go up

Serviciul Evaluare Complexa Copil

  1. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI ( SECC )

Procesul de evaluare a funcționării, dizabilității la copii, în cadrul SECC, are drept scop menținerea, îmbunătățirea sau creșterea calității vieții copilului prin următoarele acțiuni interconectate:

a) încadrarea în grad de handicap, care conferă drepturile prevăzute de legea specială;

b) planificarea serviciilor de abilitare și reabilitare și/sau a serviciilor psihoeducaționale cu monitorizarea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copil, a eficienței beneficiilor, serviciilor, intervențiilor și a gradului de satisfacție a beneficiarilor.

Evaluarea complexă a copilului şi familiei presupune utilizarea la maxim a expertizei tuturor membrilor SECC (șef serviciu, medici, psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali) şi a specialiştilor colaboratori din domeniul medico-sanitar, educaţional şi de protecţie a copilului.

Serviciul de evaluare complexă din cadrul Direcției exercită următoarele atribuții principale:

a) identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;

b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;

c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;

d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare- reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcției;

e) informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilități;

f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;

g) comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;

h) reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap

 

Program cu publicul pentru programări

Luni – Joi:  8.00- 14.00

 

Program cu publicul pentru evaluări

Luni – Joi:  8.30- 16.00

Cererea pentru reevaluare, însoțită de copia certificatului medical sau de fișa medicală sintetică și ancheta socială, se depun cu 60 de zile înaintea expirării certificatului:

1. la sediul DGASPC Iasi/ Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului, cam.13

2. e-mail: secc.dgaspcis@dasiasi.ro

date de contact

telefon 0232/214972, 0232/477731, int. 215,  386, 435 – manageri de caz; int. 468 șef serviciu

Nota: Formularele tipizate le puteţi găsi în meniul Formulare – Protectia Copilului – pagina 1 – secţiunea ”Documente necesare în vederea evaluării complexe a copilului

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut