go up

Legislația în domeniul protecției din domeniu protecției copilului

 Legislația în domeniul protecției din domeniu protecției copilului

 

 

LEGEA nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 
 
LEGEA nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata 
 
ORDINUL nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoan sau familie apt s adopte, precum si a modelului si conţinutului unor formulare, instrumente si documente utilizate in procedura adopţiei 
 
Model cerere de adopţie internaţional pentru luarea in evidenţa Registrului Naţional pentru Adopţii 
HOTARAREA nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 
(en) LAW No. 273/2004 concerning the legal status of adoption, republished texts 
 
(en) DECISION No. 350/2012 on the approval of detailed rules for the implementation of Law No 273/2004 concerning the legal status of adoption 
LEGEA nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 
 
LEGEA nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social 
 
LEGEA 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, republicata 
 
LEGEA nr. 47 din 8 martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala 
 
LEGEA nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor. 
 
HOTARAREA nr. 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie 
 
HOTARAREA nr. 1007 din 1 septembrie 2005 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 
HOTARAREA nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociale, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 
LEGEA nr. 488 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 
ORDONANTA nr. 86 din 19 august 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 
LEGEA nr. 515 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 
ORDONANTA nr. 68 din 28.august.2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 
 
LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 
 
ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 actualizata, privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare 
 
ORDINUL nr. 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare n prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie 
 
ORDINUL Nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor violentei in familie 
 
ORDINUL nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 
 
Hotărâre nr.1385 – 18/11/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului 
 
Ordin nr.253 – 28/11/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate 
 
Hotărâre nr.1382 – 28/10/2008 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008 – 2009 
 
Lege nr.174 – 10/10/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii 
 
Ordonanţă de urgenţă nr.102 – 03/09/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei 
 
Hotărâre nr.859 – 13/08/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008 
 
Hotărâre nr.860 – 13/08/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013 
 
Ordonanţă de urgenţă nr.78 – 18/06/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal 
 
Hotărâre nr.617 – 11/06/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009 
 
Hotărâre nr.433 – 16/04/2008 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi 
 

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut