go up

Rezultatele privind selectia dosarelor pentru concursul organizat în data de 27.03.2024

Tabel cu rezultatele privind selecţia dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic şi Achiziţii Publice – Compartimentul Tehnic, organizat în data de 27.03.2024 menţionat în Anunțul nr. 10094/08.03.2024 publicat în data de 08.03.2024

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Rezultatele selecţiei

dosarelor

 

Observaţii

 

 

inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic şi achiziţii publice – Compartiment Tehnic din cadrul aparatului propriu al DGASPC Iași

 

1. 10794/13.03.2024 Admis
2. 11005/14.03.2024 Admis

 

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina

 

 

Afişat astăzi, luni, 18.03.2024, ora 13,00

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor trebuie să se prezinte la sediul DGASPC Iaşi din Strada Ateneului nr.1C, miercuri, 27.03.2024 ora 10.00, în vederea susţinerii probei scrise a concursului.

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut