go up

Tabel cu punctajul obţinut la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional

Tabel cu punctajul obţinut la proba scrisă pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional deținut principal la Serviciul Management de caz pentru copii aflați în măsuri de tip rezidențial, centre de zi și supravegheri specializate din cadrul aparatului propriu – grad profesional după promovare – superior, menționat în Anunțul nr. 16741/16.04.2024 publicat în data de 16.05.2024

 

Nr.

ctr.

Numărul de înregistrare al dosarului de înscriere al candidatului Punctaj

proba scrisă

Rezultat
1. 18305/25.04.2024 84,00 Admis

 

 

Secretar Comisie examen,

Inspector Jijie Cristina

 

 

 

Afişat astăzi, joi, 16.05.2024, orele 15,00

 

Contestațiile se pot depune în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora  afișării rezultatelor la proba scrisă.

 

Pentru susținerea interviului candidații declarați admiși la proba scrisă se vor prezenta în data de 21.05.2024, ora  10,00 la sediul DGASPC Iași din Strada Ateneului nr.1C.  

Fisiere atasate
Sari la conținut