go up

PRINCIPALELE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ACCENTUAT

PRINCIPALELE DREPTURI ACORDATE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ACCENTUAT

 

1. Drepturi acordate prin D.G.A.S.P.C. Iaşi :

 

  –  indemnizaţia lunară, în sumă de 279 lei (se acordă din oficiu) ;

  –  bugetul personal complementar lunar, în sumă de 116 lei (se acordă din oficiu) ;

  – persoanele cu handicap accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban (12 călătorii interurbane gratuite  pe an pentru transportul persoanei cu handicap, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare clasa a –II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial) sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale fără a depăși suma de 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat ;

– gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul (de această prevedere beneficiază şi însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenţa acestora  însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal, în prezenţa acestora, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap accentuat) – este necesară 1 poză tip act de identitate,

 

-legitimație de persoană cu handicap – este necesară 1 poză tip act de identitate (legitimarea titularilor de drepturi, la transportul interurban, nu se mai face, exclusiv în baza acestei legitimații, ci și în baza actului de identitate)

 

-Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002 , cu modificările și completările ulterioare. Scutirea se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite.

 

-Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. Beneficiază de aceste prevederi și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap accentuat.

 -Persoanele cu handicap, au dreptul de a beneficia la cerere de “Cardul European pentru dizabilitate”Cardul este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi din Romania şi Europa.

 

 

2. Drepturi acordate prin alte instituții :

 

       – Scutire de la plata impozitului pe venituri din salarii sau pensii (scutirea este acordată de către angajator sau de către Casa Județeană de Pensii Iași, pe baza depunerii unei cereri și a unei xerocopii a certificatului de încadrare în grad de handicap) ;

-Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren, se acordă (de către primăria de domiciliu) pe baza cererii şi a xerocopiei certificatului de încadrare în grad de handicap;

– Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist.

 Dreptul se acordă în limita biletelor alocate prin bugetul de stat, la cerere, de către Casa Județeană de Pensii Iași.

 

Drepturi care se acordă prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi:

-Asistenţă medicală gratuită, inclusiv  medicamente gratuite,  atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, prin medicul de familie, la cerere, pe baza Certificatului de încadrare în grad de handicap .

– Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei și în condițiile prevăzute în Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate și a normelor sale de aplicare.

-Servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 

       Toate drepturile se regăsesc în Legea 448/2006, cu modificările ulterioare şi este afişată la adresa www.dasiasi.ro

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut