go up

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap

Program evaluări persoane adulte cu handicap: luni- joi, 830-1300

Program completare dosar şi reprogramări evaluări: luni- joi, 1300-1500

 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap (SECPAH) – structură din cadrul DGASPC, înfiinţată în baza art. 88 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilă pentru evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap.

 

SECPAH are următoarele atribuţii principale:

a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

c) recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;

d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;

e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii.

 

SECPAH este alcătuit din 7 persoane cu următoarea componenţă_

– şef serviciu- jurist

– doi medici;

– doi psihologi;

– doi asistenţi sociali.

 

Procedura-cadru de evaluare parcurge în mod obligatoriu următoarele domenii de specialitate:

a) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali;

b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;

c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;

d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie ori pedagogi de recuperare;

e) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau pedagogi de recuperare;

f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali.

 

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

a) cerere-tip de evaluare complexă;

b) copie de pe documentele de identitate;

c) documente medicale:

1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;

3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;

4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri”

 

Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap – Cam. 7 şi 36

Contact:

Cam. 7: tel. 0232/477731, interior: 308

Cam. 36: tel. 0232/477731, interior: 306

Adresa de email: secpah.dgaspcis@dasiasi.ro

 

Notă: Formularele tipizate le puteţi găsi în rubrica ,,Formulare – persoane adulte cu handicap – pagina 2 – secţiunea ,, Documente necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut