go up

Serviciul pentru situatii de urgenta

Serviciul are urmatoarele actiuni :

1. Intrevederi cu autoritatile locale, in vederea gasirii celor mai bune strategii de informare si sensibilizare a publicului in vederea eliminarii conceptiilor de abuz in familie
2. Serviciul telefonul copilului, care asigura permaneta pentru  preluarea cazurilor si interventie eficienta si impune celor care preia cazul completarea unui raport tipizat de evaluare primara.
3. Organizeaza echipe mixte de interventie in vederea identificarii, evaluarii si  solutionarii eficiente  a  cazurilor de abuz  semnalate.
4. Asigura servicii specializate (consiliere psiho-sociala, juridica) pentru copiii victima a abuzurilor si propune instituirea unei masuri de protectie atunci cind este periclitata integritatea fizica, psihica si morala a copilului.
5. Incheie conventii de parteneriat intre institutii care cuprinde si un ghid metodologic de interventie   pe cazurile de abuz, disparitie, neglijare, trafic.
6. Asigura copilului victima a traficului, exploatarii, lipsirii de supraveghere, asistenta de urgenta, psihologica, sociala, juridica, de catre specialistii din cadrul Centrului de Primire a Copilului in Regim de Urgenta  sau de catre resprezentantii din cadrul DGASPC,
7. Colaborare interinstitutionala, organizeaza echipe mixte de interventie in vederea identificarii, evaluarii situatiei sociale a familiei copilului traficat/gasit neacompaniat  (prin intrevederi, anchete sociale etc) si preluarii acestuia in conditii de securitate de la punctele de frontiera. Asigura  servicii de specialitate (reabilitare, reintegrare, consiliere, psiho-sociala ) pentru copiii victima.
8. Asigura indrumare si sprijin in vederea obtinerii unor drepturi materiale/financiare prevazute de lege
9. Monitorizeaza situatia copiilor si a familiilor acestora prin reprezentantii DGASPC/ONG-uri sau prin Serviciul public de asistenta sociala de pe raza comunelor  pana la incheierea procesului de reabilitare.

2. Descrierea activitatilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate:

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prin intermediul serviciului are ca obiectiv principal sa asigure ajutorul adecvat pentru copilul abuzat/ neglijat, traficat, disparut prin reteaua profesionala a institutiei, cat si printr-o retea interinstitutionala.

Orice serviciu adus copilului abuzat/neglijat/traficat sa se faca numai pentru respectarea interesului superior al copilului si sa tina cont de nevoile acestuia si de dezvoltarea fizica, psihica si morala.
Interventia are un caracter coercitiv pentru agresor dar si de reabilitare a mediului socio- familial in care traieste copilul.
Serviciile oferite sunt indreptate atat asupra copilului victima, adult- agresor si familie.
Scopul principal este de a schimba mediul generator al maltratarii prin interventia directa a specialistului (consiliere, terapie, suport moral, consultanta juridica, etc) care in cazuri grave de abuz/trafic/neglijare propune instituirea unei masuri de protectie in regim de urgenta  pentru copilul victima.
Activitatile specifice ale serviciului pentru situatii de urgenta :
Serviciul asigura servicii de asistenta sociala prin gasirea de strategii pe termen scurt, mediu si lung privind prevenirea abuzului/neglijarii/traficului , face demersurile pentru gasirea unei forme de ocrotire cu caracter temporar sau permanent, intocmeste documentatia necesara prezentarii situtiei in CPC sau in Instanta de judecata si colaboreaza direct cu celelalte institutii  pentru urmarirea penala sau juridica a abuzatorilor si colaboreaza direct cu celelalte institutii implicate.  DGASPC, prin reteaua de servicii implicate in protectia copilului va investiga situatia existenta din punct de vedere social, psihologic, economic si educational care va implementa un plan de actiune in beneficiul copilului si familiei.
   

Serviciul are activitati specifice pentru urmatoarele cazuri identificate:
1. cazuri de copii victime ale abuzurilor/neglijarii
2. cazuri de copii victime ale traficului intern/extern sau lipsiti de supraveghere
3. cazuri de copii fugiti/ disparuti care figureaza in sistemul de protectie

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut