go up

Punctajele obținute la proba scrisă pentru concursulde recrutare din data de 17.04.2024

Tabel cu punctajul obţinut la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat în data de 17.04.2024 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal de la Serviciul Tehnic și Achiziții publice – Compartiment Tehnic și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal de la Serviciul Juridic și Contencios  menționate în Anunțul nr.11381/15.03.2024

 

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Punctaj

proba scrisă

Rezultat
 

inspector, clasa I, grad profesional principal de la Serviciul Tehnic și Achiziții publice – Compartiment Tehnic

1. 13781/29.03.2024 27,00 Respins
 

consilier juridic, clasa I, grad profesional principal de la Serviciul Juridic și Contencios

 

1. 12422/21.03.2024

 

79,00 Admis

 proba scrisă

2.

 

14252/02.04.2024 43,00 Respins
3.

 

14436/03.04.2024 Absent
4.

 

14430/03.04.2024 Absent
5.

 

14629/04.04.2024 Absent

 

Secretar Comisie concurs,

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi, joi, 18.04.2024, orele 11,00 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora  afișării rezultatelor la proba scrisă, respectiv până la data 19.04.2024 orele 11,00.

Pentru susținerea interviului candidații declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta în data de 23.04.2024, ora  09,00 la sediul DGASPC Iași din Strada Ateneului nr.1C.  

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut