go up

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestatii

NOILE VALORI ALE PRESTAȚIILOR SOCIALE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2024

Cuantum indicator social de referință (10,4%-indice inflație): 660,213 LEI

Adulții cu handicap :

 • Grav : 463 lei indemnizatie lunară și 199 lei – buget personal complementar ; TOTAL : 662 lei ;
 • Accentuat : 350 lei indemnizatie lunară și 146 lei – buget personal complementar; TOTAL : 496 lei ;
 • Mediu : 80 lei buget personal complementar.

 

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale,  pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere :

 • Grav : 397 lei ;
 • Accentuat : 232 lei ;
 • Mediu : 80 lei.

 

Indemnizația de însoțitor : 2086 lei.

PRINCIPALELE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP GRAV
 1. Drepturi acordate prin D.G.A.S.P.C. Iaşi :

  –  indemnizaţia lunară, în sumă de 463 lei (se acordă din oficiu) ;

  –  bugetul personal complementar lunar, în sumă de 199 lei (se acordă din oficiu) ;

  –  în cazul în care încadrarea în grad de handicap grav are mențiunea ,,cu asistent personal”, pe baza acordului obținut de la secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Iași, beneficiază de la primăria de domiciliu (cu excepția indemnizaţiei de însoțitor, acordată pentru persoanele cu handicap vizual grav, prin D.G.A.S.P.C. Iaşi), de  asistent personal sau de indemnizaţia de însoţitor în sumă de 2.086 lei;

– persoanele cu handicap grav pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban (24  de călătorii interurbane gratuite pe an pentru transportul persoanei cu handicap şi 24 de călătorii interurbane gratuite pe an pentru asistentul personal sau însoţitorul acesteia-transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare clasa a –II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale fără a depăși suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav ;

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (de această prevedere beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora, asistenţii personali ai copiilor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav) – este necesară 1 poză tip act de identitate,

-legitimație de persoană cu handicap – este necesară 1 poză tip act de identitate (legitimarea titularilor de drepturi, la transportul interurban, nu se mai face, exclusiv în baza acestei legitimații, ci și în baza actului de identitate)

-Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

-Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. Beneficiază de aceste prevederi și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav.

 -Persoanele cu handicap, au dreptul de a beneficia la cerere de “Cardul European pentru dizabilitate”Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi din Romania şi Europa.

 

Drepturi acordate prin alte instituții :

       – Scutire de la plata impozitului pe venituri din salarii sau pensii (scutirea este acordată de către angajator sau de către Casa Județeană de Pensii Iași, pe baza depunerii unei cereri și a unei xerocopii a certificatului de încadrare în grad de handicap) ;

-Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren, se acordă (de către primăria de domiciliu) pe baza cererii şi a xerocopiei certificatului de încadrare în grad de handicap;

– Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

 Dreptul se acordă în limita biletelor alocate prin bugetul de stat, la cerere, de către Casa Județeană de Pensii Iași.

Drepturi care se acordă prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi:

-Asistenţă medicală gratuită, inclusiv  medicamente gratuite,  atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, prin medicul de familie, la cerere, pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap .

– Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare.

-Servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;


       Toate drepturile se regăsesc în Legea 448/2006, cu modificările ulterioare şi este afişată la adresa www.dasiasi.ro

PRINCIPALELE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ACCENTUAT
 1. Drepturi acordate prin D.G.A.S.P.C. Iaşi :

  –  indemnizaţia lunară, în sumă de 350 lei (se acordă din oficiu) ;

  –  bugetul personal complementar lunar, în sumă de 146 lei (se acordă din oficiu) ;

  – persoanele cu handicap accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban (12 călătorii interurbane gratuite  pe an pentru transportul persoanei cu handicap, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare clasa a –II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale fără a depăși suma de 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat ;

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (de această prevedere beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora  însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal, în prezenţa acestora, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap accentuat) – este necesară 1 poză tip act de identitate,

 

-legitimație de persoană cu handicap – este necesară 1 poză tip act de identitate (legitimarea titularilor de drepturi, la transportul interurban, nu se mai face, exclusiv în baza acestei legitimații, ci și în baza actului de identitate)

 

-Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

 

-Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. Beneficiază de aceste prevederi și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap accentuat.

 -Persoanele cu handicap, au dreptul de a beneficia la cerere de “Cardul European pentru dizabilitate”Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi din Romania şi Europa.

 

Drepturi acordate prin alte instituții :

       – Scutire de la plata impozitului pe venituri din salarii sau pensii (scutirea este acordată de către angajator sau de către Casa Județeană de Pensii Iași, pe baza depunerii unei cereri și a unei xerocopii a certificatului de încadrare în grad de handicap) ;

-Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren, se acordă (de către primăria de domiciliu) pe baza cererii şi a xerocopiei certificatului de încadrare în grad de handicap;

– Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

 Dreptul se acordă în limita biletelor alocate prin bugetul de stat, la cerere, de către Casa Județeană de Pensii Iași.

 

Drepturi care se acordă prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi:

-Asistenţă medicală gratuită, inclusiv  medicamente gratuite,  atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, prin medicul de familie, la cerere, pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap .

– Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare.

-Servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 

       Toate drepturile se regăsesc în Legea 448/2006, cu modificările ulterioare şi este afişată la adresa www.dasiasi.ro

PRINCIPALELE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP MEDIU
 1. Drepturi acordate prin D.G.A.S.P.C. Iaşi :

  –  bugetul personal complementar lunar, în sumă de 80 lei (se acordă din oficiu) ;

-legitimație de persoană cu handicap – este necesară 1 poză tip act de identitate ;

-Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

-Persoanele cu handicap, au dreptul de a beneficia la cerere de “Cardul European pentru dizabilitate”Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi din Romania şi Europa.

 

Drepturi acordate prin alte instituții :

– Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

 Dreptul se acordă în limita biletelor alocate prin bugetul de stat, la cerere, de către Casa Județeană de Pensii Iași.

Drepturi care se acordă prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi:

-Asistenţă medicală gratuită, inclusiv  medicamente gratuite,  atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, prin medicul de familie, la cerere, pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap .

– Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare.


       Toate drepturile se regăsesc în Legea 448/2006, cu modificările ulterioare şi este afişată la adresa www.dasiasi.ro

PRINCIPALELE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP UȘOR
 1. Drepturi acordate prin D.G.A.S.P.C. Iaşi :

-legitimație de persoană cu handicap – este necesară 1 poză tip act de identitate ;

-Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

-Persoanele cu handicap, au dreptul de a beneficia la cerere de “Cardul European pentru dizabilitate”Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi din Romania şi Europa.

 

Drepturi acordate prin alte instituții :

– Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

 Dreptul se acordă în limita biletelor alocate prin bugetul de stat, la cerere, de către Casa Județeană de Pensii Iași.

Drepturi care se acordă prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi:

-Asistenţă medicală gratuită, inclusiv  medicamente gratuite,  atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, prin medicul de familie, la cerere, pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap .

– Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare.


       Toate drepturile se regăsesc în Legea 448/2006, cu modificările ulterioare şi este afişată la adresa www.dasiasi.ro

 

23.08.2023

ANUNȚ IMPORTANT

 

 

            În cazul în care, în sistemul informatic al instituției noastre, expiră valabilitatea actelor de identitate ale persoanelor cu handicap (toate datele de pe actele de identitate au fost și sunt introduse manual în programul informatic, de către angajații D.G.A.S.P.C. Iași, pe măsura primirii lor), programul, în mod automat suspendă dreptul la prestațiile sociale. Suspendarea se efectuează în baza nerespectării de către persoanele cu handicap, respectiv de către persoanele care au în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap, a obligației (conform prevederilor art. 59 alin. (1) lit. h) și art. 60 lit. f) din Legea nr. 448/2006) de a aduce la cunoștința instituției noastre, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. Suspendarea drepturilor se face cu luna următoare producerii evenimentului (expirarea actului de identitate). După ce se comunică instituției noastre xerocopii sau fotocopii după noile acte de identitate, aflate în termen de valabilitate, datele sunt introduse în programul informatic și prestațiile sociale restante și curente se vor acorda cu luna următoare depunerii respectivelor acte de identitate.

             Din cauza nerespectării de către persoanele cu handicap, respectiv de către persoanele care au în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap, a obligației menționate mai sus, numai după comunicarea actelor de identitate (deoarece numai atunci se cunoaște noul domiciliu sau noua reședință a titularilor de drepturi, domiciliul sau reședința făcând parte integrantă din dispozițiile respective), angajații B.E.P.B.A.S. editează din programul informatic dispozițiile de suspendare a drepturilor.

 


 

21.08.2023

A N U N T

 

privind scutirea la taxa de rovinietă pentru persoanele cu handicap,

însoțitorii, sau după caz asistenții personali ai acestora,

conform Art.28 din Legea nr. 448/2006, modificat prin Legea 193/2015

 

            In conformitate cu Cap. 3, pct. 3.1 și 3.2 din Convenția încheiată între C.N.A.I.R. S.A, Ministerul Transporturilor și D.G.A.S.P.C. Iași, valabilitatea rovinietelor va fi de 12 luni începând cu prima zi a lunii următoare preluării documentelor de către D.R.D.P. Iași, conform datelor din tabelul de mai jos:

 

 

Nr.

Crt.

Luna în care este depusă

documentația la D.G.A.S.P.C. Iași

Data de la care va intra in vigoare scutirea la taxa de rovinieta

1

Ianuarie

                    01 Martie

2

Februarie

                    01 Aprilie

3

Martie

                    01 Mai

4

Aprilie

                    01 Iunie

5

Mai

                    01 Iulie

6

Iunie

                    01 August

7

Iulie

                    01 Septembrie

8

August

                    01 Octombrie

9

Septembrie

                    01 Noiembrie

10

Octombrie

                    01 Decembrie

11

Noiembrie

                    01 Ianuarie

12

Decembrie

                    01 Februarie

 


 

 


 

 

 

ANUNT

ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.03.2021, BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN VOR FI ELIBERATE, ÎN FUNCȚIE DE OPȚIUNEA TITULARILOR DE DREPTURI, ORI DIRECT, DE LA GHIȘEELE D.G.A.S.P.C. IAȘI, ORI VOR FI TRANSMISE PRIN POȘTĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, LA ADRESA DE DOMICILIU SAU  REȘEDINȚĂ MENȚIONATĂ ÎN ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP / REPREZENTANȚILOR LEGALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP.

D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNT

ÎN VEDEREA PREVENIRII INFECȚIEI CU SARS-COV-2, ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.02.2021, BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN VOR FI TRANSMISE PRIN POȘTĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, LA ADRESA DE DOMICILIU SAU  REȘEDINȚĂ MENȚIONATĂ ÎN ACTELE DE IDENTITATE ALE TITULARILOR DE DREPTURI.  PERSOANELE CU HANDICAP / REPREZENTANȚII LEGALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP CARE OPTEAZĂ PENTRU BILETELE SUS-MENȚIONATE,  VOR DEPUNE CEREREA PENTRU EXPRIMAREA OPȚIUNII (CONFORM MODELULUI PREVAZUT DE H.G. NR. 1118/17.12.2020), SEMNATĂ, LA  REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. IAȘI, SAU O VOR TRANSMITE PRIN FAX (0232/279654) /  E-MAIL (office.dgaspcis@dasiasi.ro).

CEREREA PENTRU EXPRIMAREA OPȚIUNII POATE FI DESCĂRCATĂ DE PE SITE-UL INSTITUȚIEI NOASTRE, SECȚIUNEA ,,FORMULARE – PERSOANE ADULTE CU HANDICAP”.

D.G.A.S.P.C. IASI

 

Clarificări privind modalitatea de decontare a carburantului

Având în vedere numeroasele solicitări formulate de reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului referitoare la prevederile HG nr. 1118/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, formulăm următoarele clarificări:

Cererea pentru exprimarea opțiunii este datată și semnată de către persoana care o completează.

Cererea de decontare este datată și semnată de către persoana care o completează.

 1. Cererea pentru exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se completează astfel:
  • a) la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele 1-6 reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități;
  • b) la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele 1-4 reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.
 2. Cererea pentru exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se depune astfel:
  • a) o singură dată în intervalul de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, în situația în care acesta are termen de valabilitate de 12 luni; regula se aplică în mod corespunzător și în situația valabilității de 24 luni a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;
  • b) o singură dată pe an calendaristic, în situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are termen permanent de valabilitate, chiar dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cu termen permanent de valabilitate este obținut în anul în curs.
 3. Cererea de decontare se completează astfel:
  • a) la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele 1-5 reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități;
  • b) la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele 1-4 reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.
 4. Cererea de decontare și bonul/bonurile fiscale de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere, denumite în continuare bonuri fiscale, se depun la registratura direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Bonurile fiscale sunt datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului.

In situația în care cererea de decontare se depune în format electronic, bonurile fiscale, datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, se transmit în format fizic la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap; același număr de bon fiscal se completează în cererea de decontare, pentru fiecare călătorie efectuată în baza acestuia.

La solicitarea decontării carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea furnizorului de servicii sociale, bonul/bonurile fiscale sunt eliberate pentru persoana juridică, furnizor de servicii sociale.

Prin furnizor de servicii sociale se înțelege persoana juridică, de drept public ori privat, acreditată potrivit legii să furnizeze servicii sociale: structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autorităților executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu și sectoare ale municipiului București, organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații, cultele recunoscute de lege, filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare.

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o acompaniază și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară.

În situația în care termenul de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap expiră în cursul anului 2021, numărul de călătorii pentru care se decontează carburantul nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin.(1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat, indiferent de numărul de luni rămase până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestuia.

Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro

În cazul în care valoarea tarifului prevăzută în Convenție pentru numărul de kilometri efectuați este mai mare decât cea cuprinsă în bonul fiscal, suma maximă decontabilă este suma prevăzută în bonul fiscal.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se realizează potrivit gradului de handicap înscris în documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

 1. În situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pe an calendaristic.
 2. În situația în care încadrarea în grad de handicap se modifică înainte de data la care expiră documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, drepturile se acordă conform gradului obținut, pe perioada de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a noului document de încadrare în grad de handicap.
 3. În situația schimbării domiciliului persoanei cu dizabilități în alt județ, decontarea cheltuielilor pentru carburant se efectuează în funcție de numărul de călătorii efectuate, respectiv în funcție de suma decontată până la data transferului.
 4. În situația decesului persoanei cu handicap în intervalul de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente până la data decontării, cheltuielile pentru decontarea carburantului se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

 

 

ANUNȚ

   Ca urmare a apariției H.G. nr. 1118/ 17 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vă anunțăm următoarele :

– Modelul de bilet de călătorie gratuită pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, aferent anului 2021, a fost modificat.

-Biletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap, aferente anului 2020, vor putea fi utilizate şi în luna ianuarie a anului 2021.

– Atât persoanele cu handicap grav și accentuat, pe de o parte, cât și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii , pe de altă parte, pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la art. 24 (din Legea nr. 448/2006) alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4); Aceste persoane îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere (formularul poate fi descarcat de pe site-ul instituției – Secțiunea ,,Formulare”) depusă prin mijloace electronice  sau la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, modelul acesteia regăsindu-se la ghișeele Biroului de Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială. Opțiunile completate și semnate de către titularii de drepturi pot fi transmise la e-mail-ul office.dgaspcis@dasiasi.ro, transmise prin poștă, fax (0232/279654) sau depuse la sediul instituției (municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 57 A).

Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare.

Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Cererea de decontare cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea de decontare se depune la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăşi numărul de : 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

-În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

-Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

 

 

 

DIN DATA DE 01.04.2019 NOUL PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ VA FI URMĂTORUL :

LUNI : 8,30-14,00 ;

MARȚI : 8,30-14,00 ;

MIERCURI : 8,30-18,30 ;

VINERI : 8,30-16,30.

 

ÎN ZILELE DE JOI NU SE VA LUCRA CU PUBLICUL. PERSONALUL VA EFECTUA LUCRĂRI NECESARE PENTRU PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE.

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

CONDUCEREA

 

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Ianuarie 2019 potrivit prevederilor  H.G. 1019/2018, privind aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, plata prestațiilor sociale se efectuează de către agențiile județene pentru plăți.

 

În acest sens, pentru eliberarea următoarelor documente:

       – Cupon pentru prestațiile sociale virate intr-un cont bancar

       – Adeverință Deces pentru moștenitorii persoanelor cu handicap decedate

       – Adeverință de Venit de orice tip, privind drepturile bănești ale persoanelor cu handicap,

 

vă rugăm să vă adresați A.J.P.I.S Iași (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială)

 * Adresă: Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași

        * Telefon: 0232-210.980; 0232-213.887

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT

 

Urmare a  modificărilor  legislative, preconizăm că vom putea elibera bilete gratuite de transport pentru persoane cu handicap  începând cu ziua de MIERCURI,  6 februarie 2019, în funcție de încheierea Convențiilor cu operatorii de transport.

Relații la telefon 0232 477731  interior 310 sau  311 .

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Februarie 2019, potrivit prevederilor  H.G. 1017/2018 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

NU este necesară Legitimația de persoană cu handicap pentru  a beneficia de biletele de călătorie pentru transportul interurban.

 

Persoana cu handicap va prezenta operatorului de transport interurban biletul de călătorie gratuită și documentul de identitate original.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT IMPORTANT!

PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE SE VA EFECTUA ÎN PERIOADA DE 12-31 A FIECĂREI LUNI, PENTRU LUNA PRECEDENTĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 ÎNAINTE DE A SEMNA DE PRIMIRE, VERIFICAȚI CORECTITUDINEA SERIILOR ȘI A NUMERELOR DE BILETE PT. TRANSPORT INTERURBAN,ELIBERATE DE LA GHIȘEU ! FIECARE BILET ESTE UNIC, NUMERELE ACESTORA TREBUIE SĂ FIE DIFERITE ȘI SĂ FIE TRECUTE ÎN LEGITIMAȚIA DE PERSOANĂ CU HANDICAP. ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 DUPĂ PRIMIREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN NU LE ÎNMÂNAȚI ALTOR PERSOANE (CU EXCEPȚIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ȘI POLIȚIEI)! ÎN PROXIMITATEA D.G.A.S.P.C. IAȘI EXISTĂ PERSOANE CARE VĂ POT ÎNȘELA VIGILENȚA !!! ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ VA FI FĂCUTĂ DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ LA POLIȚIE.

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 VÂNZAREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN CONSTITUIE INFRACTIUNE !

INSTITUȚIA NOASTRĂ DISPUNE DE SUPRAVEGHERE / ÎNREGISTRARE VIDEO

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN SE ELIBEREAZĂ EXCLUSIV PERSOANEI CU HANDICAP, ASISTENTULUI PERSONAL, REPREZENTANTULUI LEGAL/TUTORELUI SAU ORICAREI ALTE PERSOANE, ÎMPUTERNICITE NOTARIAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE (carte de identitate, legitimație de persoană cu handicap-nu este necesară xerocopie, contract individual de muncă – pentru asistentul personal, dispoziția/sentința de numire a tutorelui, împuternicirea/procura notarială, alte acte, după caz)

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

ORICE RECLAMAȚIE CU PRIVIRE LA BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN, ELIBERATE DE CĂTRE D.G.A.S.P.C. IAȘI (FURT, ÎNLOCUIRE CU FALSURI, ETC.) SE VA FACE, DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ, LA SECȚIA 4 DE POLIȚIE IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI, STRADA VASILE LUPU NR. 67

TELEFON : 0232301302

 

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut