go up

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – Cam. 37

 

Program primire dosare persoane adulte cu handicap: luni- joi, 830-1130

Program eliberare acorduri (pentru persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal): luni-joi, 1000-1130

Program eliberare certificate de încadrare în grad şi tip de handicap: luni-joi, 1130-1300

Program de lucru cu asistenţii sociali din cadrul primăriilor, spitalelor şi cu cei din cadrul Penitenciarului Iaşi: vineri, 830-1230

Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care funcţionează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a conducătorului DGASPC.

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap are următoarele atribuţii principale:

În relaţia cu Serviciul de Evaluare Complexă, secretariatul înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante,după realizarea evaluării de către Serviciul de Evaluare Complexă.

În relaţia cu Comisia de Evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;

b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;

c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;

d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;

e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;

f) gestionează registrul de procese-verbale;

g) gestionează registrul de contestaţii;

h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.

În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională (atunci când este cazul), precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la lit. e).

Secretariatul Comisiei de Evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

Dosarele pot fi depuse de către persoana solicitantă, reprezentantul legal al acesteia, un membru al familiei, reprezentantul ONG sau orice persoană desemnată să o reprezinte la secretariatul comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă.

Ulterior, secretariatul comisie de evaluare va înmâna persoanei care a depus dosarul un bon cu numărul de ordine şi data programată la serviciul de evaluare complexă.

Totodată documentele necesare în vederea evaluării complexe pot fi depuse şi în format electronic (scanate) la adresa de email secpah.dgaspcis@dasiasi.ro. În acest caz persoana va prezenta documentele originale la Serviciul de Evaluare Complexă în vederea evaluării medico-psihosociale.

Contact: 0232/477731, interior: 305

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Notă: Formularele tipizate le puteţi găsi în rubrica ,,Formulare – persoane adulte cu handicap – pagina 2 – secţiunea ,, Documente necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut