go up

Proiecte implementate DGASPC Iasi

Proiect 1: “ Crearea unui Centru modulat de ingrijire pentru 50 de varstnici in situatie de risc, in loc. Mircesti, jud. Iasi”.
(a) localizarea proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi,localitatea Mircesti

(b) perioada de implementare a proiectului: 15.08.2007- 15.10.2009.

(c) rezultatele proiectului:
Cresterea calitatii vietii persoanelor de varsta aIIIa aflate in situatii de risc    
– Diminuarea numarului de varstnici in situatii de criza si a ‘’batranilor strazii’’
– Realizarea centrului de ingrijire pentru 50 de persoane varstnice in dificultate                                                                                     
– Dotarea centrului cu materiale adecvate tipului de servicii oferit                
– Oferirea unui model alternativ de asistenta ingrijire  care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea persoanei varstnice.                                             
– Sensibilizarea opiniei publice si mediatizarea acestui tip de proiect   

(d) scurta descriere a proiectului:
Beneficiarii proiectului: Beneficiarii directi ai serviciilor acestui Centru nou creat vor fi un numar de 50 de persoane cu varsta de peste 65 de ani aflate aflate in urmatoarele situatii de risc(lipsite de familie si de sustinatori legali sau daca acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale ;fara locuinta si fara posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii; cu venituri insuficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare (sau fara venituri);se afla in imposibilitatea de se gospodari singure sau de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.)Prezentul proiect isi propune crearea unui Centru de ingrijire modulat pentru 50 de persoane varstnice defavorizate aflate in situatia de pierdere totala sau partiala a autonomiei din motive sociale, medicale sau psiho-afective.Acest proiect este conceput din nevoia de a oferi o alternativa la serviciile clasice, preponderent medicale ale “azilelor de batrani“. Centrul de ingrijire compus din 3 module familiale(casute) ce va fi infiintat prin prezentul proiect va pune la dispozitia rezidentilor urmatoarele tipuri de servicii si oportunitati: servicii de cazare si masa, servicii sociale (activitati de prevenire a marginalizarii sociale si de permanentizare a legaturilor cu familiile de provenienta), servicii medicale si de kinetoterapie, consiliere psihologica, atelier de terapie ocupationala si ergoterapie, consultanta juridica, asistenta medicala de specialitate, servicii funerare si religioase.
 
(e) rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.

(f) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 18.500.000.000 lei
–     finantare nerambusabila: 15.000.000.000 lei MMSSF
–    cofinantare C.J.: 3.5000.000.000 lei

(g)sponsori ai actiunii: Guvernul Romaniei-Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei

(h) echipa de implementare:
    Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect

Proiect 2: “ Crearea unor centre zonale de consiliere si sprijin pentru parinti si copii aflati in dificultate ‘’
 PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 106

(a) localizarea proiectului: În cadrul proiectului vor fi implicate oraşele Paşcani, Tg. Frumos, Hârlau, comunele Andreieşeni, Cozmeşti, Horleşti din judeţul Iaşi.

(b)perioada de implementare a proiectului: 22.01.2007-22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului :18 luni

 (d) rezultatele proiectului:
•    creşterea cu 20 % a numărului de reintegrări în familiile biologice a copiilor aflaţi în asistenţă maternală din comunele judeţului Iaşi;
•    creşterea numărului de contacte directe dintre părinţii biologici şi copiii acestora aflaţi în asistenţă maternală şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre aceştia, comunele judeţului Iaşi;
•    participarea părinţilor împreună cu asistenţii maternali în grija cărora se află proproprii copii la deciziile care ii privesc pe aceştia din urmă;
•    reducerea  riscului de abandon/ instituţionalizare/ neglijare/marginalizare a copiilor cu nevoi speciale care vor fi inregistraţi in bazele  de date a celor 6  centre zonale specializate;
•    reducerea   riscului de abandon/ instituţionalizare/ neglijare/marginalizare a copiilor care au săvârşit fapte penale dar nu răspund penal şi pentru care s-a instituit măsura supravegherii specializate,
•    reducerea riscului de marginalizare, neglijare a copiilor care sunt abuzaţi/exploataţi prin muncă prezenţi in baza de date a celor 6 centre regionale specializate create în judeţul Iaşi;

(e) scurta descriere a proiectului:
Proiectul îşi propune crearea  şi dezvoltarea a 6 centre zonale specializate de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate, oferind soluţii viabile la problemele sociale actuale din domeniul protecţiei copilului. Pentru dezvoltarea premiselor unor servicii integrate au fost selectate oraşele Hârlău, Tg. Frumos, Paşcani şi comunele Andreşeni, Cozmeşti, Horleşti, judeţul Iaşi. Fiecare dintre aceste centre îşi va desfăşura activitatea pe o anumită regiune astfel încât programul să acopere toate cele 91 de comune ale jud. Iaşi. Proiectul vizează descentralizarea serviciilor sociale către centrele regionale specializate. Pe de o parte  se vor oferi servicii specializate directe părinţilor aflaţi în dificultate, care traversează o situaţie de criză şi ai căror copii sunt supuşi riscului de a fi instituţionalizaţi/abandonaţi/neglijaţi/exploataţi prin muncă/, iar pe de altă parte vor fi mobilizate grupurile de la nivel local în care sunt implicaţi oamenii cei mai influenţi ai comunităţilor pentru analizarea problemelor specifice fiecărei arii, pentru găsirea de soluţii precum şi pentru implementarea acestora.
Proiectul încurajează diversificarea programelor comunitare, prin dezvoltarea centrelor zonale specializate de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate şi prin creşterea capacităţii locale de derulare a unor programe similare.

Grupul ţintă al proictului este reprezentat de :
•    familiile identificate ai  celor 544 de copii aflaţi în plasament în regim de asistenţă maternală din comunele jueţului Iaşi;
•    250 de copii cu nevoi speciale din comunele judeţului Iaşi;
•    250 de familii ce au copii cu nevoi speciale din comunele judeţului Iaşi ;
•    160 de copii ce au săvîrşit fapte penale şi care nu răspund penal şi pentru care s-a instituit măsura supravegherii specializate din comunele judeţului Iaşi;
•    160 de familii ce au copii ce au săvîrşit fapte penale şi care nu răspund penal şi pentru care s-a instituit măsura supravegherii specializate din comunele judeţului Iaşi;
•    1000 de copii aflaţi la risc de a fi instituţionalizaţi/abandonaţi, identificaţi în comunele judeţului Iaşi;
•    1000 de copii abuzaţi/neglijaţi/ marginalizaţi/exploataţi prin munca din comunele judeţului Iaşi;
•    1700 de familii aflate în dificultate şi care traversează o situaţie de criză, ai căror copii  sunt la risc de a fi instituţionalizaţi/abandonaţi/marginalizaţi/abuzaţi/neglijaţi/exploataţi prin munca din comunele judeţului Iaşi;
•    273 de membrii ai  grupurilor consultative din comunele judeţului Iaşi ;

(f) rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.  Fundatia Holt România va fi partener si  parte a echipei de implementare a proiectului şi va fi implicată în derularea activităţilor propuse. O responsabilitate centrală pe care o va avea Holt România va fi cea de realizare a grupurilor de educaţie parentală în toate centrele zonale din judeţ.
(g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–    buget total: 199.076 Euro
–    finantare nerambusabila:159.261 Euro 
–    cofinantare C.J.: 39.815 Euro
(g)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-Servicii Sociale-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 
(h)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 3: “ Echipă mobilă destinată asigurării serviciilor la domiciliu pentu copilul cu dizabilităţi şi familia acestuia “
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 103
 (a) localizarea proiectului: Judetul Iasi, municipiul Iasi, Complexul de Servicii Comunitare „Sf.Andrei”, str.Sf.Andrei, nr.25 A

(b) data semnarii contractului de finantare: 22.01.2007-22.07.2008

(c ) durata de implementare a proiectului :18 luni

(d) rezultatele proiectului:
•    accesul la terapii pentru cat mai multi copiii cu handicap grav şi accentuat, din mediul rural;
•    menţinerea unei bune stări de sănătate pentru copiii cu handicap grav şi accentuat;
•    respectarea programului de recuperare/reabilitare în conformitate cu planul de
recuperare;
•    formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru copiii cu handicap grav şi accentuat;
•    suport psihologic pentru părinţi,
•    reducerea cheltuielilor suportate de familie certificatului medical;
•    monitorizare mai  eficientă a cazurilor, prin observarea copilului în mediul său de viaţă, identificarea problemelor care apar în procesul terapeutic şi rezolvarea lor;
•    continuarea programului de recuperare/reabilitarea de catre actorii sociali locali transpusi in facilitatori comunitari

(e) scurta descriere a proiectului:
Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni si isi propune înfiinţarea unei echipe mobile, în cadrul CSC „Sf.Andrei” Iaşi, formată din specialişti (kinetoterapeuţi, medici, psihopedagogi, logopezi) care să se deplaseze la domiciliul copiilor cu dizabilitati neuropsihomotorii, incadrati in gradul de handicap grav si accentuat  pentru:
•    a iniţia, continua un program de recuperare/reabilitare pentru copiii cu dizabilitati care se afla  in evidenta Serviciului de Evaluare Complexa,
•    a inlesni modalitatea de eliberare a certificatelor medicale, necesare incadrarii/mentinerii intr-un grad de handicap (prin intermediul medicului neuropsihiatru cu competenta in eliberarea unor asemenea certificate),
•    pentru a pregati si consilia familiile acestora, a transforma parintii in coterapeuti, responsabili majori in procesul de recuperare al prropriilor copii,
•    pentru a  forma facilitatori comunitari pentru localităţile rurale.
Beneficiarii proiectului:
150 copii cu deficiente neuropsihomotorii incadrati in gradul de handicap sever sau accentuat de pe raza judetului Iasi
100 Parinti ai copiilor cu deficiente neuropsihomotorii incadrat in gradul de handicap sever sau accentuat
25 persoane din mediul rural (asistenti sociali,medicali) cu responsabilitati in sprijinirea familiilor cu copii cu dizabilitati

(d)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator. Proiectul se desfasoara in parteneriat cu fundatia « Star Of Hope »

(g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 102.400 Euro
–    finantare nerambusabila:  81.920 Euro
–    cofinantare C.J.: 20.480 Euro

(h)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-SERVICII SOCIALE-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(i)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.
   
Proiect 4:  “Centrul de zi specializat pentru copiii supradotati care provin din familii cu risc social din municipiul Iasi si comunele limitrofe”
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 102

(a) localizarea proiectului: Municipiul Iasi, str. Paun, nr.70 – in cadrul Complexului de Servicii Comunitare Bucium

(a)    perioada de implementare a proiectului: 22.01.2007-22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului :18 luni 

(d) rezultatele proiectului:
•    Infiintarea Centrului de zi pentru copii supradotati
•    30 – de copii supradotati si/sau cu aptitudini deosebite din clasele I-VIII care provin din familii cu risc social din municipiul Iasi si comunele invecinate vor beneficia de activitatile si serviciile centrului specializat

(e) scurta descriere a proiectului:
Proiectul se adresează copiilor  supradotati (QI peste 120) care provin din familii cu risc social din municipiul Iasi si comunele invecinate, prin oferirea unui serviciu inovator care vine in completarea celor deja existente la nivelul municipiului Iasi (oferite prin intermediul institutiilor de invatamint).
Concret, se intentioneaza amenajarea  si dotarea cu mobilier a spatiului din incinta Complexului de Servicii Comunitare Bucium-5 camere- astfel incat  destinatia si dotarea incaperilor centrului propus prin proiect sa respecte rereperele trasate de Standardele  minime obigatorii pentru organizarea si functionarea centrelor de zi.
Grupul Tinta – 30- de copii supradotati care provin din familii cu risc social din municipiul Iasi si comunele limitrofe;
Beneficiarii finali-20 – 60 de parinti/ reprezentantii legali ai acestor copii, 5 specialisti implicati in proiect, cadrele didactice, voluntarii, comunitatea locala in general membrii familiilor copiilor supradotati care beneficiaza direct de serviciile oferite de CZ, specialittii (asistenti sociali, psihologi, educatori specializati), care vor profesa in cadrul institutiei, comunitatea locală în general.

(f)rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.
Nu sunt parteneri in acest proiect. Pentru desfasurarea eficienta a activitatilor  si atingerea obiectivelor se intentioneaza colaborarea pe percursul derularii proiectului cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iasi

(g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 115.500 Euro
–    finantare nerambusabila:  92.400.Euro
–    cofinantare C.J.: 23.100 Euro
(h)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-Servicii Sociale-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(i)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 5: “ Centru vocational de zi pentru copiii cu handicap grav si parintii acestora”
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 117

(a) localizarea proiectului: Judetul Iasi, municipiul Iasi, Centrul de Zi „Stejarul”

(b)perioada de implementare a proiectului: 22.01.2007-22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului : 18 luni-

 (d) rezultatele proiectului:
•    accesul la un program terapeutic organizat  pentru cat mai multi copii si tineri cu handicap sever, incadrati in gradul de handicap grav, neparticipanti la un program educativ;
•    dezvoltarea unui sistem de aptitudini si deprinderi specifice, pe masura capacitatilor fiecaruia, menite sa-i ajute in desfasurarea de activitati lucrative;
•    respectarea programului de recuperare/reabilitare si recreere în conformitate cu planul de recuperare;
•    formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială pentru copiii cu handicap grav şi accentuat;
•    obtinerea unui nivel de functionalitate individuala superior celui cu care copiii cu handicap mintal sever intra in cadrulprogramului
•    cresterea capacitatii de a interactiona cu ceilalti adolescenti si cu familia;
•    parintii fac fata  mai usor problemelor si situatiilor de criza; au cunostinte legislative referitoare la persoanele cu nevoi speciale; le creste moralul;
•    monitorizare mai  eficientă a cazurilor, identificarea problemelor care apar în procesul terapeutic şi rezolvarea lor;
•    revigorarea resurselor fizice si psihice ale parintilor/ocrotitorilor legali ai copiilor si tinerilor cu handicap sever, incadrati in gradul de handicap grav

(e) scurta descriere a proiectului:
Proiectul se va derula pe o perioada de 18 luni si isi propune înfiinţarea unui centru vocational de zi, cu locatia la  Centrul de Zi  „Stejarul” Iaşi. Echipa acestui centru formată din specialişti (kinetoterapeuţ, ,psihopedagog, psiholog, terapeut ocupational, asistent social)va derula  urmatoarele tipuri de activitati :
-să initieze si sa desfasoare un program terapeutic si activitati de terapie ocupationala si petrecere a timpului liber pentru copiiii si tinerii cu handicap sever, incadrati in gradul grav de handicap care  se afla  in evidenta Serviciului de Evaluare Complexa, 
-sa organizeze training-uri si  sa consilieze parintii/reprezentantii legali ai  acestora, pentru a transforma parintii in parteneri, responsabili majori in procesul de recuperare al propriilor copii.
Beneficiari : 200 Copii si tineri cu handicap sever, incadrati in gradul de handicap grav, neparticipanti la un program educativ, din municipiul Iasi

(f) rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator. Fundatia Star of Hope Romania este partenerul cu care DGASPC implemnteaza acest proiect.

(g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 110.000 Euro
–    finantare nerambusabila:  88.000.Euro
–    cofinantare C.J.: 22.000Euro

(g)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-Servicii Sociale-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(h) echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 6: “ Centrul specializat de zi pentru resocializarea copilului predelincvent si delincvent provenit din familii dezorganizate social”
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 116

(a) localizarea proiectului:  Judetul Iasi, municipiul Iasi, strada V. Lupu, nr.57A ( imobil aflat in proprietatea  CJ Iasi si aflat inadministrarea DGASPC Iasi)

(b)perioada de implementare a proiectuli: 22.01.2007-22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului : 18 luni

 (d) rezultatele proiectului:
– Scaderea numarului infractiunilor comise de minori pe raza municipilui Iasi
– Imbunatatirea calitatii vietii copiilor si famililor implicate in proiect prin dobandirea de noi aptitudini de comunicare si indeplinire a nevoilor si obligatiilor personale si sociale
– Acordarea de servicii profesioniste si imbunatatirea lor in acest domeniul 
– Formarea de specialisti care sa-si fi adaptat cunostintele si aptitudinile la cerintele mereu in schimbare ale societatii

(e) scurta descriere a proiectului:
Obiectivul principal al proiectului este crearea unui centru de zi  pentru copilul predelincvent si delincvent in care specialistii sa aplice o metodologie adecvata bazata pe o metoda reparatorie si pe prevenire. Copiii voi fi dintre cei care au savarsit o fapta penala si nu rspund penal, fie din categoria considerata cu risc, categorie apreciata empiric.
 Concret, proiectul propune infiintarea unei structuri intermediare intre familie si centrul rezidential pentru copiii delincventi sau predelincventi. Se intentioneaza reamenajarea unei cladiri de mici dimensiuni aflata in proprietatea Consiliului Judetean /DGASPC Iasi.CP.Tatarasi -6 camere -si organizarea spatiului astfel incat sa asigure desfasurarea optima a activitatilor, asigurandu-se respectarea reperelor trasate de standardele minime obligatoii pentru centrele de zi.
Centrul va functiona ca un catalizator intre minorii devianti si societate, specialistii implicati avand ca scop resocializarea dupa standarde general acceptate, . Minorilor li se vor asigura servicii de consiliere, terapie si educatie in contextul tuturor drepturilor de care beneficiaza.
 Beneficiari: 20 de minori delincventi si predelincventi din judetul Iasi si familia, comunitatea locala, societatea

(d)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.
Principalul partener al proiectului va fi organizatia Alternative Sociale Iasi, colaborarea cu IJP, ISJ, Parchet, Tribunal regasindu-se deasemenea in proiect. Asociatia Alternative sociale va asigura asistenta tehnica de specialitate pentru desfasurarea activitatilor din centrul de zi  ,la realizarea unor activitati directe cu minoriisi se va implica in procesul de formare a personalului.angajat prin proiect. Institutiile de stat amintite contribuind la integrarea evaluarea minorilor din punctul de vedere al carierei delincventionale, la educatie, monitorizare.

(f) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 99.400 Euro
–    finantare nerambusabila: 79.520 Euro
–    cofinantare C.J.: 19.880 Euro

(g)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-Servicii Sociale-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(h)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 7: “ Crearea unui Centru de Resurse pentru copii in vederea adoptiei si pentru familii adoptatoare "
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 115

(a) localizarea proiectului: Judeţ(e) IAŞI,  regiune NORD-EST, oraş(e) IAŞI, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi.

(b) perioada de implementare a proiectului: 22.01.2007 -22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului :18 LUNI-
(d) rezultatele proiectului:
-crearea Centrul de Resurse pentru Copii în vederea adoptiei si pentru familii adoptatoare.
– Înfinţarea Asociaţiei Părinţilor Adoptatori.
– grupuri de suport pentru familiile adoptatoare ;
– sesiuni de educaţie parentală pentru familiile care intenţionează să adopte şi ocrotesc copii în sistem de protecţie temporară ;
– grupuri de suport pentru familiile care şi-au exprimat dorinţa de a adopta ;
– o acţiune de serbare a Zilei Familiilor Adoptatoare ;
– Un seminar regional pe tema adopţiei ;
– Materiale tipărite pentru promovare şi informare, 5 tipuri de publicaţii : afişe, pliante, fluturaşi, broşuri, calendare
– 10 Emisiuni radio-televizate ;
– un website pentru promovare şi informare.

(e) scurta descriere a proiectului:
Acest proiect are ca scop dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Proiectul îşi propune :
–    Înfinţarea Centrului de Resurse pentru Copii în vederea Adopţiei şi pentru Familii Adoptatoare prin care se vor oferi servicii de sprijin, asistenţă, monitorizare şi consiliere pentru grupul ţintă, indiferent de apartenenta etnica si religioasa ;
Prin crearea acestui Centru de resurse, grupul ţintă va beneficia de:
•    servicii de aistenţă socială
•    consiliere şi sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de criză
•    consiliere juridică
•    consiliere psiho-socială
•    acţiuni de socializare şi petrecere a timpului liber
•    activităţi de formare şi consolidare a reţelelor sociale informale
•    activităţi şi acţiuni de promovare a adopţiei naţionale

Beneficiarii proiectului sunt :
   – 100 de Copii pentru care a fost emisă Sentinţă Civilă de adopţie
   – 66 de Copii pentru care finalitatea Planului Individualizat de Protecţie prevede adopţia internă;
   – 100 de persoane care au adoptat ;
   – 100 de persoane care şi-au exprimat inten-ia de a adopta şi ocrotesc copii într-o formă de protecţie alternativă
   – 100 de persoane care şi-au expimat dorinţa de a adopta
   – Comunitatea locală, din judeţul Iaşi
   – autoritatile locale : Serviciile Sociale Locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, ONG-uri).

(e)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.
Proiectul se deruleaza in parteneriat cu  2 parteneri : Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany şi Organizaţia Holt.
In cadrul proiectului, Fundatia Bethany va fi partener si va coordona grupurile de suport pentru familii adoptatoare (servicii postadoptie) si se va implica in managementul voluntarilor:
Fundatia Holt sustine sesiunile de educatie parentala pentru familiile adoptatoare care au copii in plasament familial sau incredintati in vederea adoptiei
 
(f) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 80.700Euro
–    finantare nerambusabila:  64.560 Euro
–    cofinantare C.J.: 16.140 Euro

(g)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-SERVICII SOCIALE-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(h)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 8: “ Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor acordate în cadrul centrului de pregătire a tinerilor cu handicap pentru o viaţă independentă  Revis -Hârlău”
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 121

(a) localizarea proiectului: Judeţ(e) IAŞI,  regiune NORD-EST, orasul Harlau

(b)perioada implementarii proiectului: 22.01.2007-22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului : 18 luni-

 (d) rezultatele proiectului:
–  Realizarea unui serviciu de găzduire temporară alcătuit din locuinte protejate pentru 8 adulţi cu handicap din judeţul Iaşi
– Dezvoltarea unor servicii de sprijin pentru o viaţă independentă în vederea reintegrării socio – profesionale a  32 de adulţi cu handicap
– Amenajarea şi dotarea serviciilor infiintate cu mobilier şi echipamente adecvate tipurilor de activităţi de sprijin pentru o viaţă independentă desfăşurate
– Angajarea şi pregătirea de specialitate a unui număr de 8 persoane de sprijin în vederea abordării personalizate, multidisciplinare, a nevoilor adulţilor incluşi în grupul ţintă
– Oferirea unui nou model de management al participarii comunitare
– Sensibilizarea opiniei publice si mediatizarea acestui  tip de proiect
– Diminuarea riscului de marginalizare sociala a beneficiarilor

(e) scurta descriere a proiectului:
Prezentul proiect îşi propune dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite în cadrul Centrului Revis prin înfiinţarea a două componente:
– componenta rezidenţială, un ansamblu de locuinţe protejate amenajate la etajul clădirii centrului Revis
– componenta de susţinere şi facilitare a integrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap prin cristalizarea unei echipe de specialişti care vor oferi celor 32 de beneficiari servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă
Beneficiarii proiectului: 32 de adulţi cu hadicap care vor participa la activităţile de sprijin pentru o viaţă independentă pentru 8 dintre ei asigurandu-se găzduire temporară în locuinţe protejate

(f)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator.
Prezentul proiect se va desfăşura pe întreaga perioadă de implementare în parteneriat cu asociaţia SPEhRo care va oferi expertiză şi se va implica in sesiunile de training pentru personalul existent în centru cât şi pentru cel solicitat prin prezentul proiect. Se va avea în vedere ca pe viitor, să se demareze campanii de implicare activă a ONG – urilor şi a Primăriei Oraşului Hârlău.

(f) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 81.100 Euro
–    finantare nerambusabila:  64.880.Euro
–    cofinantare C.J.: 16.220Euro

(g)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-SERVICII SOCIALE-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(h)echipa de implementare:
    Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte

Proiect 9: “Servicii specializate de asistenta , suport si recuperare pentru copiii si tinerii cu dizabilitati-beneficiari ai Centrului MICUL PRINT,loc. BARNOVA,jud. Iasi”
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 109

(a) localizarea proiectului: Localitatea Barnova, Judetul Iasi ( Regiunea de Nord –Est).

(b)perioda de implementare :22.01.2007-22.07.2008

(c) durata de implementare a proiectului :18 luni 

 (d) rezultatele proiectului:
1 echipa multidisciplinara performanta si profesionista ce va oferi servicii de asistenta, suport si recuperare celor 35 de copii cu dizabilitati formata din 1 medic, 1 psiholog, 1 logoped, 1 kinetoterapeut,  2 terapisti ocupationali.
1 centru modern de asistenta, suport si recuperare pentru copii cu dizabilitati in localitatea Barnova, Judetul Iasi.
realizarea unui numar de 10 560 ore de servicii specializate de asistenta, suport si recuperare pentru cei 35 de beneficiari ai centrului „Micul Print”
1 strategie de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung pentru sustenabilitatea centrului „Micul Print” in cadrul comunitatii Barnova, judetul Iasi.

(e) scurta descriere a proiectului:
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea centrului „ Micul Print” cu scopul  de acordare de servicii specializate de asistenta, suport si recuperare a unui numar de 35 de copii si tineri cu dizabilitati. Activitatile principale din cadrul proiectului sunt: constituirea unei echipe multidisciplinare si formare la standardele Uniunii Europeane;  dotarea centrului „Micul Print” cu echipament performant necesar serviciilor de asistenta, suport si recuperare; realizarea unui numar de 10 560 ore de servicii specializate de asistenta, suport si recuperare pentru cei 35 de beneficiari ai centrului „Micul Print”si  realizarea unei strategii de dezvoltare sustenabila pe termen scurt, mediu si lung pentru continuitatea activitatii centrului „Micul Print” in cadrul comunitatii Barnova, judetul Iasi.
Grupul tinta al prezentului proiect este reprezentat de un numar de 35 de copii si tineri cu dizabilitati (27 din cadrul centrului si 8 copii din localitatile invecinate localitatii Barnova, Iasi).

(f) rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator. Proiectul se desfasoara in parteneriat cu Asociatia Umanitara Il Chicco- Iasi

(g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total:131.800.Euro
–     finantare nerambusabila: 104.122 Euro
–    cofinantare C.J.: 27.678.Euro

(h)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-SERVICII SOCIALE-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02

(i)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.
Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 10: “ Alinare-proiect pentru copii afectati de cancer ‘’
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 122

(a) localizarea proiectului: Judetul Iasi, municipiul Iasi, Centrul Casa Ingerilor al Asociatei Umanitare   Il Chicco Iasi

(b) perioada de implementarea proiectului: 22.01.2007-22.01.2008

(c) durata de implementare a proiectului :12 luni

 (d) rezultatele proiectului:
-Transportarea  unui numar de 66 de copiii din cadrul Spitalului Sfanta Maria din Iasi din cadrul Sectiei de Oncologie catre Centrul Casa Ingerilor pentru participarea  la un numar de . activitati educationale si de petrecere a timpului liber.
-1200 activitati educationale si de petrecere a timpului liber realizate in cadrul Centrului Casa Ingerilor a Asociatei Umanitare   Il Chicco Iasi pentru un numar de 66 de copii din cadrul sectiei de oncologie a spitalului Sfanta Maria din Iasi.
-1 echipa multidisciplinara de interventie performanta si profesionista ce va oferi servicii de asistenta, si suport celor 54 de copiii aflati in stare finala la domiciliul lor formata din 1 asistent social, 1 asistent medical, 1 psiholog si un 1 doctor oncolog.
– 1440 ore de interventii specializate de asistenta si suport  pentru cei 54 de copiii din cadul sectiei de oncologie a spitalului Sfanta Maria din Iasi direct la domiciliul acestora.
-2 tabere de recreere pentru 60 copii – beneficiari
– Grupul Parintilor „Alinarea” si platforma suport oferita acestora pentru o continuare a luptei cu cancerul , in comun
-1 strategie de dezvoltare pe termen scurt , mediu si lung pentru sustenabilitatea activitatii echipei mobile catre pacientul copil aflat in stare critica la domiciliu  in cadrul  judetului Iasi.
-1 site web administrat ce va oferi vizibilitate proiectului si a rezultatelor in domeniu

(e) scurta descriere a proiectului:
Proiectul isi proupune sa dezvolte aceste servcii de suport si interventie sociala in baza normelor europene si respecand standardele de calitate cerute. Proiectul este inovativ prin pachetul de servicii pe care tinde sa-l aplice.
Obiectivul general al proiectului este este dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale de a acorda servicii sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel naţional prindezvoltarea de interventii specializate de asistenta si suport unui numar de 120 de copii din sectia de oncologie pediatrica a spitalului „Sfanta Maria” din Iasi si crearea unei platforme suport pentru parintii acestora.
Beneficiarii proiectului: un numar de 120 de copiii din sectia de oncologie pedriatica a spitalului „Sfanta Maria”din Iasi, cat si parintii celor 120 de copii .

(e)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator. Proiectul se desfasoara in parteneriat cu Asociatia Umanitara Il Chicco- Iasi

(f) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total:191.074 Euro
–     finantare nerambusabila:  150.948 Euro
–    cofinantare C.J.: 40.126 Euro

(g)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-SERVICII SOCIALE-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(h)echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect Membrii echipei de implementare şi monitorizare, precum şi managerul de proiect sunt recrutaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi pe baza competenţelor personale, a aptitudinilor, a specializărilor obţinute şi a experienţei în implementarea de proiecte.

Proiect 11 “ Comunicare si coeziune sociala in prevenirea si tratarea dependentei‘’
PHARE RO 2004/016 – 772.04.02.03.02.01. – 130

(a) localizarea proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi,

(b)perioada implementarii proiectului: 22.01.2007-22.01.2008 (proiect in derulare)

(c) durata de implementare a proiectului :12 luni –

(d) rezultatele proiectului:
-informatii despre implicatiile consumului de droguri vor fi prezentate unui nr.de 1500 adolescenti
-80%din adolescentii supusi riscului consumului de droguri,care au beneficiat de prezentul proiect  isi vor modifica atitudinea fata de acest fenomen
-un nr. de 100 de persoane vor beneficia de de sesiunile de formare profesionala
-va exixta o retea de imterventie primara la nivelul fiecarei localitati beneficiarea prezentului proiect
-diminuarea nr. de consumatori de substante adictive

(e) scurta descriere a proiectului: Proiectul propune reducerea  numarului de consumatori de alcool/droguri,din randulpopulatiei judetului Iasi,prin activitati  de informare,cu privire la efectele nocivesi distructive ale consumului de substante psihoactive si prin activitati  de formare a unei retele primare de interventie comunitara
Beneficiarii proiectului:
–    1.500 de tineri cu varsta cuprinsa intre 10-20 ani, care frecventeaza cursurile scolilor,liceelor,scolilor profesionale sau de arte si meserii ,din judetul Iasi
–    100 de reprezentanti ai comunitatii,abilitati sa intervina in problemeatica sociala a consumului de alcoolsi droguri:medici,preoti,profesori,asistenti sociali si medicali,psihologi,cadre de politie,etc.

(f) rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului, dar si cofinantator. Proiectul se desfasoara in parteneriat cu Fundatia ‘’ Solidaritate si Speranta ‘’

(g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total:57.551Euro
–     finantare nerambusabila: 46.040 Euro
–    cofinantare C.J.:11.511 Euro

(h)sponsori ai actiunii :  Programul PHARE 2004 – 2006 , Coeziune Economică şi Socială-SERVICII SOCIALE-Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02 

(i) echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Proiect 12:  “Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau, judetul Iasi.”

(a)    localizarea proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi,
– localitatea Budai, judetul Iasi si
– municipiul Iasi

(b)    durata de implementare a proiectului : 11.09.2008 – 11.09.2012.

Pentru acest proiect a fost încheiat un contract de finanţare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (sub nr. 39995/11.09.2008) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi (sub nr. 30956/08.09.2008).

(c)    rezultatele proiectului:
•    restructurarea  Centrului de Ingrijire si Asistenta Harlau prin diminuarea capacitatii cu 72 de persoane cu handicap, beneficiare ale serviciilor alternative infiintate prin proiect
•     existenta si functionarea Centrului  de Ingrijire si Asistenta  pentru  persoane  cu handicap mintal, Budai 
•    existenta si functionarea  a 4 locuinte moderat  protejate tip simplex pentru persoana adulta cu handicap, in orasul Iasi
•    Dotarea serviciilor  infiintate (2 subproiecte) cu materiale si echipamente necesare desfasurarii activitatilor
•    72 de persoane cu handicap dezinstitutionalizate din CIA Hirlau;
•    48 de persoane cu handicap mintal transferate in Centrul de Ingrijire si Asistenta Budai
•    24 de persoane cu handicap-din care cel putin 6 cu handicap neurolocomotor- transferate in locuinte protejate tip simplex
•    72 de persoane din  serviciile rezidentiale alternative,(create prin proiect), vor beneficia de servicii si ingrijire conform standardelor;
•    angajarea unui număr de 64 de persoane în vederea abordării personalizate, multidisciplinare, a nevoilor adulţilor incluşi în grupul ţintă
•    4 sesiuni de training  pentru pregătirea de specialitate a personalului angajat pe subproiecte
•    existenta suporturilor de curs pentru pregatirea personalului;
•    imbunatatirea starii de confort psihic(cresterea nivelului respectului de sine, a sentimentului de securitate sociala si apartenenta la comunitate)a beneficiarilor acestor servicii;
•    organizarea unui Seminar cu tema Adultul cu Nevoi Speciale in ultima luna de proiect in care va fi mediatizat proiectul si rezultatele obtinute
•    sensibilizarea opiniei publice si mediatizarea acestui  tip de proiect
•    diminuarea riscului de marginalizare sociala a beneficiarilor
•    preluarea proiectului de catre Serviciul Public Specializat

(e) scurta descriere a proiectului:
Proiectul propune restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau, jud.Iasi, institutie rezidentiala de tip vechi, care ocroteste un numar de 261 de persoane adulte cu diverse tipuri de handicap (fizic,somatic, auditiv, vizual, mintal, neuropsihic, asociat).
Prezentul proiect, structurat in 2 sub-proiecte, propune infiintarea a doua tipuri de servicii alternative, de capacitate mica, pentru persoanele cu dizabilitati actualmente asistate a CIA Hirlau:
Centru de Ingrijire si Asistenta pentru persoane cu handicap mintal, in localitatea Budai, judetul Iasi, cu o capacitate de 48 de locuri
 4 Locuinte moderat protejate, cu o capacitate de 24 de persoane, tip simplex (6 pers/casuta),in municipiul Iasi
Beneficiarii directi sunt 72 de persoane pentru care se propune transinstitutionalizarea  in cele doua servicii nou create:
-48 de persoane cu handicap mintal pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta Budai                       
-24 persoane cu handicap (dintre care cel putin 6 persoane cu handicap neurolocomotor) pentru Locuinte protejate Se urmareste cresterea calitatii vietii persoanelor cu dizabilitati  institutionalizate in CIA Hirlau prin oferirea, in noile servicii, a unor conditii de rezidenta si a unei game de servicii in concordanta cu nevoile fiecarui beneficiar.
Pentru infiintarea Centrului de Ingrijire si Asistenta  pentru persoane cu handicap mintal se intentioneaza construirea unei cladiri noi pe terenul aflat in proprietatea Consiliului Judetean si aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, in localitatea Budai, judetul Iasi; iar pentru crearea locuintelor protejate  se intentioneaza constructia a 4 casute pe terenul din Iasi, str Azilului nr1, aflat in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi.

(d)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului.

 (g) costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 1.119.400. Euro
–     finantare nerambusabila: 965.000. Euro
–    cofinantare C.J.: 154.400 Euro.

(e)    sponsori ai actiunii : finantare prin Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) Proiectul privind Incluziunea Socială (P.I.S.), respectiv Programul pentru Persoane cu Handicap, Etapa 1 (implementat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap)

(i) echipa de implementare:
Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Proiect 13:   “Centru social cu destinaţie multifuncţională pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie din judetul Iasi”

(a)    localizarea proiectului:  Regiunea Nord-Est, judetul Iasi,municipiul Iasi

(b)    durata de implementare a proiectului : 23 luni  (22.06.2011 – 22.05.2012.)

(c) rezultatele proiectului:Prin proiect va fi infiintat un Centru social cu destinatie  multifunctionala ce va functiona in trei cladiri distincte care vor avea capacitatea de  gazduire de 10 personane fiecare, in total 30 de tineri.
Prin activitatile realizate in cadrul proiectului:
–    30 de tineri se vor muta in cladirile componente ale Centrului cu destinatie multifunctionala;
–    30 de tineri vor fi instruite in dobandirea unor deprinderi de autogospodarire;
–    30 de tineri vor fi consiliati in gasirea si pastrarea unui loc de munca;
–    30 de tineri vor beneficia de  consiliere pentru o viata independenta;

(d) scurta descriere a proiectului:
Prezentul proiect prevede infiintarea unui centru cu destinatie  multifunctionala pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie. Proiectul permite facilitarea integrării socio-profesionale a tinerilor absolvenţi, evitându-se prelungirea plasamentului rezidenţial şi dependenţa de sistem.
Se intentioneaza constructia a trei cladiri de mici dimensiuni (tip vila/casuta) in trei locatii puse la dispozitie de catre DGASPC Iasi.In cele trei cladiri va functiona Centrul social cu destinatie multifunctionala pentru 30 de tineri care au parasit sau urmeaza sa paraseasca sistemul de protectie a copilului. Capacitatea de cazare va fi de 10 persoane intr-o casuta.
– suprafata destinata constructiei cladirii  nr.1: teren in suprafata de 500 mp in Iasi, str. C.A. Rosetti nr.18;
– suprafata destinata constructiei cladirii  nr.2: teren in suprafata de 700 mp in Iasi, str.Vasile Lupu, nr.80;
– suprafata destinata constructiei cladirii nr.3: teren in suprafata de 500 mp in Iasi, str.C.A.Rosetti, nr.15.
Toate cele trei cladiri in care va functiona Centrul social vor fi dotate cu bunuri, respectiv  mobilier,  aparatura electrocasnica si echipamente informationale.
Durata de cazare va fi de maxim 3 ani, respective pana la rezolvarea situatiilor de criza care ii afecteaza (lipsa unui loc de munca, inadaptarea la locul de munca, lipsa unei locuinte, existenta unor situatii neprevazute etc.) Constructiile vor fi amplasate in municipiul Iasi si vor fi astfel proiectate incat sa fie integrate in comunitate, pentru a oferi beneficiarilor un trai autonom, respectiv sa se intretina si sa se gospodareasca singuri.
Centrul social va asigura cumulativ gazdurie pe o perioada determinate, precum si servicii de consiliere socio-profesionala si psihologica, orientare profesioala, informare, educatie civica si pentru sanatate.
       
(e)rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului,

(f)costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 613.000. Euro
–     finantare nerambusabila: 522.000. Euro
–    cofinantare C.J.: 91.000. Euro.
 
(f)    sponsori ai actiunii : 
finantare de la  Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare (Banca Mondiala) prin
Proiectul privind Incluziunea Socială (P.I.S.), respectiv Programul pentru tineri aflaţi în situaţie de risc, Etapa 1 (implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale)

(h) echipa de implementare:
    Activităţile sunt monitorizate de un manager de proiect şi de echipa de implementare care elaboreaza si rapoartele de progres.. Aceasta echipă are un caracter de multidisciplinaritate si asigura derularea activitatilor conform specificatiilor din proiect si respectand reperele trasate de Standardele de Calitate specifice serviciilor oferite prin proiect .

Proiect 14:   „Crearea unui adapost de zi si de noapte pentru copiii strazii in municipiul Pascani, judetul Iasi”

(a)    localizarea proiectului: Regiunea Nord-Est, judetul Iasi, mun.Pascani, str.Vasile Alecsandri nr 5

(b)    durata de implementare a proiectului : 01.01.2010 – 01.06.2011. (18 luni)

(c)    perioada implementarii proiectului: (proiect in derulare)
(d)    rezultatele proiectului:
– Realizarea  unui adăpost sigur pentru copiii străzii;
– Integrarea serviciilor locale existente cu noile servicii dezvoltate;
– Adoptarea de măsuri preventive pentru a se evita abandonarea copiilor în viitor;
– Reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora;
– Reducerea numărului de copii ce îşi părăsesc familiile şi rămân pe străzi;
– Reintegrarea unui număr cât mai mare de copii ai străzii în societate;
– Asigurarea unei mai bune înţelegeri a fenomenului dependenţei de substanţe psiho-active la copiii străzii şi identificarea unor măsuri integrate de prevenire şi combatere a consumului acestora;
– Creşterea nivelului de pregătire a personalului prin dobândirea cunoştinţelor şi experienţei necesare pentru a lucra cu copii străzii;
– Creşterea capacităţii autorităţilor locale de furniza servicii în domeniul protecţiei copilului prin instituirea unor mecanisme de cooperare între acestea;

(e)    scurta descriere a proiectului:
Adapostul propus pentru infiintare incearca sa ofere o noua modalitate de interventie la nivelul copiilor strazii prin asigurarea unui climat lipsit de rigiditate, considerat de tranzitie, fie spre un mediu familial natural, fie spre plasament in centrele de plasament, atunci cand nu se gasesc alte solutii. Se va urmari ca prin cresterea numarului de reintegrari sa se reduca costurile necesare ingrijirii acestor copii si sa se previna consecintele unei posibile institutionalizari, uneori prelungite.
 Prin proiect se intentioneaza infiintatrea unui Adapost de zi si de noapte pentru copii de pe strada . Se doreste constructia si dotarea unei cladiri noi care va respecta reperele trasate de standardele  in vigoare atat din perspectiva amenajarii spatiului cat si ca modalitate a oferirii de servicii profesioniste.
 Adapostul va fi amplasat pe terenul din incinta Centrului de Plasament „M.Sadoveanu” din municipiul Pascani, teren aflat in patrimoniul DGASPC Iasi. Se intentioneaza delimitarea spatiului adapostului  de spatiul centrului de plasament precum si amenajarea cu intrare separata a noului serviciu.Vecinatatea cu cladirea in care functioneaza Centrul de Plasament „M.Sadoveanu” faciliteaza conectarea noii clădiri la toate utilităţile necesare bunei desfăşurări a activităţii adapostului (alimentare cu apă, canalizare, electricitate,  gaze,  încălzire,  telefonie,  TV,  internet).
Grupul tinta al subproiectului este reprezentat de copiii existenti pe raza judetului Iasi, care traiesc si/sau muncesc pe strada, impreuna cu familia lor sau nu, respectiv:

a) copiii strazii – cei care traiesc permanent in strada si nu intretin nici un fel de legaturi cu familia;
b) copii in strada – cei care se afla circumstantial in strada si care pastreaza legaturi ocazionale cu familia;
c) copii pe strada – cei care se afla permanent pe strada trimisi de familie pentru a castiga bani prin diverse munci, cersit sau mici furturi.
Capacitatea de gazduire a adapostului este de 15 locuri. Estimam ca pe toata perioada de implementare a proiectului (12 luni din care 3 luni de functionare efectiva  a adapostului), numarul de beneficiari va fi de cel putin 30 de copii. Numarul de copii care vor primi asistenta in adapostul infiintat prin proiect dupa preluarea serviciului de catre DGASPC Iasi,va fi de peste 80 de copii.

(g)    rolul institutiei Dvs. : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Iasi a fost initiatorul, solicitantul, beneficiarul si autoritatea de implementare a proiectului

(h)  costurile proiectului (valoare eligibila si a ajutorului financiar nerambursabil)
–     buget total: 255.050 EUR&l

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut