go up

Proiecte in cadrul Programului de Interes National, sectiunea 8

 

                                                      ANUNȚ

 

 

În cadrul Programului de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate, în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate” – secțiunea 8, D.G.A.S.P.C. Iași a depus spre finanțare un număr de 6 proiecte, pentru acestea fiind încheiate convenții de finanțare nerambursabilă între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și instituția noastră, după cum urmează:

  • Proiectul „Înființare Locuințe Maxim Protejate Arțarul”, respectiv înființarea a 2 servicii sociale de tip locuință maxim protejată (L.M.P. Arțarul 1 și L.M.P. Arțarul 2), amplasate în localitatea Hârlău și/sau localitățile învecinate, cu capacitate de 8 locuri/casă.
  • Proiectul „Înființare Locuințe Maxim Protejate Fagul”, respectiv înființarea a 2 servicii sociale de tip locuință maxim protejată (L.M.P. Fagul 1 și L.M.P. Fagul 2), amplasate în localitatea Hârlău și/sau localitățile învecinate, cu capacitate de 8 locuri/casă.
  • Proiectul „Înființare Locuințe Maxim Protejate Frasinul”, respectiv înființarea a 2 servicii sociale de tip locuință maxim protejată (L.M.P. Frasinul 1 și L.M.P. Frasinul 2), amplasate în localitatea Hârlău și/sau localitățile învecinate, cu capacitate de 8 locuri/casă.
  • Proiectul „Înființare Locuințe Maxim Protejate Teiul”, respectiv înființarea a 2 servicii sociale de tip locuință maxim protejată (L.M.P. Teiul 1 și L.M.P. Teiul 2), amplasate în localitatea Hârlău și/sau localitățile învecinate, cu capacitate de 8 locuri/casă.
  • Convenția de finanțare nerambursabilă nr. 15967/19.10.2022 pentru finanțarea proiectului „Înființare Locuințe Maxim Protejate Magnolia”, respectiv înființarea a 4 servicii sociale de tip locuință maxim protejată (L.M.P. Magnolia 1, L.M.P. Magnolia 2, L.M.P. Magnolia 3 și L.M.P. Magnolia 4), amplasate în municipiul Iași și/sau localitățile învecinate, cu capacitate de 8 locuri/casă.
  • Proiectul „Înființarea Centrului de Zi Hârlău pentru persoane adulte cu dizabilități”, respectiv înființarea unui centru de zi în orașul Hârlău cu capacitate de 35 de locuri. Pentru înființarea centrului de zi se intenționează modernizarea, accesibilizarea și dotarea unei clădiri care a fost transmisă de către U.A.T. Hârlău spre administrare D.G.A.S.P.C. Iași.

             Proiectele sunt în concordanță cu obiectivele strategice naționale și județene, susțin incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, având ca scop dezinstituționalizarea a 96 de persoane adulte cu dizabilități aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău, prin înființarea a 12 servicii sociale de tip locuință maxim protejată, incluse în comunitate.

Pentru înființarea locuințelor, se achiziționează imobile care vor fi modernizate și dotate conform specificațiilor tehnice și a standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru persoane adulte cu dizabilități.

Serviciile sociale de tip locuință maxim protejată care se vor dezvolta, urmăresc oferirea de servicii integrate, adecvate nevoilor specifice ale persoanelor cu dizabilități, printr-o abordare individualizată în concordanță cu tipul de handicap, vizând creșterea gradului de autonomie personală și învățarea unor deprinderi de autogospodărire.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut