

152

21

 

27

 

146

 

9

CSSC Tg Frumos

182

12

 

56

 

138

 

10

CSC Sf. Nicolae Paşcani

33

4

 

5

 

32

 

11

Modul Reabilitare Comportamentală din cadrul CPRU

12

19

 

11

 

20

 

12

CF Verseni

29

3

 

0

 

32

 

 

TOTAL

1130

238

1

321

1

1047

 

 

Din totalul intrărilor în sistemul rezidenţial, 147 sunt plasamente în regim de urgenţă (decizie de urgenţă sau ordonanţă preşedinţială)

Figura 2. Distribuţia pe vârste a copiilor din sistemul rezidenţial (31 dec. 2016)

 

Tabel 3. Externările din centrele de plasament ale DGASPC (ianuarie – 31 decembrie 2016)

Tip centru de plasament

Externări CP

ianuarie – 31 decembrie 2016

Centru de plasament pentru copii cu nevoi sociale

100

Centru de plasament pentru copilul cu handicap

221

Total dezinstituţionalizări

321

 

Încetările de măsură de protecţie de tip rezidenţial din centrele de plasament ale DGASPC în perioada de referinţă, pe principalele tipuri de măsuri:

 • 38 reintegrări în familia naturală/extinsă

 • 96 plasament la asistent maternal profesionist/plasament familial

 • 136 încetarea măsurii de protecţie după împlinirea vârstei de 18 ani, din care:

  • 85 reintegrare în familie

  • 50 integrare individuală în comunitate/preluaţi pe proiecte de integrare socio-profesională/preluare centre multifuncţionale

  • 1 preluare servicii de tip rezidenţial adulţi

 • 46 plasamente in alte servicii de tip rezidenţial

 • 5 alte situatii

Figura 3. Încetări de măsură de protecţie din sistem rezidenţial pe tipuri de măsuri

 

A.2. Activităţi derulate în cadrul Serviciului Management de Caz

Serviciul Management de Caz (SMC) este un serviciu infiinţat în structura DGASPC Iaşi, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 379/23.12.2010, prin comasarea serviciilor cu competenţe în instituirea şi monitorizarea măsurilor de protecţie specială.

Misiunea SMC o constituie coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea şi monitorizarea implementării Planului Individualizat de Protectie până la închiderea cazului pentru copiii separaţi de familie, îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor din sistemul de protecţie şi diminuarea perioadei de separare de familie, concomitent cu formarea continuă a personalului în vederea optimizării vieţii copiilor, în conformitate cu legislaţia aprobată.

Dintre activităţile Serviciului Management de Caz si Centrelor de plasament pot fi menţionate următoarele:

 • Au fost instrumentate, analizate, verificate şi prezentate in Comisia pentru Protectia Copilului Iasi (CPC Iasi) sau inaintate catre instanta peste 500 de cazuri, (instituire masura de protectie in plasament familial, asistenta maternala, centre de plasament, mentineri masuri de protectie speciala la dobandirea capacitatii depline de exercitiu, incetari masuri de protectie speciala prin reintegrarea familiala, revenirea in familie sau integrare socio-profesionala, inlocuiri de masuri de protectie speciala, atestari si reatestari ale asistentilor maternali profesionisti, respingeri cereri de atestare, eliberari avize favorabile pentru masuri de protectie speciala in judetul Iasi si solicitari eliberari avize favorabile in alte judete, diverse informari).

 • Au fost efectuate peste 500 de deplasari în teren în vederea soluţionării sau monitorizării cazurilor aflate în evidenţă (atestare/reatestare asistent maternal profesionist, evaluare în vederea instituirii unei măsuri de protecţie, monitorizare evoluţie copil aflat în plasament familial, în regim de asistenţă maternală, centre de plasament sau supraveghere specializată, evaluare în vederea reintegrării, participare la comisii de cercetare disciplinară si efectuare vizite in centre de plasament, participare la seminarii, conferinte, ateliere de lucru atat in scopul reprezentarii D.G.A.S.P.C.Iasi si promovarii serviciilor, cat si in scopul perfectionarii profesionale);

 • Au avut loc mai multe evenimente speciale initiate si desfasurate, dupa cum urmeaza:

 • 15 Mai – a fost marcata Ziua Internationala a Familiei. Au fost organizate intalniri intre copii aflati in centrele de plasament si parintii acestora sau cu membri ai familiei extinse. Actiunea a avut ca scop facilitarea reluarii, mentinerii si consolidarii legaturii dintre copii si familia biologica sau extinsa.

 • 1 Iunie – a fost marcata Ziua Internationala a Copilului. DGASPC Iasi a organizat la sediul D.G.A.S.P.C.Iasi Ziua copilului, la care au participat copiii din sistemul de protectie. Alaturi de copii s-au aflat si voluntarii Asociatiei Speranta pentru Ingerasi, asociatie care a avut si rol de sponsor.

 • Au fost organizate tabere pentru copiii din sistemul de protectie, la mare si munte la care au participat peste copii din sistemul de protectie, ca recompensa pentru rezultatele obtinute la invatatura si disciplina, dupa cum urmeaza: 05.07.2016-10.07.2017 din cadrul centrelor rezidentiale si asistenta maternala au plecat un numar 86 de copii cu 8 insotitori in tabara, la mare, statiunea Eforie Nord-Tabara Luminita. Tabara a fost organizata de catre Directia Judeteana Pentru Tineret si Sport . 7 copii din cadrul CSC Sf Andrei, insotiti de 3 educatori, au plecat 6 zile la mare, in perioada 05.09.2016-10.09.2016, la Constanta, Hotel Palace. 60 de copii si tineri din 4 centre de plasament ale DGASPC Iasi insotiti de 6 educatori au participat in tabara la Moeciu in perioada 22.07.2016-29.07.2016, tabara sponsorizata de catre Asociatia Primaverii Plus. A fost onorata si invitatia la Tabara de vara pentru cercetasi “Predeal 2016”organizata de Ministerul Apararii Nationale in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, desfasurata sub deviza: “Fii cel mai bun! Fii la inaltime!”la care a participat un tanar ocrotit in cadrul Modulului de Excelenta din cadrul CSC Bucium.

 • Festivalul International Bucuria Lecturii desfasurat in colaborare cu ADPS Iasi si FICE Filiala Iasi, in cadrul Festivalului International al Cartii pentru Copii – „Bucuria Lecturii”, in contextul Zilei Internationale a Cartii pentru Copii si Tineret – 2 aprilie; s-au organizat carnavaluri cu personaje literare/piese de teatru, expozitii cu lucrari de pictura, concursuri in cadrul carora s-au prezentat scrisori adresate personajelor îndragite din carti, eseuri, recitaluri de poezie, toate aceste activitati avand drept obiective prezentarea multiplelor modalitati de lucru practice, pe care le poate antrena cartea, valorificarea timidelor incercari de creatie literara ale copiilor ocrotiti in centrele de plasament, conexiunile pe care acestia le fac între lectura si recitalurile artistice de poezie si concursurile pe teme din povesti.

 • Saptamana Sa stii mai multe, sa fii mai bun – au fost desfasurate activitati la nivelul centrelor de plasament (activitati derulate in cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi), precum si Ziua Portilor Deschise in centrele de plasament in data de 20 noiembrie. In aceasta zi, la nivelul fiecarui centru de plasament si centru de zi au fost prezentate aspect ale vietii cotidiene ale copiilor, discutii tematice privind drepturile copilului, activitati cu voluntarii.

 • In data de 18 noiembrie 2016 a avut loc la Ateneul din Iasi, spectacolul: Exprima-te, Ai dreptul!, unde copiii si tinerii ocrotiti in sistemul de protectie au prezentat momente artistice (scenete, recitari poezii, dansuri tematice), care au reflectat drepturile prevazute in Conventia cu privire la drepturile Copilului. Alaturi de copiii din sistemul de protectie au fost si copiii si tinerii care fac parte din Comunitatea Elena din Iasi. Astfel, s-a marcat Ziua Internationala a Drepturilor Copilului care se sarbatoreste in fiecare an la data de 20 noiembrie.

 • In luna decembrie 2016, DGASPC Iasi a organizat spectacolul: Magia Craciunului, la care au participat copiii si tinerii din sistemul de protectie cu momente artistice specifice sarbatorilor de iarna, traditii si obiceiuri.Partenerii DGASPC Iasi au sprijinit organizarea evenimentului prin oferirea cadourilor (dulciuri, fructe) copiilor participanti.

 • Tot in luna decembrie 2016, reprezentantii Fundatiei Antibiotice – Stiinta si Suflet, au desfasurat o actiune in parteneriat cu DGASPC Iasi sub denumirea: Fii si tu Mos Craciun!. Astfel, 70 de copii ocrotiti in sistemul de protectie au participat la evenimentul organizat la sediul companiei Antibiotice, prezentand programe artistice (colinde, cantece), primind cadouri din partea angajatilor companiei in urma scrisorilor transmise de catre copii lui Mos Craciun.

 • La nivelul fiecarei unitati rezidentiale din cadrul D.G.A.S.P.C. Iasi au fost organizate serbari specifice sarbatorilor de iarna, iar colaboratorii DGASPC Iasi, persoane fizice si juridice au oferit cadouri copiilor sub forma de sponsorizari, donatii.

 • Campania „19 zile de activism impotriva abuzului si violentei asupra copilului”, eveniment cu traditie desfasurat de DGASPC Iasi in parteneriat cu FICE Bucuresti, FICE Filiala Iasi si cu implicarea activa a urmatoarelor institutii: Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, Agentia Nationala Antidrog (si CPECA Iasi), Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (si Centrul Regional Iasi – ANITP), Asociatia Cluburilor Alcoolicilor in Recuparare, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania – Filiala Iasi, Directia Judeteana de Sport si Tineret Iasi – Sala Polivalenta Iasi, Club Sportiv Politehnica/ Nationala Iasi, Asociatia de dans sportiv “Imperial Dance School”, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Maria” Iasi, Asociatia “Cristofor”, Cabinet de Nutritie si Dietetica “NutriGo”, S.C. Maryland Trading S.R.L., Cabinet de Nutritie si Dietetica – Constantin Tibirna din Iasi, Tribuna Invatamantului. Obiectivul general al campaniei din acest an a fost sensibilizea populatiei prin implicarea institutiilor publice si private si dezvoltarea de parteneriate pentru a organiza activitati, atat la nivel local cat si regional si national, in vederea promovarii practicilor pozitive in ingrijirea, educarea si formarea copiilor, adolescentilor si tinerilor si sa previna abuzurile asupra acestora. In cadrul campaniei au fost implicate un numar de 11 centre rezidentiale aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Iasi care ofera servicii rezidentiale si psihosocioeducationale pentru copii si tineri aflati in dificultate, 3 servicii/compartimente din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Iasi si o institutie de invatamant: Centrul de Formare Profesionala, Serviciul Management de Caz, Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului Iasi, Compartimentul Prevenire si Marginalizare Sociala (Centrul Zonal Cozmesti, Centrul Zonal Horlesti), Centrul de Plasament Verseni, Complexul de Servicii “Mihail Sadoveanu” Pascani, Complexul de Servicii Comunitare „Bucium” Iasi, Complexul de Serviciii Comunitare “Bogdana” Bogdanesti, Complexul de Servicii “Veniamin Costache” Iasi, Complexul Social de Servicii Comunitare “Sf. Spiridon” Targu Frumos, Complexul de Servicii Comunitare “Sfantul Neculai” Pascani, Centrul de Plasament „Ion Holban” Iasi, Centrul de Plasament “C.A. Rosetti” Iasi, Centrul Maternal “Maternus” Iasi, Inspectoratul Scolar Judetean – Scoala Gimnaziala “Al. Vlahuta” Iasi. Tipuri de activitati intreprinse workshop „Promovarea unui stil de viata sanatos – tulburari de alimentatie”, activitati sportive – “Sport si Sanatate!”Workshopul ”Programe si actiuni de prevenire si reducere a consumului de substante licite si ilicite si a traficului de persoane”“Atelier de degustare culinara”, ,,Cum sa ne comportam in societate ““Malnutritia, tulburarile alimentare la copil, intolerantele digestive”, “Alimentatie sanatoasa in centrele de plasament”, “Sa mancam sanatos, fructe si legume”„Alaptarea – cel mai bun start in viata”, “Mama minora – adaptare la rolul de mama”, “Grup suport: mame minore, minore insarcinatefamilii cu multi copii”, “Malnutritia”: jocuri, concursuri, activitati practice, activitati demonstrative, ghicitori, jocuri de rol, “Igiena spatiului de locuit”, „Fructele iti aduc sanatate”, „Obiceiuri nesanatoase care pot afecta grav dantura”, „Sunt dependent de sanatate”, „Poftiti la o portie de sanatate !”, “Plantele medicinale, sursa a sanatatii noastre”, “Influentele negative ale viciilor in dezvoltarea noastra”, “Natura-izvor de sanatate fizica si mentala”, “Trupul meu este un templu de resurse pentru o viata echilibrata?”, “Sunt interesat de sanatatea mea si a grupului din care fac parte ?”, “Minte sanatoasa, in corp sanatos””Nevoile nutritionale ale copiilor si tinerilor”, “Nutritia si alimentatia rationala la copil”, ”Malnutritia– simptome, diagnostic, tratament”, “Sa cunoastem/ identificam fructele”, “Ziua recoltei”, ”Ce culoare au fructele” si “Salata de fructe”, ”Fructele vesele “Mananc sanatos, sunt sanatos”, “Supa de zarzavat”, “Alimente sanatoasa si alimente nesanatoase”, “Vanatoarea de comori”, “Cine ghiceste?-ghicitori cu si despre legume/ fructe”, “Roata toamnei”, “ce culoare au fructele si legumele”, “Proteine vegetale. Proteine animale”, “Figurine din legume si fructe”, “Consecinte psihocognitive ale malnutritiei”.

 • S-a continuat perfectionarea angajatilor D.G.A.S.P.C.Iasi (asistenti sociali, psihologi, psihopedagogi), inclusiv formarea asistentilor maternali profesionisti, care sa ocroteasca grupuri de frati, copii de varsta mai mare si copii de varsta mica.; cursurile au fost organizate in cadrul Centrului de Perfectionare Galata, formatorii fiind atat din cadrul centrului cat si din cadrul serviciilor din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C.Iasi si invitati din cadrul altor institutii; curs de educatie parentala, in colaborare cu Asociatia Sol Mentis din Bucuresti, pentru educatorii din cadrul centrelor de plasament

 • Au fost evaluati si voluntari individuali, care activeaza in centrele de plasament ale D.G.A.S.P.C.Iasi (activitati de timp liber cu copiii/tinerii, meditatii, activitati de socializare, invatare limba engleza, lucru pe calculator, s.a.) si a fost organizata o intalnire de recunoastere a meritelor voluntarilor . Voluntari individuali 16 conform bazei de date din care un număr de 11 sunt activi – în centrele de plasament ieşene şi la nivelul compartimentelor DGASPC Iaşi . Voluntarii individuali activi desfasoara activitati specifice asistentei sociale si asistentei psihologice, activitati educative, de timp liber, ajută copiii la meditatii, invatarea limbii engleze, iniţiere în utilizarea calculatorului, participă la procesul de recuperare al copiilor prin activitati de kinetoterapie, activităţi sportive, activităţi de socializare , deprinderi de viata independenta, etc. Se lucrează cu grupuri mici de beneficiari sub indrumarea specialistilor din centru. Din partea ASCOR Iaşi, activează un număr de 20 de voluntari activi în Centrul de Plasament Veniamin Costache şi Centrul de Plasament Holban. Menţionăm faptul că urmează să fie încheiată o nouă convenţie de colaborare pentru continuarea colaborării între părţi. Voluntarii ASCOR desfasoara activitati de timp liber, excursii, meditatii, deprinderi de viata independenta,artterapie.Din partea Asociaţiei Lindelfeld , au activat un număr de 38 de voluntari în cadrul centrelor de plasament Ion Holban, Veniamin Costache şi Bucium. Voluntarii Asociatiei s-au implicat in desfasurarea de activitati de dezvoltare personala si stimulare a activitatii beneficiarilor, meditatii la disciplinele matematica, fizica, limba romana. Din partea Asociaţiei Speranţă pentru îngeraşi un număr de 64 voluntari au urmat cursurile de formare iniţială organizate prin Centrul de Formare al DGASPC Iaşi şi activeaza in centrele de plasament din Iaşi, ajutand copiii la realizarea temelor, activitati educationale, de petrecere eficienta si placuta a timpului liber. La International Language Program din localitatea Orem ,SUA au participat un număr de 13 voluntari pe serie ,care au desfăşurat stagii de practică timp de 4 luni (în total 3 stagii), la CSC Sf.Andrei Iaşi. Acesti voluntari participa alaturi de personalul centrului la activitatile de ingrijire, formarea deprinderilor de autonomie personala, activitati educationale, de socializare si de petrecere a timpului liber. Colaborarea cu Asociaţia ,, Civitan Club”- CSC Sf.Andrei colaborează cu Asociaţia Civian Club din anul 1993; în present 10 voluntari activi sunt implicaţi în proiecte care vizează organizarea zilei de naştere a copiilor , reintegrarea familial, familia în dificultate. În anul 2016 au fost incheiate 11 contracte de voluntariat în conformitate cu procedurile avizate. În anul 2016 a avut loc o sesiune de formare a coordonatorilor de voluntari din centrele de plasament şi coordonatori de voluntari al D.G.A.S.P.C Iaşi. Sesiunea a avut loc la Centrul de Formare Profesională Galata Iaşi în luna aprilie 2016. În cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului a fost organizată o sesiune de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor, sesiune care a avut loc pe data de 2016 şi în cadrul căreia au fost înmânate diplome şi premii voluntarilor implicaţi.

 • A continuat colaborarea atat cu Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi cat si cu Universitatea „Petre Andrei” Iasi, peste 200 de studenti realizand stagii de practica in cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi – aparatul propriu si centrele de plasament subordonate;

 • A fost reactualizată convenţia de colaborare cu Fundaţia Blue Heron din S.U.A.California proiect ce presupune susţinerea financiară şi prin mentorat a unui număr de 14 studenţi si masteranzi care se află ocrotiţi în sistemul de protectie al D.G.A.S.P.C.Iasi;

 • Situatia absolventilor din anul scolar/universitar 2015 – 2016, se prezinta astfel: Nr.total absolventi :  108 Din care: 73 de tineri absolventi care vor continua cursurile scolare (liceale, universitare, postuniversitare), 6 tineri integrati socio – profesional care au fost referiti initial catre Centrul Social Multifunctional , 2 tineri absolventi incadrati in grad de handicap care au fost preluati in centrele pentru adulti , 27 tineri absolventi reintegrati in familia de origine si comunitate

 • In ceea ce priveste protectia copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal, în anul 2016 s-au realizat urmatoarele : Participarea si prezentarea unui material in PPT. la Universitatea "A. I. Cuza" luna mai 2016 a Centrului de zi specializat pentru copilul predelincvent si delincvent, in cadrul proiectului" Copiii din centrele rezidentiale-de la risc la oportunitati sociale", Participarea la cursul de formatori educatori parentali, organizat la Vatra Dornei-mai 2016, in colaborare cu Holt Iasi, in cadrul proiectului "Siguranta si Sprijin"-Optimizarea serviciilor Centrului Social de Ocrotire a femeilor Victime ale violentei domestice din judetul Iasi.Urmare a cursului, a fost organizat si sustinut un curs format din opt sesiuni  de educatie parentala pentru un numar de 10 parinti ai beneficiarilor din cadrul compartimentului supraveghere specializata-CZD , Participarea copiilor de la CZD la spectacolul concurs dedicat zilei copilului –Music and my life" organizat si desfasurat la Teatrul Luceafarul Iasi in data de 4.06.2016, S-a avut in vederea instituirii unor masuri speciale de protectie pentru copiii care au savarsit o fapta penala dar nu raspund  penal, s-au efectuat deplasari la domiciliul copiilor pentru un numar de 70 copii din 17 comune si municipiul Iasi, Au fost realizate consilieri in vederea prevenirii riscului de recidiva, evaluari psihologice ale copiilor predelincventi si delincventi, intrevederi avute cu familia atat la domiciliu cat si la sediul D.G.A.S.P.C., cadre didactice pentru cunoasterea situatiei scolare a copiilor si a comportamentului, organizare de cursuri de educatie parentala pentru parintii copiilor care au savarsit fapte penale si parintii copiilor predelincventi din cadrul centrului de zi pentru copilul predelincvent si delincvent, intrevederi avute cu asistenti sociali din cadrul DAC si SPAS de pe raza administrativ teritoriala a judetului Iasi.

 • In cadrul centrelor de plasament au fost desfasurate, in principal, urmatoarele activitati :

 • Activitatea de asistenta sociala ( anchete sociale, realizare intrevederi cu parintii/altii semnificativi, deplasari in interes de serviciu, interventii in echipa Telefonul copilului, reevaluare planuri prevazute de legislatie, monitorizare copii aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi ) ;

 • Activitatea psihologica (evaluari psihologice, revizuiri planuri prevazute de legilasatie, consiliere, mediere conflicte, alte demersuri specifice, monitorizare copii aflati in masuri de protectie, sprijin absolventi, interventii in echipa Telefonul copilului ) ;

 • Activitatea psihopedagogica (evaluari psihopedagogice, programe abilitare/reabilitare, participare la activitati recreative, reevaluare planuri prevazute de legislatie, , interventii in echipa Telefonul copilului);

 • Activitati logopedice (terapie specifica logopedica, stimulare senzoriala, evaluare logopedica, stabilire relatii terapeutice pentru copiii nou preluati, interventii in echipa Telefonul copilului.);

 • Activitaii kinetoterapeutice (terapie fizica la sala de kinetoterapie, evaluare motorie, terapie fizica.);

 • Activitati medicale (supravegherea starii de sanatate, examinari medicale afectiuni acute, internari spital, administrare medicamente, triaj epidemiologic.);

 • Activitati educative de recreere si socializare (realizarea interventiilor prevazute in planurile specifice, excursii, drumetii, jocuri, alte tipuri de activitati, sarbatorirea zilelor de nastere a copiilor, cu invitarea parintilor);

 • Activitati manageriale si administrative (igienizarea zilnica a spatiilor, aprovizionarea cu alimente si materiale, reparatii, igienizari, reamenajare spatii, activitati de optimizare a conditiilor din centre, pregatirea pentru iarna);

Copiii din centrele de plasament, sub indrumarea personalului, au creat diverse obiecte decorative, felicitari, bijuterii, tablouri, icoane, multe dintre obiectele realizate fiind oferite in dar partenerilor D.G.A.S.P.C. din alte tari (Finlanda, Ucraina, Germania, Israel) sau au fost expuse in sala D.G.A.S.P.C.Iasi

Prezentam alaturat activitatile reprezentative desfășurate in centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C.Iasi :

CSC BUCIUM

 1. In datele de 30 si 31 mai 2016, a fost sărbătorită ziua copilului, in cadrul Editiei a III-a a Proiectului ,, Deschidem Portile Copilariei`-activitate intitulata anul acesta: “ Gradina cu talente”. Beneficiari ai Centrelor de Plasament Bucium, I. Holban, C.A. Rosetti, V. Costache, CPRU, Bogdanesti, CSC Sf Neculai, Pascani purtând costume specifice poveştilor Disney si participand la activitati distractive si sportive. Trăsăturile fizice şi ale personalităţii copiilor au fost ilustrate prin fresca expusă în cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi, frescă realizată de ei, sub coordonarea instructorului animator Teodoru Iulian.

Participanti – centrele de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. Iasi 

 • Complexul de Servicii Comunitare Bucium, loc. Iasi ;

 • Centrul de Plasament C.A.Rosetti, loc. Iasi ;

 • Complexul de Servicii Comunitare Veniamin Costache, loc. Iasi ;

 • Centrul de Plasament Ion Holban, loc. Iasi ;

 • Complexul de Servicii Comunitare Bogdana, loc. Bogdanesti, jud. Iasi ;

 • Centrul de Primire al Copilului in Regim de Urgenta, loc. Iasi ;

 • Complexul de Servicii Comunitare ”Sfantul Neculai”, loc.Pașcani, jud. Iasi.

Colaboratori-

 • Liceul cu Program Sportiv Iaşi ;

 • Clubul Sportiv Municipal Studentesc-C.S.M.S. Juniori;

 1. În intervalul 18-22 aprilie 2016, cu ocazia zilelor ,, Scoala Altfel„ la Complexul de Servicii Comunitare "Bucium" au fost organizate zilnic mai multe  ateliere  de olarit sau de confectionat origami cu specificul sarbatorilor pascale. S-a desfasurat totodata un atelier de aranjamente pascale cu grupele de copii din clasele I-IV. Cu produsele confectionate in ateliere, CSC Bucium a participat la activitatile de educatie nonformala desfasurate in intervalul 18.04-22.04.2016, activitati derulate in cadrul evenimentul Edu Funny Fest.

 2. Tot in saptanana” Scoala Altfel”, beneficiarii CSC Bucium au participat la o serie de ateliere de gatit, organizate in parteneriat cu Asociatia “Speranta pentru ingerasi” la Restaurantul “La Taifas” Bucium, precum si la o serie de activitati distractive, organizate la locul de joaca “Little Disney” din Hala Centrala, realizate cu sprijinul aceluiasi ONG.

 3. În data de 9 aprilie 2016, 90 de copii au participat la o actiune educativa, de ecologizare, impreuna cu voluntarii din cadrul Asociatiei “Speranta pentru Ingerasi”. S-a dorit ca prin desfasurarea acestei actiuni ca beneficiarii sa isi dezvolte abilitati sociale precum responsabilitate fata de protejarea naturii, a mediului inconjurator si insusirea unor comportamente civilizate.

 

 

 

 

 

CENTRUL DE PLASAMENT I.HOLBAN

 • "Deschidem prortile copilariei", proiect dedicat zilei copilului,desfasurat in colaborare cu CSC Bucium si CP Rosetti;

 • "Ajungem mari"- program implementat de Asociatia LINDENFELD, care presupune derularea de actiuni de voluntariat, organizarea si sustinerea unor activitati socio-educative si de timp liber destinate copiilor;

 • "Copil ca tine sunt si eu…", proiect derulat pe o perioada de 1 an, care se refera la incluziunea sociala prin participarea activa la activitatile creative si recreative in spatiul de joaca "KIDSLAND" Iulius Mall;

 • TERRAMOLD DENTESSE (clinica stomatologica privata) ofera servicii medicale stomatologice beneficiarilor ;

 • Clinica de Ortodontie-Pedodontie- din cadrul UNIVERSITATII "APOLLONIA", asigura educatia sanitara si interventiile profilactice si curative pentru copiii ocrotiti in centrul ;

 • Activitati de petrecere a timpului liber si terapie ocupationala in cadrul minifermei "ARCA LUI NOE", in parteneriat cu Fundatia "IZVOR" care organizeaza, implementeaza si supravegheaza activitati specifice, in functie de nevoile beneficiarilor

CSC SF.NECULAI PASCANI :

 • Bucuria lecturii –  Întâlnire cu scriitori, poeți din orașul Pașcani: Valentina Becart, coordonator Cenaclul Literar Colegiul ”M. Sadoveanu” Pascani, Ancuța Ștefana –elevă la Colegiul ”M. Sadoveanu” Pascani, Carnaval cu personaje din lumea poveștilor”, Vizită la Casa Memorială ”V. Alecsandri„ Mircești , la Casa Memorială ”Calistrat Hogaș” Roman, Vizită la Casa Memorială ”M. Sadoveanu„ Vânători Neamț și la Casa Memorială ”M. Sadoveanu” Fălticeni, Șezătoare literară: ”Dumbrava minunată” de M. Sadoveanu , activitate de modelaj cu porțelan la rece– Activitate in parteneriat cu Școala ”I. Cantacuzino” Pașcani, Atelier de modelaj cu porțelan la rece- Activitate susținută la Centrul Providența Iași

 • 1 iunie -expozitie la DGASPC Iasi

 • expozitie cu vanzare la Casa de cultura cu prilejul zilelor municipiului Pascani.

 • vizite ale copiilor cu polihandicap la familii in vederea mentinerii legaturii.

CTF Verseni

 • Excursii educative la Cetatea Neamtului, Casa memoriala Ion Creanga Humulesti si Manastiri din judetul Neamt.

 • Excursii in Municipiul Iasi cu vizite la Palatul Culturii si vizionarea unei piese de teatru la Teatrul Luceafarul

 • Activitati gospodaresti in gradina de legume din cadrul centrului

 • Activitati gospodaresti in cadrul modulelor in care locuiesc precum si in curtile aferente acestora

 • Activitati recreative : jocuri educative, aniversari zile de nastere, concursuri cu premii, foc de tabara, gratar, etc.

 • Participarea copiilor din centru la activitatile organizare de grupa de voluntari elvetieni

 • Excursie Piatra Neamt – Lacul Rosu – Barajul Bicaz, plimbare cu vaporasul pe lac, plimbare cu telegondola pe Muntele Pietricica.

CS V.Costache

 • 01.06.2016 – activități desfășurate la Palace Mall cu ocazia Zilei Internationale a copilului.

 • 04.06.2016 – concurs „Muzic and Dance My Live”, desfasurat la Ateneul Tatarasi organizat intre 3 centre ( CSC Bucium, Cs, Veniamin Costache, CSC Bogdana)

 • 19.04.2016 – vizita la Planetarium Mobil de catre 12 copii.

 • 26.03.2016 – Organizarea concursului spectacol „Tinere Talente” desfasurat la Palatul Copiilor Iasi.

 

 

C.P. „ C.A. Rosetti”

 • În luna martie au fost desfășurate activități de către grupul de clowni „ Zâmbetul nostru” la centrele de bătrâni: Căminul de pensionari „ Sf. Cuvioasă Parascehava” Iași; Căminul de bătrâni „ Sf Împărați Constantin și Elena”, Azilul de Bătrâni „ La Salle” Iași.

 • Participarea copiiilor din cadrul de plasament la serbările desfășurate cu ocazia zilei de 8 martie și 1 iunie: „ Serbarea Primăverii”, „ Bucuriile Copilului”, ediția a VIII-a;

 • Participarea unui număr de copii din cadrul centrului de plasament în data de 15 aprilie la spectacolul susținut la Casa de Cultură a Studenților Iași de către beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap „ Păstrăveni”, jud. Neamț,

 • Grupul de clowni „ Zâmbetul Nostru” a participat în luna aprilie la activitățile desfășurate în cadrul proiectului Funny Fest la Centrul Providența”;

 • Participarea la concursul „ Cupa Primăverii” la tenis de masă, ediția a VIII-a, proiect inițiat de către Școala Gimnazială Specială Pașcani în colaborare cu Școala Gimnazială Specială „ Constantin Păunescu” Iași;

 • Participarea la Festivalul Internațional „ Bucuria lecturii” desfășurat în colaborare cu ADPS Iași și FICE Filiala Iași în cadrul Festivalului Internațional al Cărții pentru Copii – activitățile desfășurate în cadrul centrului de plasament: desene inspirate de lumea lecturilor; lumea poveștilor în imagini; cărți pentru copii scrise de copii; piese de teatru- joc de umbre;

 • Săptămâna „ Să știi mai multe, să fii mai bun” – ateliere de origami, pictură pe ipsos, jocuri distractive;

 • 1 iunie 2016 – expoziție de lucrări ale copiilor la Hotelul Pleiada;

 • Martie- vestirea primăverii cu ajutorul umbrelor – spectacol realizat de copii;

 • Participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „ Steluțe pe pământ”, proiect inițiat de Fundația Comunitară și voluntarii Clubului Impact Iași,

 • În luna aprilie participarea la ateliere de lucru în cadrul Colegiului Național Iași, în proiectul „ Steluțe pe pământ”;

 • „ Veselia copilului” – proiect desfășurat de grupul de clowni „ Zâmbetul nostru” în colaborare cu Asociația O Kairos; Școala Gimnazială Balș și Centrul de plasament „ Căminul La Salle”;

 • Participarea la activitatea de promovare a competiției și sportului pe Stadionul Emil Alexandrescu, în colaborare cu CSC Bucium, CP „ I. Holban”;

 • Proiectul desfășurat în cadrul centrului de plasament ” Jurnal de vacanță” – presupune activități de recreere și socializare: vizită la Miclăușeni, vizită la Arca lui Noe, vizită la Rugionasa, etc;

 • „ Artiștii Nazdrăvani” – proiect desfășurat în cadrul centrului de plasament ce vizează activități de stimulare a proceselor cognitive și de creștere a stimei de sine a beneficiarilor centrului.

 • „ În vacanță la bunici” – proiect în colaborare cu Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Mircești.

 

CSS Tg Frumos:

Luna ianuarie –Proiect Tematic de Activitate Cultural – Artistică „Unirea Principatelor Române”

Luna Februarie: Activitate cultural – artistica cu tema „Dragobetele. Iubeste romaneste” cu participarea scolii “Ion Creanga”

Luna Februarie:Activitate cultural – artistic cu tema „Dragobetele, între uitare şi present” cu participarea partenerilor noştrii: Şcoala Generală „Ion Creang㔺i Modulul S.R.S.C.D al C.S.S.C. Tg. Frumos.

Luna Martie: 8 Martie – Activitate tematică „Mama, doar mama”, serbare cu tinerii din C.S.S.C. Tg. Frumos;

Luna Aprilie: Activitate cultural-artistică cu tinerii ansamblului „Brâuleţul” al C.S.S.C. Tg. Frumos la Centrul Cultural „Providenţa” – Iaşi în cadrul Proiectului „Edu – Funny Fest”

Luna Mai În data de 31 Mai 2016 în cadrul C.S.S.C. Tg. Frumos s-a desfăşurat Festivalul „Flori de Mai-Copilărie fără frontiere” cu participarea deosebită a tinerilor şi a prsonalului educativ din Centru, dar şi a partenerilor noştrii;

Luna Iunie În data de 1 Iunie s-ai organizat în C.S.S.C. Tg. Frumos activitati sportive si distractive, petrecere pentru beneficiarii din cadrul centrului cu ocazia „Zilei Internaţionale a Copiilor”,

De asemenea pe perioada verii s-au desfăşurat activităţi instructive-educative împreună cu reprezentanţi ai echipajelor de pompieri precum şi , în colaborare cu E-ON, s-au desfăşurat activităţi de înfrumuseţare a parcului din cadrul centrului.

În perioada vacantei de vară s-au organizat excursii Şi iesiri la iarba verde: o excursie la Castelul familiei Sturza din sat Miclauseni, comuna Butea, 1 excursie la manastirile din nordul Moldovei si 2 excursii la mare, una organizată de D.G.A.S.P.C. la Eforie Nord, respectiv o excursie organizată de fundaţia H.H.C. la Costineşti.

Luna Octombrie În perioada 24-26 Octombrie 2016 s-a participat cu solişti vocali de muzică populară şi divertisment şi cu o suită de dansuri populare româneşti tradiţionate, cu ansamblul folcloric „Brâuleţul” al C.S.S.C. Tg. Frumos, la spectacolele organizate de către Primăria Oraşului Tg. Frumos, cu ocazia „Zilelor Recoltei”.

Luna Noiembrie În luna noiembrie la nivelul C.S.S.C. Tg. Frumos s-a organizat o serie activităţi educative şi artistice sub sloganul „Activism împotriva violenţei. Malnutriţia” unde au participat tinerii din Centru şi personalul educativ.

În data de 18 Noiembrie am participat la Spectacolul „Exprimă-te! Ai dreptul!” organizat de către D.G.A.S.P.C. Iaşi la Ateneul Tătăraşi unde am desfăşurat o scenetă de teatru reprezentativă şi un moment artistic cuprinzând muzică populară şi dansuri tradiţionale cu ansamblul folcloric „Brâuleţul” al C.S.S.C. Tg. Frumos.

Luna Decembrie De la începutul lunii decembrie, în cadrul instituţiei, s-au desfăşurat activităţi pentru pregătirea sărbătorilor de iarnă. Astfel, sub coordonarea educatorilor şi instructorilor animatori copiii şi tinerii au confecţionat ornamente specifice perioadei. Cu acestea au decorat spaţiile din cadrul instituţiei. De asemenea au participat la împodobirea brazilor de Craciun- in CSSC, DGASPC, Primaria Oraş Tg. Frumos, si a colaboratorilor TAC- TAC, EKY-SAM, SC “DIAMAX”, Şc. “Garabet Ibraileanu”, Sc. “Ion Cranga”.

Beneficiarii s-au pregătit şi au fost pregătiţi pentru serbătile tematice:

 • În data de 12 Decembrie 2016 la nivelul C.S.S.C. Tg. Frumos s-a desfăşurat un spectacol aniversar cu ocazia sărbătoririi patronului spiritual „Sf. Spiridon”, unde au luat parte reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. Iaşi, autorităţi locale, personalul educativ şi tinerii ocrotiţi în centru.

 • În data de 16 Decembrie 2016 am participat la un spectacol organizat de către Liceul Tehnologic „Trinitas” din oraşul Tg. Frumos unde am prezentat un moment de datini şi obiceiuri de iarnă cu ansamblul folcloric „Brâuleţul” al C.S.S.C.

 • În data de 21 Decembrie 2016 am participat la un spectacol organizat de către D.G.A.S.P.C. Iaşi la ATENEUL – Tătăraşi unde am prezentat un moment de datini şi obiceiuri de iarnă cu ansamblul folcloric „Brâuleţul” al C.S.S.C „Jocul Măştilor”.

 • În data de 23 Decembrie 2016 am participat la un spectacol organizat de către D.G.A.S.P.C. Iaşi la Postul de Televiziune „TELEMOLDOVA” Iaşi unde am prezentat un moment de datini şi obiceiuri de iarnă cu ansamblul folcloric „Brâuleţul” al C.S.S.C „ Jocul Măştilor”.

 • Activităţile au avut un rol determinant şi constructiv în dezvoltarea creativităţii, un scop formativ – educative dar şi un mod plăcut de petrecere a timpului liber.

 • Activităţile desfaşurate au ca scop pe tremen lung familiarizarea cu obiceiurile şi tradiţiile noastre româneşti, păstrarea şi consrvarea acestora într – o formă cât mai autentică şi promovarea valorilor noastre româneşti tradiţionale pentru generţiile viitoare,

 

A.3. Evoluţia numărului de copii ocrotiţi prin măsuri de tip familial

 

Tabel 4. Situaţia copiilor aflaţi în protecţie în măsuri de tip familial (2009- 2016)

Tip măsura protecţie

Dec. 2009

Dec. 2010

Dec.

2011

Dec.

2012

Dec.

2013

Dec.

2014

Dec.

2015

Dec.

2016

Plasament familial din care:

1342

1239

1215

1183

1183

1060

1034

953

Plasament la rude până la gr IV

1167

1078

1038

994

989

881

842

749

Plasament la altă familie/persoană

175

161

177

189

194

179

192

204

Plasament asistent maternal

1213

1199

1193

1171

1267

1289

1319

1425

Tutele

85

78

60

54

46

42

42

0

TOTAL

2640

2516

2468

2346

2496

2391

2395

2378

 

 

 

Tabel 5. Structura plasamentelor în asistenţă maternală (2009 – 31 Dec 2016)

Tipuri de caz

Dec.

2009

Dec.

2010

Dec.

2011

Dec.

2012

Dec.

2013

Dec.

2014

Dec.

2015

Dec.

2016

Asistenţi maternali cu copii în plasament, din care:

cu 1 copil în plasament

cu 2 copii in plasament

cu 3 copii in plasament

cu 4 copii in plasament

899

 

605

275

18

1

847

 

512

319

15

1

795

 

425

345

22

3

768

 

384

362

20

2

782

 

325

430

26

1

809

 

356

432

20

1

804

 

329

439

32

4

807

 

249

503

50

5

Asistenţi maternali care ocrotesc copii cu nevoi speciale

254

249

242

191

184

201

199

182

Copii aflaţi in plasament la asistent maternal profesionist

1213

1199

1193

1171

1267

1289

1319

1425

Copii cu nevoi speciale aflaţi in plasament la asistenţi maternali

267

260

254

198

192

206

217

197

 

Figura 4. Distribuţia pe vârste a copiilor din asistenţă maternală (31 decembrie 2016)

 

Tabel 6. Distribuţia asistenţilor maternali cu copii în plasament după mediul de provenienţă

Număr total

U

R

807

171

636

 

Tabel 7. Distribuţia după gen a asistenţilor maternali cu copii in plasament

Număr total

F

M

807

676

131

 

În cursul anului 2016 au fost instrumentate următoarele cazuri pe măsuri de protecţie de tip familial:

 

 • Plasamente la asistent maternal profesionist – 276 din care 57 copii provin din plasament la alţi asistenţi maternali, 121 din centrele de plasament/centrul maternal, 13 din maternităţi, 9 din Spitalul de Copii „Sf. Maria”, 52 din familia naturala si 24 din plasament familial. Din cele 276 plasamente instituite în cursul anului 2016, 190 au fost plasamente în regim de urgenţă, instituite prin decizie de urgenţă ori ordonanţă preşedenţială.

 • Atestări de asistenţi maternali profesionişti – 82; reatestări de asistent maternal profesionist – 258

 • Revocări de plasamente la AMP: 167. Revocările pe tipuri de masuri:

 

– 9 adoptii nationale

– 55 plasament la alţi asistenti maternali

– 11 încetare măsură la implinirea varstei de 18/26 ani cf.legii

– 14 reintegrări

– 53 plasamente familiale

– 24 plasamente in sistem rezidenţial

– 1 alte situaţii

 • Plasament familial la rude până la gradul IV sau la alte familii sau persoane – 164 din care 76 la rude până la la gradul IV, respectiv 88 plasamente la alte persoane sau familii. Din totalul plasamentelor, 93 au fost plasamente în regim de urgenţă.

 • Revocări plasamente familiale – 245, din care 169 de la rude până la gradul IV, respectiv 76 de la alte persoane. Revocările pe tipuri de măsuri:

– 1 adopţii

– 159 incetarea măsurii la împlinirea vârstei de 18/26 ani cf. legii

– 24 reintegrări

– 56 plasamente de tip familial şi rezidenţial

– 5 instituire tutela

 

1. Intrari în măsuri de protecţie în anul 2016

Nr.crt

Măsura de protecţie

Număr total intrări în anul 2016, din care

Număr intrări din altă măsură de protecţie

Număr intrări cazuri noi în sistemul de protecţie

Provenienţa la intrarea în sistemul de protecţie pentru cazurile noi

Familie/ mediul stradal

Maternitate

Spital

1

Centre de plasament ale DGASPC

238

133

105

88

8

9

2

Centre de plasament ale OPA

5

3

2

2

0

0

3

CPRU/Adapost

165

18

147

145

0

2

4

Asistenţă maternală

276

203

73

51

13

9

5

Plasament familial

164

90

74

71

2

1

 

Total

848

447

401

357

23

21

 

 

 

 

2. Încetări de măsuri de protecţie în anul 2016

Nr.crt

Măsura de protecţie

Număr încetări de măsuri de protecţie în anul 2016, din care

Număr încetări cu stabilirea altei măsuri de protecţie

Număr încetări cu părăsirea sistemului de protecţie

Număr încetări cu părăsirea sistemului de protecţie prin

Ef legii

Reintegrare

Alte sit

1

Centre de plasament ala DGASPC

321

142

179

136

38

5

2

Centre de plasament ale OPA

19

0

19

12

7

0

3

CPRU/Adapost

168

133

35

0

28

7

4

Asistenţă maternală

167

132

35

11

14

10

5

Plasament familial

245

56

189

159

24

6

 

Total

920

463

457

318

111

28

 

Din numărul total de intrari în sistemul de protecţie 848, un număr de 401 sunt cazuri noi in sistemulde protectie . De asemenea, din numărul total de încetări de măsuri de protecţie – 920 cazuri, un număr de 457 au părăsit sistemul de protecţie .

 

B. Adopţie şi postadopţie

Activitatea Compartimentului Adopţie şi Postadopţie al DGASPC Iaşi se centrează pe obiectivul principal privind Promovarea adopţiei, alternativă familială pentru copilul lipsit de ocrotire părintească.

În acest sens, specialiştii Compartimentului au activităţi specifice cum sunt:

 

a) Desfășurarea de campanii mass-media cu privire la programul national de adopție, organizarea de acțiuni și campanii de promovare a adopţiei naţionale, în vederea recrutării persoanelor/familiilor adoptatoare din rândul comunitații și a promovării adopţiei copilului greu adoptabil (de exemplu, de vârstă mare, cu nevoi speciale sau grupe de fraţi). Astfel, la data de 02.06.2016, “ZIUA ADOPŢIEI”, s-au desfăşurat întâlniri cu familii potenţial adoptatoare şi familii adoptatoare aflate în diferite etape ale adopţiei, cu marcarea evenimentului în mass-media.De asemenea, noile modificări legislative din domeniul adopției au fost prezentate comunității prin interviuri în presa locală (scrisă și radio) în luna octombrie 2016.

 

b) Atestarea familiilor/persoanelor apte să adopte, respectiv:

 • identificarea persoanelor/familiilor cu reşedinţa in Romania care doresc să adopte;

 • evaluarea psiho-socială, a abilităţilor parentale a persoanelor/ familiilor potenţial adoptatoare ;

 • pregătirea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, prin cursuri de formare privind statutul de parinţi adoptatori

 • atestarea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, care întrunesc condiţiile socio-psiho-materiale si deţin capacităţi parentale, conform Legii nr.273/ 2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • asigurarea, la cerere, de consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor în domeniul adopţiei şi colaborarea cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste servicii;

 

b) Cresterea numărului de copii adoptaţi

a) Deschiderea procedurii de adopţie, respectiv clarificarea situaţiei juridice pentru copiii a căror PIP are ca finalitate adopţia, respectiv :

 • informarea şi consilierea familiilor naturale ale copiilor a căror Plan Individualizat de Protecţie prevede adopţia, în vederea exprimării în cunoştinţă de cauză a acordului cu privire la deschiderea procedurii de adopţie;

 • informarea şi consilierea părinţilor în vederea exprimării consimţământului în cazul adopţiei copilului de către soţul/soţia părintelui firesc;

 • informarea, consilierea copilului, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, cu privire la demersurile ce urmează a fi realizate în vederea adopţiei sale;

 • informarea, impreună cu managerul de caz al copilului, al specialistilor din centrul de plasament sau, după caz, asistentul maternal ori persoana/familia la care copilul se află în îngrijire cu privire la iniţierea procedurilor de adopţie;

 • întocmirea documentaţiei specifice şi asigurarea reprezentării în instanţă în toate cauzele care au ca obiect cererile care intră sub incidenţa Legii nr.273/ 2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

c) Identificarea celei mai potrivite familii/persoane adoptatoare pentru copiii eligibili pentru adopţie

 • derularea procedurii de potrivire teoretică la nivelul DGASPC Iasi și alte Direcții judeţene implicate, analizarea informaţiile referitoare la copil, la părinţii fireşti/familia extinsă şi la adoptator/familia adoptatoare;

 • derularea procedurii de potrivire practică, pregătirea copilului, a adoptatorului/familiei adoptatoare şi a altor persoane de referinţă pentru copil şi organizarea de întâlniri între copil şi adoptator/familia adoptatoare, în vederea facilitării acomodării si mutării copilului in noua familie.

 

 1. Încredinţarea în vederea adopţiei a copiilor adoptabili

 

 • sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei;

 • urmărirea evoluţiei copilului încredinţat în vederea adopţiei şi a relaţiilor dintre acesta şi adoptator/familia adoptatoare;

 • oferirea de sprijin adoptatorilor/familiilor adoptatoare, în vederea facilitării integrării copilului în noul mediu de viaţă: suport şi asistenţă de specialitate care să răspundă nevoilor identificate cu ocazia urmăririi evoluţiei copilului sau semnalate direct de către adoptator/familia adoptatoare ori, după caz, de către copil;

 • informarea şi consilierea acestuia/acesteia şi, după caz, a copilului, organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale, organizarea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi;

 • consilierea, în vederea exprimării consimţământului la adopţie a copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.

e) Încuviinţarea adopţiei, respectiv sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încuviinţarea adopţiei copilului aflat în încredinţare în vederea adopţiei şi finalizarea adoptiei.

 

f) Monitorizarea postadopţie

 • monitorizarea evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta si părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia adoptatoare şi identificării eventualelor dificultăţi ce pot să apară in această perioadă;

 • acordarea de suport şi asistenţă de specialitate adoptatului şi adoptatorilor, care să răspundă nevoilor identificate in timpul perioadei de monitorizare postadopţie sau semnalate direct de către cei adoptaţi ori de către persoana/familia adoptatoare ori, după caz, de către copil;

 • informare şi consiliere pentru copii si părinti;

 • organizarea de cursuri pentru dezvoltarea capacităţilor parentale;

 • constituirea de grupuri de suport pentru copii şi părinţi;

 • sprijinirea adoptatorilor în vederea informării copilului cu privire la adopţia sa.

 

Astfel, în cadrul Compartimentului de Adopţii şi postadopţie se asigură servicii de evaluare, consiliere, informare, pregătire, reprezentare juridică şi monitorizare, destinate „Triadei Adopţiei”, respectiv copilului, familiei biologice şi familiei adoptatoare.

Specialiştii compartimentului asigură identificarea, consilierea, evaluarea, pregătirea familiilor potenţial adoptatoare, pentru a îndeplini adecvat rolul de părinte al unui copil adoptat.

Specialiştii compartimentului asigură serviciile destinate copilului aflat în sistemul de protecţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi şi familiei biologice a acestuia, copil pentru care este instituită o măsură de protectie specială, respectiv plasament familial, asistentă maternală şi centru de plasament sau tutelă. Serviciile urmăresc clarificarea situaţiei juridice a copilului, în vederea respectarii dreptului acestuia la o familie proprie, definitivă. În acest context se asigură:

– consilierea familiei biologice anterior exprimării consimţământului la instanţă de judecata;

– evaluarea psiho-socială a copilului;

– informarea şi pregatirea acestuia în funcţie de gradul său de maturitate cu privire la adoptie;

– identificarea celei mai potrivite familii adoptatoare pentru copilul adoptabil, prin derularea procedurilor de potrivire teoretica si practica, atât la nivelul judetului Iasi cât si national, prin colaborarea cu celelalte Direcţii Generale de Asistenţă Sociala si Protecţia Copilului din ţară;

– încredinţarea în vederea adopţiei a copilului pentru care s-a identificat cea mai potrivita familie adoptatoare și evaluarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi familia adoptatoare

– sprijin familiilor adoptatoare în vederea facilitării integrării copilului în noul mediu de viaţă. În acest scop, se acordă suport şi asistenţă de specialitate care să răspundă nevoilor identificate cu ocazia urmăririi evolutiei copilului;

– încuviinţarea adopţiei, la finalul perioadei de incredinţare în vederea adopţiei a copilului la familia adoptatoare;

– monitorizarea postadopţie privind evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi familia adoptatoare, consiliere, sprijin, activităţi postadopţie, în vederea închiderii cu succes a cazului.

 

La finalul lunii decembrie 2016, din punct de vedere statistic, serviciile se regăsesc cuantificate astfel:

 • Cursuri pentru familii care doresc sa adopte organizate de către DGASPC Iaşi – 8 cursuri la care au participat 134 de persoane;

 • Atestarea ca familii/persoane adoptatoare – 78, din care 58 sunt familii aflate la primul atestat, 20 familii au reânnoit atestatul

 • Înaintarea către instanţa de judecata în vederea deschiderii procedurii de adopţie prin Tribunalul Iasi – 38 cazuri;

 • Clarificarea situaţiei juridice privind deschiderea procedurii de adopţie prin Tribunalul Iasi- 13 cazuri;

 • Copii adoptabili, cu deschidere a procedurii de adopţie – 42 cazuri;

 • Derularea procedurilor de potrivire teoretică si practică în vederea plasării copiilor la familii adoptatoare – 42 cazuri;

 • Încredinţări în vederea adopţiei – 17 cazuri copii din care:

  • 10 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi fiind încredinţaţi in vederea adopţiei familiilor adoptatoare aflate în evidenţa DGASPC Iaşi.

  • 5/ cazuri copii provin din sistemul de protecţie DGASPC alte judeţe (1 copil din judeţul Botosani, 4 copil din judeţul Vaslui) fiind încredinţaţi în vederea adopţiei familiilor adoptatoare din evidenţa DGASPC Iaşi.

  • 2 cazuri copii au ieşit din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi fiind încredinţaţi in vederea adopţiei familiilor adoptatoare aflate in evidenţa DGASPC din alte județe.

 

 • Evaluări bilunare privind evoluţia dezvoltării copiilor incredintati in vederea adopţiei si a relaţiilor acestora cu familiile adoptatoare – 31 cazuri;

 • Încuviintarea adoptiei de către Tribunalul Iaşi – 21 cazuri;

 • Monitorizare postadopţie a evoluţiei copiilor din familii adoptatoare – 73 cazuri;

Finalizare monitorizarea postadopţie închidere cazuri – 46 cazuri

 

C. Prevenirea cazurilor de abandon

 

În conformitate cu Strategia DGASPC, au funcţionat şase Centre Zonale de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate (Tg.Frumos, Hârlau, Andrieşeni, Cozmeşti, Horleşti, Paşcani) cu 1736 cazuri copii instrumentate in anul 2016.

 

Servicii de prevenire a abandonului :

Echipa mobilă destinată asigurarii serviciilor de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia – 63 beneficiari, in anul 2016

Asistenţă, suport şi recuperare pentru copii şi tineri cu dizabilităţi beneficiari ai Centrului „Micul Prinţ” Iasi – 101 beneficiari, in anul 2016

 

Alte servicii de prevenire:

Centre de zi pentru copilul din comunitate – trei unităţi – cu 53 beneficiari in anul 2016

CZ Bogdăneşti în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bogdana,

Centru de zi specializat pentru copii supradotaţi care provin din familii cu risc social din municipiul Iaşi şi comunele învecinate

Centru specializat de zi pentru resocializarea copiilor predelicvenţi şi delicvenţi proveniţi din familii defavorizate social ;

Centre de îngrijire si recuperare de zi pentru copilul cu handicap (7 unităţi) cu 309 beneficiari in anul 2016.

Prevenirea abandonului şi menţinerea copilului în familia naturală – în cadrul CPMS– 272 czuri copii în perioada 01.01.-31.12.2016.

Informare şi mediere părinţi – 465 cazuri instrumentate în cadrul Biroului Evaluare iniţia şi Compartimentului Prevenirea marginalizării sociale în anul 2016.

În anul 2016, în Centrul Maternal „Maternus” au fost ocrotite 44 cupluri mamă-copil (din care 22 mame minore), 9 gravide minore, 13 copii însoţitori.

Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenţă şi Copiii Străzii si Adapostul de zi si de nopate pentru copiii strazii Pascani au înregistrat 206 de beneficiari pe componenta Centru de Primire în Regim de Urgenţă

 

În vederea asigurării coordonării metodologice SPAS, a întăririi capacităţii instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării profesioniste a cazurilor vulnerabile de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în cursul anului 2016 Compartimentul de Prevenire Marginalizare Socială a organizat următoarele activităţi:

 

 1. Prevenirea abandonului familial

În vederea prevenirii abandonului familial au fost realizate evaluări inițiale prin vizite la domiciliu/în comunitate, analiza cazului în SCC, demersuri către ONG-uri pentru suport material, acordare de servicii specializate de consiliere pentru părinți și copii în baza unui Plan personalizat de consiliere și a unui Contract de acordare servicii.

 • În anul 2016 s-au instrumentat un total de 1010 cazuri/1984 copii (CPMS – 117 cazuri/248 copii + Centrele Zonale – 893 cazuri/1736 copii). Pentru un număr de 105 copii (5,26 %) s-a impus scoaterea acestora din familia de origine.

 • 47 întîlniri cu membrii structurilor comunitare consultative (SCC) în cadrul cărora au fost analizate cazurile vulnerabile cu scopul indentificării unor soluții la nivel local în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, resposabilizarea părinților și a autorităților locale; la aceste întîlniri au participat un total de 240 membri SCC și au fost analizate un total de 53 cazuri;

 • organizarea unui număr de 48 cursuri de educație parentală “Cum să devenim părinți mai buni”, susținute de specialiștii Centrelor Zonale într-un număr de 6 localităţi din mediul rural, cu 8 sesiuni pe comunitate, pentru un număr total de 61 părinți, astfel: Victoria (10 părinți), Răducăneni (13 părinți), Ciurea (11 părinți), Grajduri (9 părinți), Deleni (7 părinți), Lespezi (13 părinți); obiectivul acestor cursuri a fost acela de a pezenta părinților modalități concrete și apreciative de creștere și educare a copiilor; temele discutate în cadrul acestor campanii de informare în şcoli au fost: educația apreciativă a copilului, violența în familie, impactul unui climat familial securizant asupra copilului, malnutriția

 • organizarea unui număr de 10 grupuri de suport pentru părinții minori de către specialiștii Centrelor Zonale, avînd ca teme Relațiile intergeneraționale – educarea pozitivă și Relațiile interpersonale, la care au participat un total de 70 mame minore

 • 35 cazuri au beneficiat de suport financiar din partea unor ONG-uri (34 cazuri/121 copii HHC România prin extinderea spațiului locativ, achiziționare de animale, materiale de construcție, rechizite, articole de îmbrăcăminte pentru copii; 1 caz – Organizația Salvați Copiii);

 • 37 de copii din mediul rural au beneficiat de spijin material acordat de către BRD și HHC, prin campania MOȘ CRĂCIUN 2016; în acest sens echipa CPMS/Centre Zonale a identificat împreună cu AS SPAS cazurile de copii în dificultate, care au scris cu speranța că Moș Crăciun va veni și la ei, în rolul lui Moș Crăciun fiind psihologul Bogdan Boiță de la Centrul Zonal HîrlăuIII.

II Intervenție în vederea respectării drepturilor copilului la sănătate, educație și la un climat familial armonios și securizant

În urma evaluărilor realizate la domiciliu/în comunitate la unele cazuri s-a constatat că părinții nu-și îndeplineau corespunzător responsabilitățile parentale, condițiile locative fiind improprii, starea de sănătate și securitatea copiilor fiind în pericol alături de părinți, nu au fost identificate persoane resursă în cadrul rețelei de rudenie. Din aceste motive s-a impus scoaterea unui număr de 105 copii din familie, reprezentînd un procent de 5,26% din totalul de copii. Defalcat situația statistică pe tipurile de măsuri de protecție specială instituite se prezintă astfel:

• Plasamente familiale: 25 copii

• Centrul Maternal: 8 cupluri mamă-copil

• AMP: 29 copii

• CP: 60 copii

• CPRU/Adăpost: 4 copii

 

III Acordare de suport metodologic asistenților sociali din cadrul SPAS, în vederea întăririi capacităţii instituţionale, a unei colaborări eficiente cu autorităţile locale şi a instrumentării profesioniste a cazurilor vulnerabile de către specialiştii din reţeaua judeţeană, în anul 2016 Compartimentul de Prevenire Marginalizare Socială a organizat următoarele activităţi:

 • întîlniri semestriale cu asistenţii sociali din SPAS în martie (48 AS SPAS prezenți) și noiembrie (58 AS SPAS prezenți), la sediul Centrului de Incluziune Socială din cadrul DGASPC Iaşi); a fost invitați reprezentanți ai altor instituții județene (DSP, IPJ, CJRAE), ONG-ri (HHC, Asociaia Ovidiu Ro, Alternative Sociale) și colegi din cadrul DGASPC (SMC, SSU, SEC, CJIS); scopul acestor întîlniri trimestriale este creşterea profesionalismului specialiştilor din reţeaua judeţeană în identificarea și intervenția pe cazurile vulnerabile, lucrul unitar în reţeaua de asistenţi sociali din judeţul Iaşi, prezentarea activităților din cadrul unor proiecte la care DGASPC Iași este partener și care se adresează grupurilor vulnerabile din comunitățile din mediul rural.

 • suport metodologic prin vizitele de îndrumare metodologică realizate în conformitate cu HG 691/2015: 88 de SPAS- o dată, 11 SPAS- de două ori și 1 SPAS – de trei ori; în acest sens a fost creată la nivelul CPMS o NOTĂ DE ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ, care este semnată de primarul localiății și de AS SPAS; cu ocazia acestor vizite de îndrumare metodologică cei 7 asistenți sociali desemnați (2 de la CPMS + 5 de la Centrele Zonale) au constatat că, la nivel local, majoritatea primăriilor nu dispun de spații adecvate activității de asistență socială și nici de personal suficient pentru desfășurarea și îndeplinirea corespunzătoare a solicitărilor din toate actele normative în domeniul asistenței social

 

 

Colaborarea cu uinităţile sanitare

 

Tabel 8 –Evidenţa cazurilor sesizate de unităţile sanitare în anul 2016 ( total sesizari din care gravide minore si mame minore)

Total sesizari

578

Maternitatea

Cuza Voda

289

Maternitatea

Elena Doamna

203

Sf. Maria

53

Infectioase

13

Sp.Recuperare

2

Sp Sf Pantelimon Bucuresti

2

Sp Pascani

15

Sp. Roman

1

Gravide minore

146

Maternitatea

Cuza Voda

49

Maternitatea

Elena Doamna

90

Sf. Maria

 

Infectioase

 

Sp.Recuperare

1

Sp Sf Pantelimon Bucuresti

 

Pascani

6

Sp. Roman

 

Mame minore

301

Maternitatea

Cuza Voda

206

Maternitatea

Elena Doamna

87

Sf. Maria

 

Infectioase

 

Sp.Recuperare

 

Sp Sf Pantelimon Bucuresti

1

Pascani

6

Sp. Roman

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In urma sesizării unitaților sanitare, pentru un numar de 52 copii s-a stabilit instituirea unei masuri de protecție / frecventare centru maternal, după cum urmează:

Masura de protectie

Copii proveniti din mame minore

Alte situatii

AMP

22

6

16

C Mat

8

2

6

CP

17

1

16

CPRU

2

0

2

Plas.fam

3

1

2

Total:

52

10

42

 

D. Prevenirea abuzului şi a neglijării de orice fel precum şi a fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate

 

Tabel 9. Copiii identificaţi ca fiind supuşi unei forme de abuz (2010 – 2016)

Tip de abuz

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

cazuri

copii

cazuri

copii

cazuri

copii

cazuri

copii

cazuri

copii

cazuri

copii

cazuri

copii

Fizic

60

93

71

97

66

114

89

140

61

99

78

129

86

134

Neglijenţă

122

279

164

361

147

281

167

401

121

287

101

207

151

364

Sexual

60

75

57

61

66

68

111

114

78

83

79

86

106

121

Psihic

25

54

41

65

48

76

61

76

34

42

31

45

29

44

Trafic

18

20

21

24

24

25

31

33

34

42

28

44

28

39

Lipsire de supraveghere

32

54

23

26

10

16

13

15

18

26

15

18

20

34

Exploatare prin muncă

13

20

10

26

17

31

18

28

13

21

12

25

25

62

Audiere minori/ Informare instanta

12

18

49

50

22

23

14

18

9

10

26

38

12

16

Abandon

0

0

0

0

18

18

8

8

4

4

5

5

6

6

Violenţă domestică

 

 

 

 

 

 

6

13

19

52

12

39

8

26

Tulb.de comp

 

 

 

 

 

 

4

9

13

15

6

7

7

9

Total cazuri

342

613

436

710

418

652

522

855

404

681

393

643

478

855

 

În perioada de referinţă au fost sesizate 478 cazuri în care 855 de copii au suferit diferite forme de abuz. Pentru 152 dintre aceştia, s-a impus măsura scoaterii din familie, după cum urmează: în centre de plasament – 125 copii, în asistenţă maternală 23 copii, în plasament familial 4 copii.

 

E. Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului

Serviciul de Evaluare Complexă a avut printre principalele atribuţii identificarea, evaluarea şi monitorizarea copiilor/tinerilor cu handicap/deficienţă şi dificultăţi de invăţare şi adaptare socio-şcolară; verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap.

 

Tabel 10. Copiii cu nevoi speciale cu certificat de încadrare într-o categorie de handicap, pe grade de handicap în vigoare la 31 decembrie 2016

Copii cu certificat de încadrare intr-o categorie de handicap

Grad de handicap

Gr. I Grav

Gr.II Acc.

Gr.III Mediu

Gr. IV Uşor

3288

1703

560

933

92

 

 

Figura 5. Distribuţia copiilor în funcţie de gradul de handicap

 

F. Comisia pentru Protecţia Copilului

In peioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Comisia pentru Protecţia Copilului a emis 720 hotărâri privind măsurile de protecţie specială ale copilului şi 3620 hotărâri privind încadrarea copilului în grad de handicap.

 

 

G. Centrului Judeţean de Incluziune Socială din structura DGASPC Iaşi

 

Centrului Judeţean de Incluziune Socială din structura DGASPC Iaşi are ca obiectiv general facilitarea şi asigurarea accesului la servicii de informare, consiliere profesională şi mediere pe piaţa muncii, în vederea creşterii calităţii vieţii categoriilor sociale din grupurilor vulnerabile şi promovarea voluntariatului în beneficiul acestora, la nivelul comunităţii locale.

 

GRUPUL ŢINTĂ de beneficiari cuprinde următoarele categorii:

 

 • tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie;

 • persoane cu dizabilităţi;

 • familii monoparentale şi cu mai mult de doi copii;

 • victime ale violenţei domestice;

 • persoane de etnie romă;

 • alte categorii sociale din grupul vulnerabil.  

SERVICII OFERITE ŞI ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE:

 

 • informare privind piaţa muncii;

 • consiliere (identificarea competenţelor şi abilităţilor, aptitudinilor personale, luarea deciziilor privind domeniul profesional, tehnici de căutare a unui loc de muncă, realizarea CV-ului, a Scrisorii de intenţie, tehnici de prezentare la interviul de angajare);

 • organizare de grupuri de suport (conştientizarea resurselor personale, stabilirea obiectivelor proprii de viaţă, conştientizarea importanţei organizării propriei activităţi asigurarea sprijinului reciproc etc);

 • mediere/ plasare pe piaţa muncii;

 • monitorizare post-angajare.

 

DESCRIEREA REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN CURSUL ANULUI 2016

 

In perioada ianuarie-decembrie 2016 au fost continuate activităţile de recrutare a categoriilor sociale din grupul vulnerabil conform procedurilor acreditate, prioritizând preluarea tinerilor aflaţi în măsură de protecţie rezidenţială care finalizează o formă de învăţământ şi se află în proces de pregătire pentru integrarea socio-profesională. De asemenea, conform planificării activităţilor pentru anul în curs a fost organizate 3 sesiuni de instruire a personalului angajat în serviciile publice de asistenţă socială cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale şi Masă rotundă cu angajatori din municipiul Iaşi şi reprezentanţi ai serviciilor şi instituţiilor care au ca obiectiv integrarea pe piaţa muncii.In scopul promovării serviciilor CJIS Iaşi şi a completării echipei de lucru cu voluntari, CJIS Iaşi a organizat Campanii de informare şi conştientizare asupra activităţilor de voluntariat în cadrul CJIS Iaşi.

 

Procesul de identificare a persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane de etnie romă, familii monoparentale, familii cu mai mult de 2 copii etc.), a continuat în relaţie cu structurile DGASPC Iaşi (Compartiment monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială, Serviciul Management de Caz, Complexul social educativ și rezidențial Galata – Locuinţe Protejate, Centrele Sociale cu Destinaţie Multifuncţională – Fete/ Băieţi, Modulul de Reabilitare Comportamentală – Fete, Centrul Maternal Maternus Iaşi), cu Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi, Centrul de Zi Prichindel Iaşi, Centrul Rezidenţial pentru mame şi copii în dificultate Hecuba Iaşi, Centrul de servicii integrate destinat victimelor violentei in familieIaşi, cât şiONG uri care au ca obiectiv integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. In acest sens, în colaborare cu Asociaţia Surzilor – Filiale Iaşi, au fost înregistrate persoane cu dizabilităţi (13 persoane cu dizabilităţi) care au primit servicii de informare, consiliere si orientare pe piaţa muncii.

Eşantionul prioritar construit de CJIS Iaşi a vizat identificarea de tineri cu vârsta de 16-26 ani aflaţi în sistemul de protecție care se află în evidenţa specialiştilor cu plan de reintegrare familială şi integrare socioprofesională (mai exact cei care vor finaliza studiile în perioada februarie-iunie 2016). Acesta a fost elaborat incă din anul 2015 pe baza datelor obţinute de la Compartimentul Monitorizare , respectiv Liste nominale cu potenţiali beneficiari confirmat prin corespondenţă cu fiecare unitate rezidenţială. In scopul coerenţei şi consecvenţei procesului de înregistrare a cazurilor de tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului a fost agreat un sistem de corespondenţă pentru orientarea de către Serviciul Management de Caz a cazurilor de menţinere a măsurii de protectie a tinerilor care împlinesc varsta de peste 18 ani din AMP şi plasament familial, astfel încât să fie orientate la CJIS. Responsabilul de caz din Compartimentul Management de caz pentru copii în AMP, Plasamente Familiale si Rezidenţial transmitecopie a adresei intocmita pentru CPC, pentru a a prelua datele primare despre tânar, ca apoi, la sedinta CPC, să se realizeze preluarea cazului.

 

In perioada ianuarie – decembrie 2016 au fost înregistrate 196 cazuri după cum urmează:

 

 • tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului – 80;

 • persoane cu dizabilități – 34;

 • familii monoparentale – 17;

 • familii cu mai mult de doi copii –25;

 • victime ale violenței domestice – 15;

 • persoane de etnie romă – 11;

 • alte grupuri vulnerabile 20 (tineri aflaţi în sistemul de protecţie cu vârsta de 16-18 ani, ş.a.).

 

Prin serviciile furnizate de către CJIS s-a realizat o intervenţie complexă pentru dezvoltarea capacităţii beneficiarilor de integrare pe piaţa muncii. Activităţile specifice CJIS s-au realizat la sediul CJIS şi la sediul unităţilor rezidenţiale.

 

Cuantificarea activităţilor CJIS Iaşi, urmărindu-se obiectivele acestuia prezentate la începutul raportului:

 • informare privind piața muncii – 196 beneficiari;

 • consiliere individuală (329 şedinţe) şi de grup (46 şedinţe), centrate pe identificarea competențelor și abilităților, aptitudinilor personale, luarea deciziilor privind domeniul profesional, tehnici de căutare a unui loc de muncă, realizarea CV-ului, a Scrisorii de intenție, tehnici de prezentare la interviul de angajare;

 • grupuri de suport (19 şedinţe), centrate pe conștientizarea resurselor personale, stabilirea obiectivelor proprii de viață, conștientizarea importanței organizării propriei activități asigurarea sprijinului reciproc etc) – ;

 • mediere/ plasare pe piaţa muncii – 71 de cazuri;

 • monitorizare post-angajare – 28cazuri (contracte individuale de muncă);

 • instruire specialişti în domeniul incluziunii sociale – 69 de specialişti;

 • Campanii de informare şi recrutare voluntari – 5 sesiuni;

 • Voluntari – 1 (contract) şi 10 (în proces de evaluare);

 • Particitare la Conferinţe, Workshop uri, dezbateri tematice în domeniul incluziunii sociale – 1.

 

In perioada martie-aprilie 2016, în scopul informării, promovării serviciilor CJIS Iaşi, au organizate şi derulate Campanii de informare şi conştientizare asupra activităţilor de voluntariat în cadrul CJIS Iaşi. Astfel, participanţii la lucrările Conferinţei Naţionale a CNASR Iaşi, Promovarea demnităţii umane: profesionişti şi servicii sociale (martie 2016), ai Conferinţei Provocări curente în asistenţa socială. Etica şi serviciile sociale din cadrul Congresului Internaţional Lumen Iaşi (aprilie 2016) au primit informaţii cu privire la scopul şi obiectivele centrului, susţinute de materiale informative pe suport de hârtie (pliantul centrului, fluturaș cu actele necesare potenţialului voluntar). De asemenea, participanţii la Cursul de instruire organizat de CJIS Iaşi (aprilie 2016) pentru specialiştii care lucrează în administraţia publică locală cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale au fost informaţi cu privire la obiectivul legat de recrutarea de voluntari în cadrul CJIS Iaşi.

 

In luna aprilie 2016 CJIS Iaşi au organizat 1 Sesiune de instruire a personalului angajat în serviciile publice de asistenţă socială cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale cu tema: Servicii de informare, consiliere şi orientare pe piaţa muncii destinate categoriilor sociale din grupul vulnerabil, la care au participat 17 specialişti din cadrul serviciilor sociale cu atribuţii în asistenţa socială şi incluziune socială, aparţinând Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi – Primăria Municipiului Iaşi.

 

In luna mai 2016 CJIS Iaşi a organizat Masa rotundă cu tema „Informarea şi flexibilizarea angajatorilor în vederea creşterii adaptabilităţii acestora la nevoile persoanelor din grupul vulnerabil”Obiectivele întâlnirii au fost: informarea şi flexibilizare a angajatorilor cu privire la specificul categoriilor sociale din grupul vulnerabil şi creşterea adaptabilităţii angajatorilor la nevoile persoanelor din grupul vulnerabil.Participanţii la eveniment au fost: reprezentanţi ai instituţiilor publice şi organizaţii neguvernamentale locale şi specialişti DGASPC, implicaţi în programe de orientare pe piaţa muncii,Director General Adjunct Copil si Familie, Coordonator CJIS, Specialiştii CJIS Iaşi, Centrul Multifuncţional – 2 specialişti asistenta socială, Complexul Rezidential de Tip Social Galata – Locuințe Protejate – psihologul, AJOFM Iaşi – Compartiment Economie Socială, Direcția de Asistență Comunitară Iaşi – Birou Programe, Proiecte, Serviciul Autoritate Tutelară, Organizaţia Caritas Iaşi (Structuri de Economie Sociala), Fundația ”Alături de Voi” România (Structuri de Economie Socială), Asociaţia pentru Sprijin Comunitar şi Integrare Socială Iaşi (Structuri de Economie Sociala), S.C. Katty Fashion S.R.L. Iaşi, S.C. Ales Green Farm S.R.L. Iaşi, S.C. Printco S.R.L. Iaşi, S.C Alfa Clear S.R.L. Iaşi, S.C. Siliconex S.R.L. Iaşi, S.C. PDP FOOD S.R.L. Iaşi (Pizzeria Dopo Poco), la care s-au adăugat 10 beneficiari ai serviciilor furnizate de CJIS Iaşi ((tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie, familii monoparentale, victime ale violenţei domestice, persoane cu dizabilităţi).

CJIS Iaşi a prezentat un material, suport pentru discuţiile mesei rotunde:

– Argumentele organizării mesei rotunde (strategice şi legislative, necesitatea dezvoltării şi consolidării parteneriatului public-privat, centrat pe creşterea ocupării pe piaţa muncii, cât şi a creşterii încrederii şi participării categoriilor sociale din grupul vulnerabil pe piaţa muncii, în mod special a tinerilor, prin dezvoltarea practicilor de mentorat şi ucenicie);

– Aspecte legislative relevante pentru dezvoltarea parteneriatului, a reţelelor locale şi a serviciilor integrate ce vizează populaţiile vulnerabile aflate în căutarea unui loc de muncă, extrase din Directiva UE cu privire la combaterea sărăciei, a excluziunii sociale și a discriminării şi Inițiativele Cheie recomandate pentru 2015-2017 ale Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei centrate pe angajarea tinerilor pe piaţa muncii, Legea asistentei sociale nr. 292/ 2011, Legea Parteneriatului public – privat nr. 178/ 2010 actualizată, Legea Economiei sociale nr. 219/ 2015, Legea tinerilor nr. 350/ 2006 actualizată în 2010, Legea 383/ 2015 Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 -2020, Strategia Națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020;

– Cateva rezultate ale studiilor şi analizelor realizate odată cu elaborarea strategiei pentru tineret 2016-2020, care au arătat faptul că piaţa muncii este rigidă, fără forme flexibile de angajare şi cu obţinerea de venituri mici;

– Obiectivele strategiei pentru tineret, acestea punând accent pe Participarea tinerilor pe piaţa muncii, descurajând angajarea masivă în sectorul informal, falsa ocupare prin angajare pe cont propriu/ sezonier, insecuritatea la locul de muncă, sărăcia salarială, acces limitat la formare, alte forme de exluziune, descurajare.

 

In cursul lunii iunie 2016, specialiştii CJIS Iaşi au organizat în acord cu unul dintre partenerii instituţionali ai DGASPC Iaşi, Fundaţia Alături de Voi Iaşi, o vizită de familiarizare a tinerilor peste 18 ani cu dizabilităţi aflaţi în sistemul de protecţie cu Unitatea Protejată UTIL-DECO, ocazie cu care aceştia

s-au întâlnit cu reprezentantul ADV, manager Resurse Umane. Tinerii au vizitat atelierele confecţii/ textile şi legătoria, fiindu-le prezentate şi condiţiile de acces la locurile de muncă disponibile.

 

In perioada octombrie- noiembrie 2016, în scopul informării și promovării serviciilor CJIS Iaşi, au organizate şi derulate Campanii de informare şi conştientizare asupra activităţilor de voluntariat în cadrul CJIS Iaşi. Astfel, la data de 31 octombrie 2016 coordonatorul CJIS Iasi a participat la întâlnirea studentilor asistaţi în cadrul DGASPC Iaşi cu angajaţii Fundaţiei Blue Heron şi mentorii acestora, ocazie cu care au fost informaţii despre programul de voluntariat al Centrului Judeţean de Incluziune Iaşi. La data de 17 octombrie 2016 coordonatorul centrului a informat Grupul de lucru pentru elaborarea Ghidului voluntarului, constituit la sediul Fundaţiei Bethany în cadrul Proiectului Voluntariat în Serviciile Sociale de către Federaţia organizatiilor care sprijină dezvoltarea voluntariatului în România VOLUM. La data de 15 şi 17 noiembrie 2016 au fost derulate campanii de informare în scopul recrutării de voluntari la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Social-Politice şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, informaţii furnizate către studenţii înscrişi în anul II la Asistenţă Socială şi Psihologie.

La data de 9 şi 10 noiembrie 2016 CJIS Iaşi a organizate 2 sesiuni de instruire, cursul fiind destinat personalului angajat in cadrul SPAS cu atribuţii de asistenţă socială şi în domeniul incluziunii sociale. A fost instruit un număr de 52 de specialişti în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale din 46 de comune din judeţul Iaşi.

Coordonatorul CJIS Iasi a participat la Workshop ”Modele de bună practică în procesul de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile” oraganizat de Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași şi Centrul de Formare Profesională cu tema: Importanţa complementarităţii în acordarea serviciilor integrate destinate categoriilor sociale din grupul vulnerabil”.

In perioada raportată au fost stabilit legături profesionale cu un număr de16 angajatori, care acoperă domenii de activitate diferite (confecţii, alimentaţie publică, comerţ, tipografie, comerţ, spalatorie auto, salubrizare si servicii de curăţenie), iar cele 29 de angajări au fost realizate in domeniile: alimentaţie publică, tipografie, confecţii – unitate protejată, servicii de curăţenie). Durata stagiului de angajare a beneficiarilor a fost de minim 2 săptămâni şi maxim 9 luni.

Pentru toate cazurile înregistrate şi asistate au fost aplicate standardele şi procedurile de lucru specifice, continuând până la sfârşitul perioadei de susţenabilitate procesul de recrutare şi înregistrare a cazurilor, realizarea activităţilor specifice, organizarea sesiunilor de instruire cu specialişti din SPAS, recrutarea şi pregătirea voluntarilor, organizarea de întrevederi periodice cu potenţiali angajatori şi alţi colaboratori.

 

 

III. Activităţi şi rezultate obţinute în protecţia persoanelor cu handicap/persoane adulte în dificultate

 

A. Serviciul Asistenţă Socială Persoane Adulte Aflate în Dificultate

 

În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Persoane Adulte în Dificultate au fost soluţionate până la data de 31 decembrie 2016 un nr. de 189 adrese către institutii si 150 adrese către persoane adulte în dificultate (persoane vârstnice: 25; persoane cu dizabilităti 125). De asemenea specialiştii din cadrul serviciului au efectuat 52 de deplasări în teren (vizite centre si solutionare cazuri) si au efectuat un număr de 822 referate de situatie.

S-au redactat un număr de 658 de decizii de admitere/transfer/sistare pentru persoane adulte cu dizabilităti şi au fost întocmite un număr de 151 dispoziţii admitere/transfer/sistare servicii pentru persoane adulte cu dizabilităti şi persoane vârstnice.

 

Acordarea serviciilor sociale specializate în sistem rezidenţial si alternativ

1. Complexul de Servicii de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău include Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău și Centrul de Servicii de Recuperare Neuropsihiatrică de tip Ambulatoriu Hîrlău.

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Hîrlău asigură servicii de îngrijire si asistentă pentru persoane adulte cu dizabilități. Beneficiari existenţi la începutul anului 2016: 235 și la data de 31 decembrie 2016: 242 beneficiari (11 admiteri, 3 încetări servicii, 1 deces).

Centrul de Servicii de Recuperare Neuropsihiatrică de tip Ambulatoriu Hîrlău a acordat în cursul anului 2016 servicii pentru 151 persoane adulte cu dizabilități pentru care s-au recomandat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora. Perioada de recuperare a unei persoane cu dizabilități se desfășoară pe parcursul a 10 zile, cu posibilitatea repetării procedurilor la un interval de timp stabilit de medicul specialist.

2. Centrul Hospice Hîrlău pentru persoane cu handicap lipsite total sau partial de autonomie cu o capacitate de 50 de locuri asigură servicii de îngrijire si asistentă pentru persoana adultă cu dizabilități. La data de 01.01.2016 erau 48 beneficiari și la 31 decembrie 2016 un număr de 49 beneficiari.

3. Complexul de Servicii pentru Persoane cu Handicap Revis Hîrlău asigură în cadrul centrului de zi pregătirea profesională pentru 39 de tineri cu dizabilități pe an în patru ateliere: brutărie, bucătărie (culinare), croitorie, grădinărit. Atât la începutul, cât și la sfârșitul anului 2016 erau un număr de 38 tineri în cele 4 ateliere ale complexului (nu au existat admiteri/transfer/încetări servicii).

În timpul anului 2016 s-au acordat servicii sociale specializate de tip găzduire temporară în locuinţele protejate LP 1 pentru un număr de 11 beneficiari la AP1 respectiv în LP 2 pentru 14 beneficiari la AP2, respectiv în două locatii diferite situate în orasul Hîrlău. Astfel tinerii au beneficiat de pregătire pentru o viaţă independentă, consiliere pentru adaptarea locuinţei, îndrumare vocaţională, socializare şi recuperare în funcţie de nevoile şi preferinţele personale ale acestora.

De asemenea în cadrul brutăriei sunt angajate 17 persoane cu dizabilități fiind produse aproximativ 360 pâini/ zi pentru toate centrele rezidentiale din Hîrlău.

4. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupatională Popricani (activitate suspendată în prezent) are o capacitate de 42 de beneficiari, cei 40 de beneficiari aflați în centru la data de 01.01.2016 au fost transferaţi în alte servicii rezidenţiale din subordinea D.A.S.P.A. din cauza apei nepotabile.

5. Centrul de Recuperare si Reabilitare Cozmesti cu o capacitate de 60 locuri asigură servicii de găzduire, îngrijire, hrană, asistentă socială si medicală, terapie ocupatională, reprezentare si sprijin. La 01.01.2016 erau 55 beneficiari, iar în prezent sunt 67 beneficiari (23 transferuri: 19 în centru, 4 transferuri din centru; 2 încetări servicii).

6. Complexul de Servicii Alternative pentru Persoane Adulte. În cadrul acestui complex functionează trei servicii: Centrul Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei DomesticeCentrul de Asistentă si Protectie a Victimelor Traficului de Persoane si Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu.

În această perioadă în cadrul Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violenţei Domestice s-au desfăşurat următoarele activităţi: evaluarea periodică a situaţiei socio-psihologice, medicale şi juridice a beneficiarelor adăpostului şi acordarea serviciilor de specialitate în funcţie de particularităţile cazului (consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere informaţională, vocaţională, suportivă facilitarea accesului la servicii medicale, consultanţă juridică etc.), elaborarea şi implementarea programelor specializate de intervenţie socio-psihologică şi juridică pentru beneficiare. Menţionăm faptul că de la începutul anului 2016 şi până la sfârșitul acestuia au beneficiat de serviciile centrului un număr de 32 de femei victime ale violenţei domestice şi 65 de copii.

S-au efectuat un număr de 10 referate de internare în Centrul social de ocrotire a femeilor victime ale violentei domestice. De asemenea, s-au emis 26 dispozitii de internare, 30 dispozitii externare, 2 dispoziții de suspendare si 15 dispozitii de prelungire. Au fost efectuate un număr de 5 consilieri psihologice agresorilor în cazurile în care au fost implicate victimele violenței domestice.

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Traficului de Persoane cu un număr de 2 locuri a acordat servicii în cursul anului 2016 pentru 2 beneficiare. S-au efectuat un număr de 2 referate de internare, 2 referate de externare și 8 dispoziţii de prelungire. Au fost efectuate 2 evaluări psihologice solicitate de BCCO.

În cadrul Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu care acordă servicii pentru 25 persoane/lună, persoane adulte cu dizabilități pentru care s-au recomandat proceduri de recuperare neuromotorie, în conformitate cu Programul individual de recuperare al acestora, au beneficiat de servicii 151 de persoane adulte cu dizabilități în cursul anului 2016. Perioada de recuperare a unei persoane cu dizabilități se desfășoară pe parcursul a 10 zile, cu posibilitatea repetării procedurilor la un interval de timp stabilit de medicul specialist.

7. Centrul Rezidential pentru Persoane Vârstnice Mircesti cu o capacitate de 50 de locuri, asigură în regim instituţionalizat, condiţii corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijire personală şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate. La data de 01.01.2016 centrul găzduia 48 de beneficiari și la 31.12.2016 se aflau internati 46 de beneficiari. Au fost emise un număr de 12 dispoziţii de admitere, 13 dispoziții de prelungire, 3 dispoziții de sistări servicii, 1 dispoziție de transfer; s-au înregistrat în cursul anului 2016 9 decese.

8. Complexul Social, Educativ și Rezidențial Galata este compus din 3 unități: Centrul Social de Tip Rezidențial, Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităti și Locuințe Protejate.

Centrul Social de Tip Rezidențial asigură servicii pentru 50 de beneficiari cu dizabilitati neuropsihice care nu pot fi ingrijiti decât in mediu rezidential, respectiv: cazare si masa, menaj si igiena personala, asistenta medicala, psihoterapie, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, recuperare prin terapii complementare (kinetoterapie, meloterapie, masaj), ergoterapie in atelierele ocupationale, activitati de recreere si socializare, activitati de relaxare si gradinarit. La începutul anului 2016 se aflau în centru 50 beneficiari și la data de 31.12.2016 erau găzduiți același număr de beneficiari (fluctuația beneficiarilor a constat în transferul unui beneficiar din centru și a altui beneficiar în centru).

Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităti Galata cu o capacitate de 35 de locuri, este un serviciu de tip centru de zi care acordă: servicii de recuperare psiho – socială individuală ce au ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale şi sociale a beneficiarului; servicii de supraveghere si menţinere a sanătăţii pe baza programului individual de intervenţie; servicii de suport: asigurarea transportului beneficiarilor, a mesei (gustare şi prânz) şi a îngrijirii personale.

La începutul anului 2016 frecventau centrul de zi un număr de 35 beneficiari iar la sfârșitul anului același număr de beneficiari (pe parcursul anului au fost 9 admiteri și 9 încetări servicii din cadrul centrului de zi).

Locuinţele Protejate Galata, cu o capacitate de 24 de locuri aveau la începutul anului 2016 un număr de 20 beneficiari iar la 31.12.2016 se afla un număr de 23 beneficiari (6 admiteri, 3 încetări servicii, 1 transfer din LP).

9. Complexul de Servicii de tip rezidențial Budăi include Centrul de Îngrijire si Asistentă pentru Persoane cu Handicap, Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap și Locuințele Protejate Podu-Iloaiei.

Centrul de Îngrijire si Asistentă pentru Persoane cu Handicap are cu o capacitate de 48 beneficiari , la 01.01.2016 erau 45 beneficiari si la data de 31 decembrie 2016, 43 de beneficiari

Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Budăi cu o capacitate de 42 locuri, la începutul anului 2016 erau 32 beneficiari iar la data de 31.12.2016 sunt internati un număr de 43 beneficiari .

Locuințele Protejate Podu-Iloaiei au o capacitate de 6 locuri, la începutul anului 2016 erau 3 beneficiari iar la data de 31.12.2016 sunt internati un număr de 5 beneficiari.

10. Complexul de Îngrijire si Asistentă Gulliver Iasi include Centrul de Îngrijire si Asistentă, Locuința Protejată Tătărași și Locuința Protejată Dacia.

Centrul de Îngrijire si Asistentă cu o capacitate de 25 beneficiari, la data de 01.01.2016 erau 22 beneficiari iar în prezent sunt 22 beneficiari.

În cadrul Locuinței Protejate Dacia, cu o capacitate de 6 locuri, au fost admiși 6 beneficiari la 01.01.2016 si la 31.12.2016 erau 4 beneficiari .

În cadrul Locuinței Protejate Tătărasi, cu o capacitate de 3 locuri, au fost admiși la începutul anului 2016 2 beneficiari, iar la 31.12.2016 2016 sunt 2 beneficiari ( nu au existat admiteri/transferuri/sistări servicii).

Activitatea Serviciului Persoane Adulte în Dificultate a constat și din elaborarea a 8 Proceduri de sistem privind admiterea/sistarea/încetarea/transferul persoanelor adulte cu dizabilități/persoane vârstnice din cadrul serviciilor rezidențiale/de tip locuința protejată/centre de zi și a 9 proceduri operaționalizate privind victimele violenței în familie/ victimele ale traficului de persoane din cadrul serviciilor rezidențiale și privind coordonarea metodologică a acestor servicii aflate în structura D.G.A.S.P.C. Iași.

De asemenea, până la data de 31.08.2016 s-a implementat proiectul (început în luna aprilie 2015): „Sprijin și siguranță – Optimizarea serviciilor în Centrul Social de Ocrotire a Femeilor Victime ale Violentei Domestice”.

 

 Tabel 11. Servicii rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap

Nr. Crt

Denumire centru de tip rezidential

Nr. benef.

2010

Nr. benef.

2011

Nr. benef.

2012

Nr. benef. 2013

Nr. benef.

2014

Nr. benef.

2015

Nr. benef.

2016

1

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău

261

284

279

264

226

235

242

2

Centrul de tip Hospice Hârlău

51

48

49

50

50

47

49

3

Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Popricani

41

42

41

40

42

40

0

4

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Cozmeşti

58

61

59

71

71

54

67

5

6

Complexul de servicii pentru persoane cu handicap Hârlău

Locuinţe protejate Hârlău AP1

12

13

13

12

12

12

11

Locuinte protejate Hârlău AP2

12

12

12

12

12

13

14

6

Centrul Social de Tip Rezidenţial Galata

 

49

50

50

50

50

50

7

Complexul de Îngrijire şi Asistenţă Gulliver

Locuinţe protejate Dacia

 

 

 

 

5

6

4

Locuinţe protejate Tatarasi

 

 

 

 

0

2

2

 

CIA Gulliver

 

 

 

 

 

23

22

8

CIA Budai

 

 

 

 

43

45

43

9

CRRPH Budai

 

 

 

 

 

32

43

10

LP Budai

 

 

 

 

 

3

5

11

LP Galata

 

 

 

 

 

20

23

 

Total

435

509

500

499

511

582

575

 

Compartimentul de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap

 

Specialiştii serviciului au întocmit până in perioada ianuarie – decembrie 2016 un număr de 10.004 rapoarte de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmind şi Programul individual de recuperare şi integrare socială. De asemenea, specialiştii serviciului au soluţionat 222 petiţii si referate. În această perioadă, echipa de specialişti din cadrul serviciului de evaluare complexă pentru persoane cu dizabilităţi au efectuat 11 deplasări în judeţ.

Au fost efectuate 53 evaluari ca recomandare a Comisiei Superioare ( contestatii cu rezolutia de respingere pe motiv de nerespectare criterii

 

 Prestaţii sociale/ Serviciul Persoane cu Handicap

 

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestaţii asigură acordarea dreptului la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale precum şi a altor facilităţi şi drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Legea 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare.

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap are în evidenţă persoane adulte din judeţul Iaşi cu Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi şi copiii neinstituţionalizaţi care au Certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Iaşi .

 

La data de 31.12.2016, în evidenţa Serviciului Persoane Adulte cu Handicap se afla un număr de 26.097 persoane cu handicap cu domiciliul/resedinta în judeţul Iaşi, neinstituţionalizate. (26.097, din care 2.671 copii şi 23.426 adulţi)

 

 Tabel 12. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizatae, beneficiare de prestaţii, pe tipuri de handicap

 

Tipuri de handicap

Total

 

 • Fizic

5489

 • Somatic

4518

 • Auditiv

908

 • Vizual

3297

 • Mental

5800

 • Psihic

1914

 • Asociat

3975

 • HIV/SIDA

190

 • Boli rare

4

 • Surdocecitate

2

Total

26097

 

Tabel 13. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2014 – 2016

Nr. Pers.

Handicap

Total

Gr.I Grav

Gr. II Accentuat

Gr. III Mediu

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Copii

2577

2660

2671

1461

1538

1511

527

495

463

586

621

691

Adulti

24461

23731

32426

7640

7705

7944

12099

11838

11576

4170

3644

3344

Total

27038

26391

26097

9101

9243

9455

12626

12333

12039

4756

4265

4035

*la numarul total de persoane cu handicap neinstitutionalizate in anul 2016 se adauga 568 persoane incadrate in gradul IV usor ( 562 adulti si 6 copii)

 

Figura 6. Structura persoanelor cu handicap neinstituţionalizate, beneficiare de prestaţii, pe grade de handicap. Situaţie comparativă 2011 – 2016

Figura 6. Evoluţia numărului de persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap, beneficiare de prestaţii, în perioada 2011-2016

 

Ponderea persoanelor cu handicap din judeţ în totalul populaţiei judeţului Iaşi este de 2,92%. Procentul se situează sub cel la nivel regional (ponderea medie la nivelul regiunii Nord –Est fiind de 2,99%) şi sub valoarea la nivel naţional (de 3,49%).

 (sursa : Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul II 2016)

 

Tabel 14. Situatie comparativă pe judeţele din regiunea NORD-EST a numărului de persoane adulte cu handicap

 

NNr. Crt.

Judeţ/ Regiune

Total adulti neinstitutionalizati

Total institutionalizati

Total general

Rata* %

 

NORD-EST

113.477

3782

117.259

2,99

 

 

 

 

 

 

1

BACAU

18.983

759

19.742

2,64

2

BOTOSANI

12.971

399

13.370

2,93

3

IASI

26.279

581

26.860

2,92

4

NEAMT

18.439

695

19.134

3,31

5

SUCEAVA

21.103

874

21.977

2,96

6

VASLUI

15.702

474

16.176

3,37

 

* Calculată la populaţia judeţului conform Institutului Naţional de Statistică lucrarea "Populatia Romaniei pe localitati la 1 ianuarie 2016"

(sursa: Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecţiei sociale Trimestrul II 2016)

 

B. Activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap

 

1. Stabilirea şi plata prestaţiilor sociale :

Drepturile persoanelor cu handicap privind prestaţiile sociale au fost stabilite conform Legii 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pe baza cererilor de acordare a drepturilor şi a Certificatelor de încadrare în grad de handicap şi au fost acordate începând cu luna următoare depunerii cererilor pe durata de valabilitate a certificatelor de încadrare în grad de handicap, funcţie de gradul de handicap .

În cursul anului 2016 au fost emise în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap un număr de 11498 decizii de acordare prestaţii sociale , din care 2462 decizii pentru dosare noi intrate ( 479 copii şi 1983 adulţi) şi un număr de 9036 decizii pentru prelungiri certificate de încadrare în grad de handicap (2460 pentru copii şi 6576 pentru adulţi).

În cadrul S.P.A.H. s-au emis un număr de 1587 decizii de încetare a plăţii prestaţiilor sociale ca urmare a decesului persoanelor și un număr de 39 decizii încetare pentru persoane care au solicitat transferul în alte județe.

Drepturile băneşti ,cuvenite lunar persoanelor cu handicap , respectiv prestaţiile sociale prevăzute de art.58 din Legea 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și H.G.989/12.2014 , achitate prin instituţia noastră , au fost în anul 2016 următoarele :

 • indemnizaţie lunară , indiferent de venit pentru adulţii cu handicap, astfel:

  • pentru adulţii cu handicap grav 234 lei lunar ;

  • pentru adulţii cu handicap accentuat 193 lei lunar.

 • buget personal complementar lunar indiferent de venit, pentru adulţii cu handicap precum şi pentru reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap:

  • pentru handicap grav , 106 lei/lună;

  • pentru handicap accentuat , 79 lei/lună;

  • pentru handicap mediu 39 lei/lună.

 • indemnizaţie de însoţitor pentru nevăzătorii cu handicap grav a fost în anul 2016 în cuantum de 969 lei, lunar.

În cadrul SPAH s-au efectuat lucrările lunare de plată a prestațiilor sociale pentru un număr mediu lunar de 24969 persoane, astfel:

a) Numarul mediu lunar al adultilor cu handicap pentru care s-au platit prestatiile sociale a fost in anul 2016 de 22373 din care:

– Numărul mediu lunar al persoanelor adulte cu handicap grav , pentru care s-au plătit lunar prestațiile sociale a fost de 7625.

– Numărul mediu lunar al persoanelor adulte cu handicap accentuat, pentru care s-au plătit lunar prestațiile sociale a fost de 11459.

– Numărul mediu lunar al persoanelor adulte cu handicap mediu, pentru care s-au plătit lunar prestațiile sociale a fost de de 3289.

 

b) Numărul mediu lunar al copiilor cu dizabilități , pentru care s-a plătit bugetul personal complementar în anul 2016 a fost de 2595, din care:

– număr mediu lunar copii cu handicap grav : 1501;

– număr mediu lunar copii cu handicap accentuat : 463;

– număr mediu lunar copii cu handicap mediu : 631

 

Numărul mediu lunar al persoanelor cu handicap vizual grav care au beneficiat de indemnizaţie de însoţitor a fost în anul 2016 de 2027 .

Plata prestaţiilor sociale acordate prin instituţia noastră s-a efectuat prin mandat poştal sau prin virament în conturile persoanale , deschise la diferite bănci funcţie de solicitarea acestora.

Plata prestaţiilor sociale prin mandat poştal s-a efectuat lunar , în baza convenţiei încheiate cu Compania Naţională Poşta Română – Direcţia Regională de Poştă Iaşi.

S-a efectuat verificarea lunară a bazei de date persoane cu handicap , colaborând în acest scop cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru identificarea cazurilor de persoane decedate , efectuîndu-se încetarea plăţii drepturilor după data decesului .

Acordarea facilităţilor privind gratuitatea transportului:

 1. Gratuitatea transportului urban

În anul 2016 în cadrul Serviciului Persoane Adulte cu Handicap au continuat activităţile de aplicare a prevederilor Legii 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap privind acordarea gratuităţii la transportul urban precum şi a Ordinului 62/03.05.2007 privind legitimaţiile de transport în comun cu mijloace de suprafaţă .

În acest scop au fost tipărite noi legitimaţii după modelul prevăzut în Ordinul 62/2007şi au fost eliberate în un număr de 4.726 legitimaţiipersoanelor cu handicap din judeţul Iaşi şi asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav.

 

2Gratuitatea transportului interurban .

Serviciul Persoane cu Handicap a acordat persoanelor din evidenţa sa ,cu handicap grav şi accentuat precum şi asistenţilor personali/însoţitorilor persoanelor cu handicap grav , în baza Legii 448/2006 republicată, art.24 , facilitatea de transportului interurban care s-a materializat în acordarea , funcţie de gradul de handicap a biletelor de călătorie pe mijloacele de transport interurban CFR valabile pe tren accelerat clasa a II-a sau auto , la alegere . În acest sens s-a asigurat program zilnic de lucru cu publicul permanent pentru eliberarea legitimaţiilor şi biletelor de transport către persoanele cu handicap şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora . Concomitent s-au efectuat de către persoanele care au efectuat eliberarea biletelor , lucrările privind evidenţa , gestiunea biletelor şi actualizarea bazei de date din sistemul informatic Sensitive.

În anul 2016 au fost eliberate un număr total de 107.414 bilete pentru 13.179 beneficiari, astfel:

 • 38.069 bilete CFR gratuite pentru un număr de 5.712 beneficiari ;

 • 69.345 bilete gratuite auto pentru un număr de 7.467 beneficiari .

În vederea utilizării şi decontării biletelor de transport interurban a fost încheiată Convenţia cu Societate Naţională C.F.R. – CĂLĂTORI S.A . iar pentru transportul interurban auto, Convenţii cu toate Societăţile de transport care prestează servicii de transport persoane din judeţul Iaşi.

Alte facilităţi:

Acordarea rovinietelor ( art. 28 din Legea 448/2006):

În vederea eliberării rovinietelor a fost încheiată Convenţia tripartită între instituţia noastră, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România şi Ministerul Transporturilor prin care se reglementează procedura de eliberare a rovinietelor pentru persoanele cu handicap posesoare de autoturisme adaptate şi pentru persoanele posesoare de autoturisme care au în întreţinere o persoană cu handicap care a stat la baza acordării rovinietelor pentru un număr de 640 persoane. În cadrul serviciului s-au analizat lunar, cererile persoanelor şi documentaţia depusă, s-au întocmit formalităţile pentru obţinerea rovinietelor şi eliberarea către solicitanţi.

Activităţi privind creditele cu dobândă subvenţionată (art.27 din Legea 448/2006):

În anul 2016 au beneficiat de subvenţionarea dobânzii la Creditele contractate de persoanele cu handicap pentru cumpărarea unei maşini şi pentru adaptarea locuinţei la nevoile de acces ale persoanei cu handicap un numar mediu lunar de 25 persoane .

Rapoarte statistice:

Pe parcursul anului 2016 au fost întocmite rapoartele statistice privind persoanele cu handicap neinstituţionalizate şi instituţionalizate, pe grade de handicap, sexe, grupe de vârstă,statut social sau alte criterii, solicitate de către Direcţia Generală Persoane cu Handicap sau alte instituţii , care au fost întocmite în colaborare cu celelalte compartimente şi servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. IAŞI , la termene (lunare, trimestriale, semestriale , anuale ) precum şi rapoarte statistice privind drepturile acordate .

În activitatea desfăşurată pe parcursul, anului 2016 am colaborat cu asistenţii sociali din primăriile şi consiliile locale în vederea culegerii de date statistice privind plata salariilor asistenţilor personali şi a transportului urban , necesare la rapoartele statistice semestriale.

Colaborarea între Serviciul Persoane Adulte cu Handicap şi Primăriile şi Consiliile Locale din jud.Iaşi a constat şi în furnizarea către acestea a tabelelor nominale cu persoanele cu handicap precum şi prin solicitarea de date de la acestea privind persoanele decedate, anchete sociale referitoare la persoanele cu handicap,etc.

Persoanele beneficiare au fost informate asupra drepturilor ce li se cuvin şi prin afişarea legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , a paşilor de urmat pentru întocmirea dosarelor şi obţinerea drepturilor precum şi îndrumarea şi consilierea de către personalul serviciului , prin editarea şi înmânarea unor extrase din legea 448/2006 sau alte acte normative în legătură cu aceasta , acordarea persoanelor intrate în evidenţă a listelor cu drepturile pe grade, cuvenite adulţilor cu handicap grav, accentuat şi mediu precum şi cu descrierea modului de obţinere a drepturilor şi nominalizarea instituţiilor cu atribuţii în acest sens având în vedere că, o parte din drepturi se acordă prin alte instituţii. Persoanele interesate, au primit de la instituţia noastră un exemplar din Legea 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi din Normele de aplicare , precum şi lămuririle necesare în problemele de care se interesau în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public.

Corespondență:

La Serviciul Persoane Adulte cu Handicap s-au inregistrat la corespondență , în anul 2016 , un număr de 3.051 documente, după cum urmează:

– 710 documente (diverse adeverinte eliberate persoanelor cu handicap si asistentilor personali, respectiv familiilor persoanelor cu handicap : pentru diverse institutii, adeverinte deces – pentru încasarea sumelor neachitate persoanelor cu handicap decedate, împuterniciri către diverse institutii, referate de eliberare din magazie/casierie);

– 2341 documente (cereri persoane adulte cu handicap de punere în plată, de sistare a plătii, de acordare a drepturilor restante, a mandatelor returate, transferuri ale dosarelor persoanelor cu handicap, depunere documentatii roviniete, răspunsuri către persoanele cu handicap, către diverse institutii etc. ).

și anume solicitări din partea altor instituții, cereri prin care se solicitau drepturi restante, bilete de transport gratuite, diferite lămuriri referitoare la drepturile prevăzute de lege, reretrimiterea la plată a sumelor returnate , repunerea in plată ca urmare a expirării actelor de identitate, obţinerea de roviniete sau alte solicitări.

Petiţiile primite au fost rezolvate operativ, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Referitor la datele cu protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal datelor si libera circulatie a acestora , în baza Legii 677/2001 s-au intreprins urmatoarele măsuri:

 • pastrarea confidentialitatii asupra datelor de identitate şi a datelor medicale aferente persoanelor cu handicap;

 • asigurarea securitatii datelor din baza de date privind persoanele cu handicap prin crearea unui fişier LOG- modificări în care se păstrează istoricul asupra intervenţiilor asupra bazei de date, împreună cu codul utilizatorului care a efectuat modificarea precum şi data modificărilor.

 • accesul în sistemul informatic Sensitive pe bază de parole pentru fiecare utilizator în parte;

 • acordarea drepturilor de acces depline sau limitate pe utilizatori funcţie de importanţa posturilor de lucru

 IV. Activităţi derulate în vederea consultanţei, elaborării, implementării proiectelor

 

 1. Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iasi Promotor de Proiect

 

1. Titlul proiectului: “Siguranta si Sprijin’’ – optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei Domestice Iasi ”

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi;

Partener – Filiala Iasi a Fundatiei “Holt România”;

Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare : 2015-2017

Operator de program: Ministerul Justitiei;

Program de finantare – RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”; program finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014;

Buget: 316.442,95 euro.

 

2. Titlul proiectului: “Program destinat copiilor din sistemul de protecţie al DGASPC Iaşi” Proiect in structura căruia intră 3 componente:

– Proiect de prevenire a instituţionalizării copilului

– Proiect de reintegrare a copiilor instituţionalizaţi, în familii naturale/extinse

– Proiect de integrare socio-profesională a tinerilor din sistemul de protecţie

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi; Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2014 – 2017

Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC), care acordă sprijin material şi financiar, ori de câte ori este nevoie, familiilor, în vederea atingerii obiectivelor proiectului. Sumă cheltuită in 2016: 36.564 lei.

 

3. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament Sf Spiridon din cadrul Complexului de Servicii Sociale Targu Frumos prin infiintarea a 4 case de tip familial si sprijinirea alternativelor familiale”

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi ;

Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2015 – 2017

Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC);

Buget alocat : 720.000 euro.

 

4. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de Servicii Veniamin Costache, prin punerea în aplicaţie a unor modalităţi alternative de ocrotire a copiilor aflaţi în prezent cu măsură de plasament în Centru”.

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi ;

Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2016 – 2018

Partener: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC);

Contribuţie partener: asistenţă tehnică în managementul şi implementarea proiectului, sprijin material şi financiar, ori de câte ori este nevoie, în vederea implementării planurilor de reintegrare familială a copiilor/tinerilor din Centru.

 

5. Titlul proiectului „Inchiderea Centrului de plasament din cadrul Centrului de Plasament Ion Holban prin infiintarea a 4 case de tip familial si sprijinirea alternativelor familiale”

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi ;

Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2016 – 2018

Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC);

Buget alocat : 720.000 euro.

 

6. Titlul proiectului : Reabilitarea si dezvoltarea Centrului de zi Bucium din Municipiul Iasi

Scopul proiectului este reabilitarea, renovarea si dotarea Centrului de zi Bucium destinat copiilor cu abilitati performante care provin din familii aflate in situatii vulnerabile din Municipiul Iasi si localitati limitrofe

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi; Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2016

Sursa de finantare: Fundatia Hope and Homes for Children Romania (HHC);

Buget alocat: 50.000 euro.

 

7. Titlul proiectului: “Prevenirea sarcinii nedorite în judeţul Iaşi”

Promotor de Proiect – DGASPC Iasi;

Stadiul proiectului: finalizat

Perioada de implementare: 01.10.2014 – 31.12.2016

Sursa de finantare: Fundaţia SERA România;

Buget: 46.000 lei.

 

8.Titlul proiectului Program de sprijin emoţional Sandwork Expresiv destinat copiilor beneficiari ai unei măsuri de protecţie”.  Promotor de Proiect – DGASPC Iasi;

Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2015 – 2017

Sursa de finantare: Asociaţia SOL MENTIS Bucureşti

Proiect pilot derulat cu resurse proprii.

 

B. Proiecte aflate in faza de implementare – DGASPC Iasi partener

 

 1. Titlul proiectului ”ZOOM in comunitate”

Promotor Proiect: Asociatia Salvati Copiii Iasi Parteneri: DGASPC Iasi

Stadiul proiectului: : in implementare, demarat in aprilie 2016

Perioada de implementare: aprilie 2016 – iunie 2017

Sursa de finantare: Programul de Cooperare Elvetiano-Roman; Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile Schema de Grant pentru ONG-uri, Componenta Social

Buget: 74,990.00 CHF

 

 1. Titlul proiectului: „Copiii din centrele rezidenţiale: de la risc la oportunităţi prosociale”

Promotor Proiect: Asociatia Alternative Sociale

Parteneri: DGASPC Iasi Stadiul proiectului: : in implementare, demarat in mai 2016

Perioada de implementare: mai 2016 – mai 2017

Sursa de finantare: Programul de Cooperare Elvetiano-Roman; Fondului Tematic pentru Participarea Societăţii Civile Schema de Grant pentru ONG-uri, Componenta Social

Buget: 83,230.77 CHF

 

 1. Titlul proiectului “Echilibru – sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati din municipiul Iasi”

Promotor de Proiect – Consiliul Judetean Iasi;

Parteneri: DGASPC Iasi, Asociatia pentru Dezvoltare Continua AD Plus;

Stadiul proiectului: in implementare

Perioada de implementare: 2015-2017

Sursa de finantare: Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 ;

Program de finantare: RO 11 “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea privata”;

Valoare totala proiect: 391.500 euro

 

2. Titlul proiectului “Parteneriat pentru incluziune!”

Promotor de Proiect – Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania

Parteneri: DGASPC Iasi, DGASPC Vaslui, Asociatia Alternative Sociale, Asociatia Salvati Copiii Iasi, Fundatia COTE, Fundatia Bethany , Fundatia Star of Hope, Fundaţia World Vision

Stadiul proiectului: proiect finalizat noiembrie 2016

Perioada de implementare: 2015-2016

Sursa de finantare: Mecanismul Financiar SEE 2009-2014;Operator de program: Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS);

Program de finantare – RO10 “Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”;

Valoare totala proiect: 2.454.933,99 lei.

 

4. Titlul proiectului „Consolidarea rolului ONG în dezvoltarea de servicii sociale” (RO2014_C4_52)

Promotor Proiect: Asociatia Alternative Sociale;

Parteneri: DGASPC Iasi, DGASPC Bacau, Institutul intercultural Islanda;

Stadiul proiectului: finalizat in aprilie 2016 Perioada de implementare: 2015-2016

Sursa de finantare: Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 prin Fondul ONG in Romania;

Buget: 165.824,40 euro.

 

 

C. Proiecte depuse spre finantare si aflate in faza de evaluare

 

Titlul proiectului : “Tineri pentru România 2017”

Promotor ProiectDGASPC Iasi pentru Complexul de Servicii Comunitare Bogdana

Parteneri: Primaria comunei Horlesti si cu Scoala Horlesti- structura Bogdanesti.

Sursa de finantare: Program anual asigurat de Asociația belgiană Jeunes en Roumanie“derulat în colaborare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi Asociaţia Comunelor din România..

 

 

D. Contributie la elaborarea unor documente programatice

 

 • Stabilirea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilului si in conformitate cu obiectivele Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Prioritatilor de intervenție in domeniul protecției copilului 2017-2018;

 

 • Elaborarea in colaborare cu departamentele de asistenta sociala a copilului si a persoanelor cu dizabilitati a Planului de actiuni al DGASPC Iasi (2016) in vederea atingerii obiectivelor Planului de Guvernare 2013-2016;

 

 • Elaborarea si transmiterea catre BJR a Planului de acţiuni al DGASPC Iasi pentru realizarea Planului Judetean de Masuri pentru Romi 2016;

 

 • Participare la workshopuri şi sesiuni de consultare pentru accesarea fondurilor europene prin programele operaţionale 2014-2020

 

 • Participare la sesiunea de consultare publica organizata de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional „Caravana POR 2014 – 2020”;

 

 • Derularea de activităţi premergătoare accesării unor finantari nerambursabile (analiză şi feedback la programele/ghidurile de finantare aflate in consultare publica):

  • Programe de Inters National în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi violenţei în familie pentru perioada 2016-2018

  • Analiză şi feedback asupra Programelor de Interes Naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2016 – 2018

  • Analiză asupra Programului de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

  • Analiză asupra Programului de Interes Naţional "Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice"

  • Analiză Program Operaţional Regional (POR) 2014-2020 (evaluare oportunităţi, calendar lansări, grup ţintă, informare UAT-uri)

  • Analiză Program Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 şi Program Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

 

 

E. Colaborarea interinstituţională

 

DGASPC a colaborat în anul 2016 atât cu institutii publice cât şi cu ONG-uri, fundaţii, asociaţii ce activează pe raza judeţului.

In evidenta DGASPC sunt 124 de conventii de colaborare active dintre care:

 • 58 semnate in anii anteriori

 • 66 de conventii incheiate pe parcusul anului 2016.

Dupa entitatea partenera:

 • 43 conventii de colaborare cu ONG-uri

 • 20 conventii de colaborare cu institutii publice

 • 3 convenţii cu alte entitati

 

 

 

Au fost efectuate demersuri privind încheierea unui protocol de colaborare cu partenerul omolog DGASPC din regiunea Vinnitsa – Ucraina în scopul consolidării relaţiilor interinstituţionale pe termen mediu şi lung în domeniul serviciilor sociale şi al incluziunii sociale. DGASPC Iaşi promovează colaborarea între instituţii, organizaţii nonguvernamentale, profesionişti şi beneficiari, sprijină realizarea unor parteneriate reale, viabile şi eficiente. Acordurile de parteneriat încheiate de DGASPC s-au concretizat în îmbunătăţirea comunicării şi interacţiunii inter-instituţionale, precum şi in actiuni pentru extinderea reţelei de servicii cu tipuri de servicii sociale complementare şi necesare.

V. Resurse umane

1. Structura organizatorică

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 5/ 23.01.2013 s-a aprobat, începând cu data de 01.02.2013, noua structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Iaşi, cu un număr total de 2767 posturi prevazute, din care 2400 erau ocupate la 31 decembrie 2015, respectiv 2473 posturi ocupate la 31.12.2016

Prin Hotarârea Consiliului Județean Iași nr. 211/28.11.2016 s-a modificat organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași prin suplimentarea cu 5 posturi de asistent medical a statului de funcții al serviciului social "Centrul Social de Tip Rezidențial Galata".

 

2. Asigurarea cu resurse umane – concursuri recrutare

In decursul anului 2016 s-a menţinut fluctuaţia de personal, plecând din cadrul DGASPC Iaşi un număr de 103 de angajaţi, din care:

 • 60- personal contractual

 • 40 – asistenţi maternali profesionişti

 • 3 – funcţionari publici

Facem menţiunea că din totalul de 103 de angajaţi care au părăsit sistemul de asistenţă socială, 15 şi-au dat demisia În aceeaşi perioadă ianuarie-decembrie 2016, în urma demersurilor întreprinse, şi a creşterii numărului de copii abandonaţi în familie sau în unităţi sanitare au fost angajaţi un număr de 46 de asistenţi maternali profesionişti atestaţi

I. Personal contractual

Recrutare

Pentru ocuparea posturilor devenite vacante sau nou înfiinţate în anul – 2016 s-au organizat 17 concursuri, după cum urmează:

– 26.01.2016 – 2 posturi (perioadă determinată) scoase la concurs , ocupându-se ambele posturi;

– 02.02.2016 – 17 posturi (perioadă nedeterminată, din care 3 posturi pentru personalul de conducere ) scoase la concurs, ocupându-se doar 14 posturi ( din care 2 –personal de conducere);

– 04.02.2016 – 38 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se doar 32 de posturi;

– 18.04.2016 – 19 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se toate posturile ;

– 19.04.2016 – 37 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se doar 32 de posturi;

 21.04.2016 – 12 posturi (perioadă nedeterminată, din care 1 cu ½ normă și 1 –personal conducere ) scoase la concurs, ocupându-se doar 10 posturi ( din care 1post- personal conducere) ;

– 16.06.2016 – 1 post (perioadă nedeterminată) scos la concurs, acesta

ocupându-se;

– 05.07.2016 – 11 posturi (perioadă nedeterminată , din care 10 posturi cu ¼ normă și 1 post cu ½ normă) scoase la concurs, ocupându-se toate posturile ;

– 06.07.2016 – 22 posturi ( perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se doar 17 posturi

– 07.07.2016 – 6 posturi (perioadă nedeterminată, din care 1 post cu ½ normă și 1 post –personal conducere) scoase la concurs , ocupându-se doar 4 posturi ( din care 1 post personal conducere)

– 26.07.2016 – 10 posturi (perioada determinată, din care 2 posturi cu ½ normă ) scoase la concurs , ocupându-se doar 8 posturi ( din care 1 post ½ normă )

– 22.11.2016 – 19 posturi (perioadă determinată, din care 1 post cu ½ normă ) scoase al concurs, ocupându-se doar 15 posturi ( din care 1 post ½ normă )

– 25.11.2016  1 post personal de conducere ( perioadă determinată) scos la concurs , ocupndu-se toate posturile

– 06.12.2016 – 21 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs , ocupându-se doar 20 posturi

– 07.12.2016 – 34 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupând-se doar 27 posturi

– 08.12.2016 – 8 posturi (perioadă nedeterminată) scoase la concurs, ocupându-se toate posturile

– 09.12.2016 – 12 posturi ( perioadă nedeterminată) scoase la concurs , ocupându-se doar 8 posturi.

 

Număr de concursuri organizate în anul 2016 : 17

Număr angajaţi declaraţi reuşiţi: 203 pe durată nedeterminată și 26 pe durată determinată.

Promovare

Pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Iasi, in data de 27.10.2016 s-a organizat examen intern de promovare în treapta/ grad profesional pentru un număr de 94 angajați din cadrul DGASPC .

 

II. Functii publice

În anul 2016 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante s-au organizat 5 (cinci) concursuri de recrutare, astfel:

– 15.02.2016 – pentru 7 (şapte) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector principal – 1 post la Serviciul Tehnic care a rămas vacant; inspector superior – 1 post la Serviciul Management de Caz care s-a ocupat şi inspector asistent – 5 posturi la Serviciul Management de Caz din care s-au ocupat doar 2 posturi;

– 10.06.2016 – pentru 3 (trei) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector asistent – 2 posturi din care doar un post s-a ocupat şi inspector debutant – 1 post la CP „I.Holban” care s-a ocupat;

– 13.06.2016 – pentru 2 (două) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector principal-1 post la Serviciul Tehnic care a rămas vacant şi inspector debutant – 1 post la Serviciul Tehnic care s-a ocupat;

– 07.09.2016 – pentru funcţia publică de conducere vacantă de Director Executiv din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iaşi s-a organizat concurs de promovare. Această funcţie a rămas vacantă;

– 19.12.2016 – s-a organizat concurs de recrutare pentru 4 (patru) funcţii publice de execuţie vacante, respectiv inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Tehnic, inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Financiar Contabil, inspector, clasa I, grad profesional asistent şi inspector, clasa I, grad profesional principal la Centrul de Plasament „C.A. Rosetti” Iaşi. În urma susţinerii concursului s-au ocupat următoarele funcţii: inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Financiar Contabil şi inspector, clasa I, grad profesional asistent la Centrul de Plasament „C.A. Rosetti”. Pentru funcţiile publice care au rămas vacante se va reorganiza concurs de recrutare.

Funcţia publică de execuţie de consilier superior de la Serviciul Resurse Umane s-a ocupat prin transfer în interesul serviciului cu data de 01.05.2016.

În luna decembrie s-a solicitat de către alte instituţii transferul în interesul serviciului pentru 3 (trei) funcţionari publici din cadrul DGASPC Iaşi.

 

În data de 06.04.2016 s-a organizat examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de promovare. Au participat la examen şi au promovat un număr de 7 (şapte) funcţionari publici din care 4 funcţionari publici au fost promovaţi în gradul profesional superior iar 3 funcţionari publici au promovat în gradul profesional principal.

În data de 20.12.2016 s-a organizat examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei care îndeplinesc condiţiile de promovare. Au participat la examen şi au promovat un număr de 2 (doi) funcţionari publici din care 1 funcţionar public a fost promovat în gradul profesional superior iar 1 funcţionar public a promovat în gradul profesional principal.

 

Număr de concursuri organizate în total în anul 2016: 5

Numărul funcţiilor publice ocupate: 8 funcţii publice de execuţie vacante

Numărul examenelor de promovare în grad profesional: 2

Numărul funcţionarilor publici care au îndeplinit condiţiile de promovare şi au promovat în grad profesional: 9

Numărul funcţiilor publice vacante ocupate prin transfer în interesul serviciului: 1.

Numărul funcţiilor publice vacantate prin transfer în interesul serviciului: 3.

 

3. Formarea profesională

În decursul anului 2016, Serviciul Resurse umane a organizat şi susţinut cursuri de formare profesională continuă pentru angajații din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, astfel:

1. În perioada septembrie – octombrie 2016 , 504 angajați ai DGASPC în urmat cursul “Noșiuni fundamentale de igienă” , respectiv Modulul I: servicii de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor și Modulul II : servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, unități de cazare

2. În perioada 12.12.2016- 14.12.2016 un număr de 27 cursanți – educatori din cadrul centrelor de plasament au urmat cursul de formare profesională continuă "Comunicarea în cadrul structurilor de tip rezidențial; Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă; Diminuarea situațiilor de risc în lucru cu copilul din serviciile de tip rezidențial" organizat de către Asociația Social Alert București

 

În decursul anului 2016, echipa Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iasi, a organizat şi susţinut 2 sesiuni de cursuri de formare profesională continuă pentru un număr de 24 potențiali asistenți maternali și 10 sesiuni de cursuri de formare profesională initială pentru un număr de 227 persoane nou angajate în cadrul D.G.A.S.P.C. Iași, dintre care 106 în serviciile de tip rezidențial (68 SR copii și 38 SR adulți), 121 potențiali asistenți maternali.

Cursuri de iniţiere

 • În perioada 18-22 ianuarie 2016 a avut loc un curs de formare initială pentru 24 de potențiali asistenți maternali;

 • În perioada 18-22 februarie 2016, au participat 34 de persoane la cursul de formare initială pentru noii angajati: 31 persoane din cadrul sistemului rezidential pentru copii (9 cu funcții administrative și 22 cu funcții de specialitate) şi persoane din sistemul rezidential pentru persoane adulte aflate în dificultate (1 cu funcții administrative și 2 cu funcții de specialitate);

 • În perioada 09-10 mai 2016, au participat 16 persoane la cursul de formare initială pentru noii angajati din sistemul rezidential pentru persoane adulte aflate în dificultate (7 cu funcții administrative și 9 cu funcții de specialitate);

 • În perioada 11-13 mai 2016, au participat 31 de persoane la cursul de formare initială pentru noii angajati: 23 persoane din cadrul sistemului rezidential pentru copii (4 cu funcții administrative și 19 cu funcții de specialitate) şi persoane din sistemul rezidential pentru persoane adulte aflate în dificultate (4 cu funcții administrative și 4 cu funcții de specialitate);

 • În perioada 06-10 iunie 2016 s-au desfășurat în paralel, atât la sediul Centrului de Formare Profesională, cât și la sediul Centrului Județean de Incluziune Socială Iași, două sesiuni de cursuri de formare initială pentru un total de 59 de potențiali asistenți maternali;

 • În perioada 13-17 iunie 2016 s-au desfășurat în paralel, atât la sediul Centrului de Formare Profesională, cât și la sediul Centrului Județean de Incluziune Socială Iași, două sesiuni de cursuri de formare initială pentru un total de 38 de potențiali asistenți maternali.

 • În perioada 21-22 iulie 2016, au participat 17 persoane la cursul de formare initială pentru noii angajati: 11 persoane din cadrul sistemului rezidential pentru copii (4 cu funcții administrative și 7 cu funcții de specialitate) şi persoane din sistemul rezidential pentru persoane adulte aflate în dificultate (1 cu funcții administrative și 5 cu funcții de specialitate);

 • În perioada 08-09 decembrie 2016, au participat 8 persoane la cursul de formare initială pentru noii angajati: 3 persoane din cadrul sistemului rezidential pentru copii (1 cu funcții administrative și 2 cu funcții de specialitate) şi persoane din sistemul rezidential pentru persoane adulte aflate în dificultate (0 cu funcții administrative și 5 cu funcții de specialitate).

 

Cursuri de perfecționare

 

 • În perioada 23 – 25 august 2016 a avut loc un curs de formare continuă pentru 1 asistent maternal care are în îngrijire copil cu nevoi speciale, susținut de echipa centrului de Formare Profesională, împreună cu Serviciul Management de Caz și Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi ;

 • În perioada 12 – 16 decembrie 2016 a avut loc un curs de formare continuă pentru 23 asistenti maternali care au în îngrijire copil cu nevoi speciale, susținut de echipa centrului de Formare Profesională, împreună cu Serviciul Management de Caz și Serviciul Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.

 

Alte tipuri de activități

 

 • În perioada 29 – 31 ianuarie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la sesiunea de instruire organizată la Gura Humorului de Institutul de Medicină Legală Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară în cadrul proiectului "Suportul victimelor violenței prin abordarea discriminării multiple";

 • În data de 22 martie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la Conferința Națională „Promovarea demnității umane. Profesioniști și servicii sociale” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale 2016;

 • În data de 28 martie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la Workshop-ul „Asistența socială reflectată prin ochii mass-mediei” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale 2016, desfășurat la sediul Centrului de Formare Profesională din Vaslui;

 • În data de 30 martie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la Workshop-ul „Oportunități și perspective în asistența socială a persoanelor condamnate” în cadrul Zilelor Asistenței Sociale 2016;

 • În data de 31 martie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la Conferința de Științe Penale Ediția a II-a „Dreptul la viață A fi sau a nu fi …!” organizată de U.A.I.C. Iași, Facultatea de Drept și Asociația Studenților la Drept;

 • Începând cu luna martie a anului 2016, Centrul de Formare Profesională a organizat și susținut întâlnirile lunare a asistenților sociali (119 specialiști 21.03.2016, 26.04.2016, 30.05.2016, 31.10.2016), a psihologilor (129 specialiști 22.03.2016, 22.04.2016, 31.05.2016, 29.09.2016, 18.10.2016) și întâlniri comune (105 specialiști 29.09.2016, 16.11.2016, 19.12.2016) având invitați lectori specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași, Asociația Psiterra, C.N.A.S.R. Filiala Teritorială Iași, U.A.I.C. Iași, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași etc.;

 • În data de 13 aprilie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la Workshop-ul „Provocări curente în asistența socială. Etica și serviciile sociale” în cadrul World Lumen Congress 2016;

 • Centrul de Formare Profesională a susținut și perfecționarea coordonatorilor de voluntari (49) din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași în datele de 11.04.2016 (16) și 18.05.2016 (33), dată la care a fost organizată Gala Voluntarilor;

 • În perioada 17 – 20 mai 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la sesiunea de instruire organizată la Baia Mare de către Fundația Hope and Homes for Children;

 • În perioada 30-31mai 2016, Centrul de Formare Profesională în colaborare cu C.N.A.S.R. Filiala Teritorială Iași au organizat și susținut Seminarul Regional „Familia în societatea contemporană”;

 • În data de 29 iunie 2016 Centrul de Formare Profesională în colaborare cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială A.J.P.I.S. Iași a organizat și desfășurat sesiunea de perfecționare a managerilor de caz din cadrul D.G.A.S.P.C. Iași, la care au participat un număr de 23 de manageri de caz.

 • În data de 04 iulie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la sesiunea de informare sustinuta de Fundatia H.H.C. Romania la sediul Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iasi;

 • În data de 6 iulie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la cursul de inductie sustinut de Fundația H.H.C. Romania la sediul Complexului de Servicii Sociale C.S.S.T. Targu Frumos;

 • Participare in perioada 11 – 15 iulie 2016 la cursul de formare profesionala „IMPACT – Munca cu persoanele cu nevoi speciale si comportamente dificile, provocari si solutii”, sustinut in Baia Mare la sediul Fundației H.H.C. Romania;

 • Deplasare in perioada 26 iulie – 22 septembrie 2016 la centrele de tip rezidential pentru copii si adulti din subordinea D.G.A.S.P.C. Iasi in vederea informarii angajatilor cu privire la cursurile online de pedagog social si pedagog de recuperare ale Fundației H.H.C. Romania;

 • În data de 29 septembrie 2016, Centrul de Formare Profesională în colaborare cu C.N.A.S.R. Filiala Teritorială Iași si Asociatia PSITERRA Iasi au organizat și susținut Workshop-ul International „Adolescence – Expectations and challenges in modern family” ;

 • În datele de 04 și 11 octombrie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la sesiunile de informare sustinute de Fundația H.H.C. Romania la sediul Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iasi;

 • În data de 12 octombrie 2016, Centrul de Formare Profesională a participat la Simpozionul Internațional „Managementul de caz” organizat și desfășurat la sediul Centrului de Plasament „Elena Farago” din Bârlad;

 • In perioada 13 – 14 octombrie 2016, Centrul de Formare Profesională a organizat si a fost gazda delegației de specialisti in domeniul socio-psiho-educational din Finlanda. Invitatii au participat la diferite evenimente in Barlad si in Iasi prin intermediul Organizatiei F.I.C.E. România si a D.G.A.S.P.C. Iasi, având ocazia sa cunoasca cateva dintre centrele rezidentiale si de zi pentru copii si tineri;

 • În data de 31 octombrie 2016, Centrul de Formare Profesională în colaborare cu C.N.A.S.R. Filiala Teritorială Iași a organizat și susținut Workshop-ul intitulat „Modele de bună practică în procesul de integrare socio-profesională a persoanelor vulnerabile”;

 • În data de noiembrie 2016, Centrul de Formare Profesională a participat la Simpozionul Internațional „Forme ale familiei” organizat și desfășurat la sediul Complexului de Servicii Sociale din Ierusalim;

 • În perioada 1-19 noiembrie, echipa Centrului de Formare Profesională s-a implicat în coordonarea și desfășurarea de activități în cadrul Campaniei Internaționale ”19 zile de activism pentru prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor/ tinerilor”. Astfel, în cadrul acestei campanii, în data de 9 noiembrie 2016 s-a susținut Workshop-ul cu tema “Promovarea unui stil de viață sănătos – tulburări în alimentație”;

 • Echipa Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași a organizat în data de 15 noiembrie 2016, la Sala Polivalentă Iași, activitatea: ”Sportul și sănătatea”, eveniment desfășurat în cadrul Campaniei internaționale “19 zile de activism împotriva violenței asupra copiilor și tinerilor” F.I.C.E. România;

 • În data de 16 Noiembrie 2016, echipa Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași a organizat Workshop-ul cu tema „Programe și acțiuni de prevenire și reducere a consumului de substanțe licite și ilicite și a traficului de persoane”, desfășurat în cadrul Campaniei Internaționale „19 Zile de Activism pentru prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor și tinerilor” în parteneriat cu F.I.C.E. România;

 • În data de 17 noiembrie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională a participat la sesiunea de informare sustinută de Fundația H.H.C. Romania la sediul Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iasi;

 • În perioada 24 – 25 noiembrie 2016 echipa Centrului de Formare Profesională al D.G.A.S.P.C. Iași a participat la Workshop-ul și Conferința ”Violența asupra femeii. Ipostaze. Explicații. Intervenții” organizate de catre Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, al Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice, în cadrul anului european de combatere a violenței asupra femeii.

 

4. Secretariatul Comisiei de control intern/managerial

Activitatea Comisiei responsabilă cu monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologică a implementării si/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016

Sistemul de control intern/managerial existent la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a continuat procesul de îmbunătățire a măsurilor întreprinse în anul 2015 și a completat activitatea desfășurată prin întocmirea procedurilor operaționale și de sistem la nivelul fiecărui serviciu/birou/compartiment. Majoritatea instrumentelor de control stabilite (Lista obiectivelor, activităților și acțiunilor, Lista obiectivelor, activităților, acțiunilor și riscurilor, Registrul Riscurilor, Formularul de alertă la risc, Fișa de urmărire a riscului și Chestionarul de autoevaluare) au fost aplicate și actualizate față de anul trecut.

Ca parte integrantă a procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial un focus important a fost reprezentat de întocmirea procedurilor operaționale sau de sistem, în funcție de activitățile identificate la nivelul fiecărei structuri din cadrul instituției noastre. Toate procedurile avizate în cadrul ședințelor organizate de Comisia responsabilă cu monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologică a implementării si/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial și aprobate de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Iași respectă formatul prevăzut în O.M.F.P. 400/2015, actualizat prin Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. În același timp, procedurile au fost întocmite ținându-se cont de prevederile procedurii de sistem P.S.-00, privind iniţierea, elaborarea, revizia şi arhivarea procedurilor formalizate pe activităţi în cadrul D.G.A.S.P.C. Iași, aprobată în anul 2015.

Măsura de îmbunătățire a procesului de control intern/managerial (menționată în programul de dezvoltare a sistemului), prin includerea reprezentanților centrelor din subordinea instituției în Comisie, a fost implementată, astfel că în cadrul Comisiei s-au inclus 8 noi membri (4 reprezentanți ai centrelor de copii și 4 reprezentanți ai centrelor de adulți). În cadrul ședinței din data de 21.11.2016 au fost prezentate procedurile operaționale și de sistem ce urmează a fi întocmite la nivelul centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Iași. În cursul anului 2017 aceste proceduri vor fi prezentate spre a fi avizate și aprobate de către Președintele Comisiei și Directorul General al D.G.A.S.P.C. Iași.

 

5. Coordonarea activității de întocmire a regulamentelor de organizare și funcționare pentru toate serviciile sociale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Iași, în conformitate cu prevederile Hotărârii Nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. În acest sens, pe lângă completarea datelor legate de personal, cuprinse la art. 8, 9,10 și 11 din cadrul regulamentelor, Serviciul de Resurse Umane s-a ocupat de centralizarea documentelor întocmite și transmiterea acestora în vederea aprobării de către Consiliul Județean.

6. Gestionarea dosarelor de licențiere pentru serviciile sociale oferite de instituția noastră și menținerea legăturii cu reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice cu scopul obținerii licențelor provizorii de funcționare. În acest sens, Serviciul Resurse Umane a colaborat cu celelalte servicii și compartimente din cadrul instituției pentru a completa dosarele de licențiere și a transmis documentația solicitată către autoritățile specifice, conform prevederilor legale.

 VI. Activitatea Compartimentului de Relaţii cu Publicul şi Mass-Media

 

I.Solicitări privind liberul acces la informaţiile de interes public conform legii 544/2001

 

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost înregistrate în cadrul compartimentului şi au fost trimise răspunsuri la un număr de 19 solicitări venite din parte unor instituţii mass – media, de cercetare în domeniul social sau de la diferite persoane fizice interesate de diferite statistici şi activităţi desfăşurate de către DGASPC Iaşi. Astfel au fost luate în evidență 10 solicitări din partea instituțiilor de cercetare în domeniul social și mass media și 4 solicitări din partea persoanelor fizice şi 5 din partea unor ONG uri din domeniul drepturilor omului. Din total un număr de 17 solicitări au fost transmise prin email și 2 prin poștă.

 

II. Situaţia privind soluţionarea petiţiilor către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași şi transmiterea răspunsurilor către solicitanţi conform legii nr. 233/2002.

Pe parcursul anului 2016 perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost înregistrate şi soluţionate, fiind transmise răspunsuri către solicitanţi în termenul legal un număr de 55 de petiţii făcute de către cetăţeni şi organizaţii către instituţii locale (Consiliul Judeţean Iaşi, Instituţia Prefectului) şi centrale (Preşedenţia României, Cancelaria Primului Ministru, Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Familiei şi Copilului şi Autoritatea Naţională Pentru Persoane cu Handicap după cum urmează:

 1. Petiţii înregistrate din partea Consiliului Judeţean Iaşi – Compartiment Ghişeu Unic – 17 de petiţii

 2. Petiţii înregistrate din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi și cabinete parlamentare – 5 petiţii

 3. Petiţii înregistrate din partea Preşedenţiei României – Probleme Cetăţeneşti – 5 petiţii

 4. Petiții înregistrate din partea Avocatului Poporului – 28 petiții

Din totalul celor 55 de solicitări :

 • 25 de solicitări au avut ca obiect probleme legate de re/încadrarea în grad de handicap şi retribuţia de însoţitor pentru persoanele cu disabilităţi.

 • 18 au făcut referire la problematica protecţiei copilului (cereri de plasament la asistent maternal şi/sau în centre de plasament, solicitări privind atestarea ca asistent maternal, etc)

 • 12 au avut ca obiect cereri de ajutor material şi/sau financiar

De asemenea au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 9 de cereri ale cetăţenilor care au solicitat audienţe la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi sau la Cabinetele Parlamentarilor de Iaşi, fiind trimise răspunsuri după cum urmează:

 1. Audienţe înregistrate la conducerea Consiliului Judeţean Iaşi – 6 de solicitări

 2. Audienţe înregistrate la Cabinetele Parlamentare – 3 solicitări

 

III. Alte activităţi derulate

 • Apariţii în mass media locală și națională (104 în presa scrisă si audio video) în care s-au prezentat aspecte privind unele cazuri deosebite privind activitatea DGASPC Iași în perioada 01.01.2016 – 01.12.2016.

 • Participarea la programul de audienţe a Directorului General – au fost înregistrate un număr de 105 de solicitari din partea petenţilor

 

VII. Activitatea Serviciului Achiziţii Publice

În anul 2016, un prim obiectiv al Serviciului Achiziţii Publice a fost elaborarea Programului Anual de Achizitii pe anul 2016, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de către celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi, program structurat pe categorii de produse, servicii şi de lucrări.

La stabilirea formei finale a Programului Anual de Achizitii pe anul 2016 s-au luat în considerare şi fondurile alocate prin bugetul de stat precum şi rectificări ale bugetului.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, principalele activităţi desfăşurate de către Serviciul Achiziţii Publice au constat în initierea, derularea şi finalizarea de proceduri de achizitie prin:

– licitaţie publică deschisă, cerere de ofertă, negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare şi cumpărarea directă, conform O.G. nr. 34/2006 actualizată, H.G. nr. 925/2006 actualizată;

– procedura simplificată, licitaţie deschisă, cerere de ofertă, negociere fără publicare şi achiziţie directă, conform Legi nr. 98 din 19 mai 2016 – privind achiziţiile publice, H.G. nr. 395/2016.

 

Prin procedura licitaţie publică deschisă au fost iniţiate şi finalizate 10 proceduri dintre care 8 cu fază finală electronică:

 • furnizare conserve din carne, conserve de peşte, carne de peşte, carne de pasăre, preparate din carne, carne şi organe de porc, carne de vită;

 • furnizare produse pâine albă, paste făinoase, produse morărit şi biscuiţi;

 • furnizare produse lactate şi lapte praf;

 • furnizare zahăr, miere, suc, apă, cacao, dulciuri, condimente, mirodenii şi ceai;

 • furnizare produse îmbrăcăminte, încalţăminte, articole textile de uz casnic;

 • furnizare fructe;

 • furnizare cartofi, ceapa, fasole şi varză pentru însilozat;

 • furnizare ouă, halva, ulei, margarină şi orez;

 • furnizare conserve de fructe si legume;

 • achiziţie servicii de pază.

 

Prin procedura cerere de ofertă au fost iniţiate şi finalizate 2 proceduri dintre care 1 cu etapă finală electronică:

 • achiziţie servicii vidanjare fose septice, decolmatare fose şi canale preluare ape uzate;

 • furnizare combustibil pe bază de bonuri valorice.

 

Prin procedura negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare au fost iniţiate şi finalizate un număr de 5 proceduri:

 • achiziţie energie electrică;

 • achiziţie motorină utilizată drept combustibil pentru centralele termice;

 • achiziţie produse de igienă personală 2 luni;

 • achiziţie produse de igienă personală – pampers;

 • achiziţie servicii postale-servicii distribuţie corespondenţă.

 

Prin procedura simplificată au fost iniţiate şi finalizate un număr de 9 proceduri:

– achiziţie legume proaspete de sezon;

– achiziţie legume congelate;

– achiziţie produse de curăţenie, dezinfectanţi;

– achiziţie imprimate, produse conexe (furnituri);

– achiziţie imprimate, produse conexe (rechizite);

– achiziţie produse de igienă personal;

– achiziţie produse de igienă personal;

– achiziţie şi montare a 6 instalaţii de detecţie, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu;

– achiziţie lucrari de reparatii si igienizari la CRRPH Cozmesti.

 

Prin procedura ,,cumpărare directă,,, achiziţiile s-au efectuat conform ,,Procedurii privind realizarea achiziţiilor directe în cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi,, stabilită pe plan intern de către Serviciul Achiziţii Publice din cadrul D.G.A.S.P.C. Iaşi, fiind valabilă pentru toate compartimentele /serviciile/centrele din cadrul instituţiei.

Achiziţiile directe au fost iniţiate şi derulate atât online prin Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) conform Legi nr. 98 din 19 mai 2016 – privind achiziţiile publice cât şi offline prin publicarea scrisorilor de intenţie şi a documentaţiei de atribuire pe site-ul D.G.A.S.P.C. Iaşi www.dasiasi.ro la secţiunea AnunturiAnunturi de intenţie pentru cumpărări directe.

 • Achiziţii directe prin Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) conform O.G. nr. 34/2006 actualizată şi Legi nr. 98 din 19 mai 2016: au fost iniţiate şi finalizate un număr de 470 de achiziţii;

 • Achiziţii directe prin publicarea scrisorilor de intenţie şi a documentaţiei de atribuire pe site-ul D.G.A.S.P.C. Iaşi www.dasiasi.ro la secţiunea AnunturiAnunturi de intenţie pentru cumpărări directe: au fost iniţiate şi finalizate un număr de 79 de achiziţii.

 

În cadrul Serviciului Achiziţii Publice s-au mai achiziţionat produse, servicii şi lucrări cu finanţare prin Programul de finanţare R020 Violenta Domestica si violenţa bazată pe deosebire de sex – Proiect Siguranţa şi sprijin – Optimizarea Serviciilor Centrului Social de Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei Domestice din judetul Iasi pentru Centrul Social de Ocrotirea Victimelor Violentei Domestice, Bd. Chimiei, nr.12, Iasi.

Astfel, prin acest proiect, s-au achiziţionat lucrări şi echipamente pentru amenajarea spaţiului de joiacă, amenajări interioare.

În anul 2016 s-au depus 2 contestatie, referitor la procedura licitaţie publică deschisă – achiziţie servicii de pază, prima contestaţie fiind respinsă de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), iar a doua fiind în curs de soluţionare.

 VIII. Situaţia financiară

 

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Credite bugetare

Plăţi efectuate

Diferente

 

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)

220.255.940.00

198.519.098.65

21.736.841.35

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79)

 

219.623.700.00

197.941.210.98

21.682.489.02

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

219.623.700.00

197.941.210.98

21.682.489.02

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

76.963.310.00

70.010.057.00

6.953.253.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

62.601.310.00

57.001.038.00

5.600.272.00

 

Salarii de baza

10.01.01

52.804.310.00

47.625.975.00

5.178.335.00

 

Sporuri pentru conditii de muncă

10.01.05

8.950.000.00

8.908.622.00

41.378.00

 

Alte sporuri

10.01.06

0

0

0

 

Indemnizatii de delegare

10.01.13

11.000.00

4.791.00

6.209.00

 

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

836.000.00

461.650.00

374.350.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

14.362.000.00

13.009.019.00

1.352.981.00

 

Contributii de asigurari sociale de stat

10.03.01

9.964.000.00

9.037.425.00

926.575.00

 

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

315.000.00

279.195.00

35.805.00

 

Contributii de asigurari sociale de sanatate

10.03.03

3.279.000.00

2.963.738.00

315.262.00

 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

123.000.00

112.300.00

10.700.00

 

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

681.000.00

616.361.00

64.639.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

36.389.200.00

22.066.094.48

14.323.105.52

Bunuri si servicii(cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

12.072.950.00

8.257.846.97

3.815.103.03

 

Furnituri de birou

20.01.01

382.600.00

283.873.00

98.727.00

 

Materiale pentru curatenie

20.01.02

370.000.00

183.208.28

186.791.72

 

Încalzit, Iluminat si forta motrica

20.01.03

4.045.000.00

3.031.585.12

1.013.414.88

 

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.802.000.00

986.049.70

815.950.30

 

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

512.350.00

452.949.19

59.400.81

 

Piese de schimb

20.01.06

143.000.00

93.841.20

49.158.80

 

Transport

20.01.07

38.000.00

30.241.00

7.759.00

 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

20.01.08

350.000.00

274.559.49

75.440.51

 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

4.430.000.00

2.921.539.99

1.508.460.01

Reparatii curente

20.02

2.088.000.00

1.247.422.54

840.577.46

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

16.127.000.00

8.844.670.80

7.282.329.20

 

Hrana pentru oameni

20.03.01

16.121.000.00

8.838.672.80

7.282.327.20

 

Hrana pentru animale

20.03.02

6.000.00

5.998.00

2.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

915.000.00

523.104.81

391.895.19

 

Medicamente

20.04.01

384.000.00

192.938.81

191.061.19

 

Materiale sanitare

20.04.02

389.000.00

243.142.12

145.857.88

 

Dezinfectanti

20.04.04

142.000.00

87.023.88

54.976.12

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3.920.000.00

2.286.399.41

1.633.600.59

 

Uniforme si echipament

20.05.01

1.057.000.00

924.231.74

132.768.26

 

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

230.000.00

218.422.24

11.577.76

 

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.633.000.00

1.143.745.43

1.489.254.57

Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

26.000.00

21.472.14

4.527.86

 

Deplasari interne, detaşări, transferări

20.06.01

22.000.00

18.482.14

3.517.86

 

Deplasari în străinătate

20.06.02

4.000.00

2.990.00

1.010.00

Carti, publicatii si materiale documentare

20.11

34.000.00

16.998.84

17.001.16

Pregatire profesionala

20.13

74.000.00

47.737.40

26.262.60

Protectia muncii

20.14

119.000.00

71.534.04

47.465.96

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1013250

748907.53

264342.47

 

Reclama si publicitate

20.30.01

0

0

0

 

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

319000

122062.39

196937.61

 

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

568500

565370.55

3129.45

 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

125750

61474.59

64275.41

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

106265500

105859379.5

406120.5

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

106265500

105859379.5

406120.5

 

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

98667500

98292353.5

375146.5

 

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

7598000

7567026

30974

 

 

 

 

 

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

5690

5680

10

Despăgubiri civile

59.17

5690

5680

10

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0

0

0

 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local

85.01.01

0

0

0

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)

56

632240

577887.67

54352.33

Mecanismul financiar SEE

56.17

145130

139834.64

5295.36

 

Finantarea nationala *)

56.17.01

21770

20977.39

792.61

 

Finantarea externa nerambursabila *)

56.17.02

123360

118857.25

4502.75

Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă

56.18

487110

438053.03

49056.97

 

Finantarea nationala *)

56.18.01

73070

65706.25

7363.75

 

Finantarea externa nerambursabila *)

56.18.02

414040

372346.78

41693.22

 

Situatie financiara investitii – 2016

Cod

Indicatori

Prevederi bugetare 2016

Executie bugetara 31.12.2016

Diferente

0

1

2

3

4=2-3

 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

1,055,550.00

834,021.50

221,528.50

56

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

199,970.00

199,502.50

467.50

 

Amenajarea spaţiului exterior de joacă în cadrul proiectului ”Siguranță și Sprijin-Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași”

199,970.00

199,502.50

467.50

70

Cheltuieli de capital

855,580.00

634,519.00

221,061.00

 

a) asistenta acordata pt. familie si copii

580,790.00

417,597.40

163,192.60

 

Construcţii, din care:

36,820.00

26,940.00

9,880.00

 

Realizarea unui nou acces auto si pietonalin cadrul CSC Bucium de pe str. Paun nr.70, pe trecatoarea Paun, Municipiul Iasi – (PT+DE+DTAC/DTAD+DTOE), din care:

1,850.00

0.00

1,850.00

 

Modificare traseu conducta gaz metanpe amplasamentul CRCHS Galata, str. Azilului nr.1, Iasi-(Proiect tehnic si executie lucrari), din care:

27,000.00

26,940.00

60.00

 

Reabilitarea corpului de cladire Spalatorie, uscatorie si depozit de rufe din cadrulCSC SF. Andrei Iasi -(PT+DE+DTAC), din care:

7,970.00

0.00

7,970.00

 

Maşini, echipamente si mijloace de transport

64,000.00

63,894.22

105.78

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

173,510.00

140,306.67

33,203.33

 

Alte active fixe , din care

306,460.00

44,280.00

262,180.00

 

Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Centrul de tip maternal Maternus, din care:

14,880.00

14,880.00

0.00

 

Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Complexul de Servicii Comunitare Sf. Nicolae Pascani, jud. Iasi, din care:

29,400.00

29,400.00

0.00

 

Dotari independent, din care:

262,180.00

142,176.51

120,003.49

 

c) asistentă acordată persoanelor în vârstă

274,790.00

216,921.60

57,868.40

 

Maşini, echipamente si mijloace de transport

53,330.00

53,323.20

6.80

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

162,180.00

104,318.40

57,861.60

 

Alte active fixe

59,280.00

59,280.00

0.00

 

Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Locuite Protejate Galata, din care:

14,880.00

14,880.00

0.00

 

Documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la imobilul din b-dul Chimiei nr.12, din care:

44,400.00

44,400.00

0.00

 

IX Obiective propuse pentru 2017

 

 1. Scaderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie specială şi reducerea numarului de copii aflaţi în prezent cu măsură de protecţie specială, prin: integrarea / reintegrarea în familie, reintegrarea socio-profesionala, adoptia

 2. Creşterea calităţii serviciilor sociale oferite beneficiarilor si cresterea nivelului de perfectionare a personalului

 3. Cresterea calitatii serviciilor oferite de catre voluntariii DGASPC – realizarea unor interviuri de selecţie e voluntarilor pentru eficientizarea şi orientarea voluntarilor potriviţi în funcţie de priorităţi. Este nevoie de voluntari care să lucreze unu la unu cu beneficiari cu handicap/boală (din cadrul CP Ion Holban ,CSC Sf.Andrei, CRCHS Galata), cât şi voluntari care vor lucra cu grupe de beneficiari la meditaţie, efectuarea temelor şi activităţi de dezvoltare personală,respectiv pregătirea diferitelor evenimente din viaţă. Voluntarii care vor activa în cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C Iaşi vor sprijini activ desfăşurarea activitatilor în cadrul serviciilor Direcţiei în funcţie de opţiunile lor.

 4. Continuarea recrutarii, formarii si monitorizarii AMP si a voluntarilor activi. Ca şi strategie de îmbunătăţire a metodologiei de lucru cu voluntarii activi şi cei din ONG-uri se are în vedere organizarea unei sesiuni de lucru la care vor fi invitaţi coordonatorii de voluntari din cadrul D.G.A.S.P.C Iaşi şi coordonatorii de voluntari din cadrul centrelor de plasament, la Centrul de formare profesională Galata, iar ulterior o sesiune de formare a voluntarilor activi (14 ore), sesiune la care vor participa şi coordonatorii de voluntari. Aceste sesiuni au rolul de a ajuta voluntarii la început de drum şi de a trasa direcţia în care trebuie să se îndrepte. Formarea voluntarilor activi la nivelul D.G.A.S.P.C constituie o resursă utilă atat pentru institutie cat si pentru voluntari.

 5. Organizarea de evenimente pentru beneficiarii sistemului de protecţie specială, copii şi tineri şi diversificarea activitaţilor pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a stimei de sine şi a increderii beneficiarilor în serviciile oferite

 6. Prevenirea si combaterea actiunilor si a comportamentelor deviante ale copiilor prin desfasurarea unor actiuni de prevenire în scoli, în parteneriat cu alte institutii publice sau private;

 7. Implementarea unor programe de educaţie parentală pentru parintii copiilor din sistemul de protectie, activitati desfasurate în cadrul centrelor de plasament/CJIS sau CFP Galata

 8. Identificarea unor resurse pentru cresterea determinarii si motivatiei personalului in vederea desfasurarii unei activitati eficiente si mentinerii unui climat de lucru stimulativ, cresterea gradului de apartenenta si unitate, recunoasterea meritelor angajatilor si voluntarilor, continuarea activitatii de perfectionare in colaborare cu CFP Galata si alti formatori autorizati.

 9. Cresterea gradului de vizibilitate a serviciilor prin realizarea de materiale informative, crearea de link-uri pentru toate centrele, brosuri, pliante, si evdientierea pe lagina DGASPC si eventual facebook;

 

 

Director General DGASPC Iaşi

Florin Ion

 Anexe: Lista abrevierilor

 

ANPH – Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap

AMP – Asistent Maternal Profesionist

CAPA – Compartimentul Adopţii şi Post-Adopţii

CF – Centru de Tip Familial

CIA – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă

CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

CP – Centru de Plasament

CPC – Comisia pentru Protecţia Copilului

CSTR – Centru Social de Tip Rezidenţial

CEPHA – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi

CITO – Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională

CPMS – Compartimentul pentru Prevenirea Marginalizării Sociale

CPRU – Centru de Primire în Regim de Urgenţă

CRIPS – Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale

CRRPH – Centru de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap

CSC – Complex de Servicii Comunitare

CSCPRCHS – Centru de Servicii Comunitare de Protecţie şi Recuperare a Copilului cu Handicap Sever

CSEPD – Centrul Social Educativ pentru Persoane cu Dizabilităţi

CSS – Complex de Servicii Sociale

CZ – Centru de zi

DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

DASPC- Directia de Asistenta Sociala –Protectia Copilului

DASPA- Directia de Asistenta Sociala Persoane Adulte

GIL – Grup Intrajudeţean de Lucru

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean

MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

ONG – Organizaţie Non Guvernamentală

ORA – Oficiul Român pentru Adopţii

PF – plasament familial

PIP – Plan Individualizat de Protecţie

SCC – Structura Comunitară Consultativă

SEC – Serviciul de Evaluare Complexă

SMC – Serviciul Management de Caz

SPAS – Serviciul Public de Asistenţă Socială

SS – supreveghere specializată

UMP – Unitate Management Proiect

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut