go up

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 Program primire dosare

 
Luni – Joi 08.30 – 11.30
Vineri – 08.30 – 13.30 (asistenti sociali primarii și penitenciar)
 
 
Program eliberare certificate
 
11.30 – 13.00
 
 
 
Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap
 
Comisia pentru protectia persoanelor adulte cu handicap, prevazuta la art. 87 din L. Nr. 408/2006 prvind protectia si promovarea drepturilor copilului este organul de specialitate, fara personalitate juridica, a Consiliului judetean, respectiv al Consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor persoanelor adulte cu handicap.
 
          Comisia are urmatoarele atributii principale:
a) stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap;
 b) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
 c) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti încadrarea în grad şi tip de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
d) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
e) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
f) informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite şi obligaţiile ce le revin;
 g) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde.
 
În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciul de evaluare complexă.
 
  Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială.
 
În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională.
 
Comisia este alcatuita din 4 persoane si are urmatoarea componenta :
– un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau de sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an;
-un medic specialist, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, cu următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie – ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie;
-un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
-un psiholog;
– un asistent social.
 
 Componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi este urmatoarea:
– Președinte: Lungu Mariana – medic primar medicină general profil adulți;
 
Direcția de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi:
– Membri:
1. Stoica Georgeta – medic primar medicină de familie, reprezentant al Direcției de Sanatate Publica Iasi;
2. Ionel-Radu Țuțu-Matache – membru ONG;
3. Toma Cristina– psiholog;
4. Matei Elena – asistent social;
 
         Membrii Comisiei reprezinta institutiile care i-au desemnat si au obligatia ca, in toate deciziile care se iau, sa urmareasca exclusiv interesul superior al persoanei adulte cu handicap. Comisia se intruneste săptămânal in sedinte ordinare si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare si este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.
 
Contestarea certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap

Potrivit art.I, pct. 31 din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, alin. (5) al art. 87 din Legea nr. 448/2006 republicată, cu completările si modificările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru."

In concluzie, contestaţiile la certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap se vor depune la  Tribunalul Iasi, Sectia II Civila-Contencios Administrativ si Fiscal.

 
 
Biroul realtii cu publicul DGASPC Iasi
 
 
 
Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut