go up

Inchiderea Centrului Rezidential „C.A. Rosetti”, Lot 1, cod SMIS 130246

 

 

ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL „C.A. ROSETTI", MUNICIPIUL IAȘI, JUDEȚUL IAȘI-LOT 1", COD SMIS 130246

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Închiderea centrului rezidențial “C.A. ROSETTI”, Municipiul Iași, Județul lași-LOT 1”, cod SMIS 130246. Proiectul este finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale. Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: copii.

Obiectivul general al proiectului "Închiderea centrului rezidențial “C.A. ROSETTI”, municipiul Iași, Județul lași-LOT 1”, îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor.

Obiectiv specific 1—construirea și dotarea a patru case de tip familial P+1 E, împrejmuire și racord la utilități, respectând funcționalul impus pentru un număr de 45 de persoane, respectiv 12 persoane pentru 3 CTF-uri și 9 persoane pentru un CTF, care vor beneficia de servicii sociale acordate de D.G.A.S.P.C. lași.

Obiectiv specific 2—investițiile propuse promovează dezvoltarea și bunăstarea copiilor, pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor și accesului universal la servicii. Obiectivul specific este fundamentat de necesitatea de a veni în întâmpinarea nevoii de creștere a calității tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijire comunitară, etc, în vederea prevenirii excluziunii sociale.

REZULTATE AȘTEPTATE

Patru case de tip familial P+1 E cu imprejmuire și racord la utilități construite și dotate, pentru găzduirea a 45 de copii de vârstă școlară cu dizabilitati neuropsihice, pe perioada menținerii active a măsurii de protecție specială, cu asigurarea tuturor serviciilor legate de buna dezvoltare a acestora, asigurarea condițiilor de locuit de bună calitate, decente și asemanătoare mediului familial, acces la educația informală și non-formală în vederea asimilării cunostințelor și deprinderilor necesare dobândirii autonomiei conform vârstei și integrarii sociale, etc. 

 

Dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor specifice având în vedere: accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare accesibile, îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copil și familie, dezvoltarea serviciilor alternative pe model familial sau servicii rezidențiale integrate în comunitate, concomitent cu dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile de tip clasic, sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție, promovarea egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare.

Valoarea totală a proiectului —5.583.146,71 lei

Valoare totală eligibilă — 4.662,871,66 lei 

 Valoare neeligibilă inclusiv TVA –920.275,05 lei

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este  de de la data de 10.06.2020 (data de semnare a contractului de finanțare)  până la data de 30.09.2023.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.

 

Date de contact:

Manager proiect: Maria Abalași                                                                                                                                                                                                           

Telefon: 0729995796; E-mail: rosetti.css@gmail.com

 

                                                                              

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut