go up

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

DGASPC Iaşi

Speaker_Icon.svg
Rulează videoul

Îşi desfăşoară activitatea pornind de la nevoile specifice ale populaţiei judeţului Iaşi, stabilite prin Strategiile propuse de Direcţie şi aprobate de către Consiliul Judeţean Iaşi, iar specialiştii proprii ai Direcţiei asigura implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, oferind servicii în conformitate cu exigentele impuse de standardele de asistenţă socială.

Pentru înfiinţarea şi diversificarea serviciilor acordate copiilor şi persoanelor adulte defavorizate din judeţul Iaşi, DGASPC a accesat programe de finanţare ale Uniunii Europene şi programe de finanţare internă constituindu-şi, un portofoliu impresionant de proiecte derulate cu succes.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

De strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean.

De coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului.

De administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie.

De colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

De execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgentelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului.

De reprezentare a Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

Scurt istoric

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi 208/18.12.2003 a fost înfiinţată Direcţia de Asistenţă Socială prin unirea celor două servicii specializate existente respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi, instituţie care a preluat întreaga activitate de protecţie socială la nivelul judeţului Iaşi, oferind servicii pentru toate categoriile de persoane aflate în dificultate, copii sau adulţi.

Direcţia de Asistenţă Socială s-a reorganizat ca Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.193/21.12.2004.

Activitatea specialiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului s-a desfăşurat pe baza strategiilor adoptate de Consiliul Judeţean Iaşi, strategii care au vizat implementarea reformei în domeniul asistenţei sociale, răspunzând nevoilor şi cerinţelor comunităţii locale.

Încă de la înfiinţare, obiectivele DGASPC au urmărit promovarea protecţiei copilului prin alternative de tip familial, evaluarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial în vederea dezinstituţionalizării, înfiinţarea de noi servicii în vederea prevenirii abandonului şi reducerii instituţionalizării.

Sari la conținut