go up

Proiect „Inchiderea Centrului Rezidential „Bucium””, Componenta 1, cod SMIS 130248

 

Închiderea centrului rezidențial „Bucium“, 

Municipiul Iași, Județul Iași – Componenta 1,

Cod SMIS 130248

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Închiderea centrului rezidențial „Bucium“, Municipiul Iași, Județul Iași – Componenta 1, Cod SMIS 130248.Proiectul este finanțat prin Regio – Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor.

Obiective specifice:

  1. Construirea și dotarea a trei case de tip familial P+1 E, împrejmuire și racord la utilități, respectând funcționalul impus pentru un număr de 36 de persoane.
  2. Investițiile promovează dezvoltarea și bunăstarea copiilor, pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor și accesului universal la servicii.

Rezultate așteptate:

  • Trei case de tip familial P+1 E cu împrejmuire și racord la utilitățile construite și dotare, pentru găzduirea a 36 de copii de vârstă școlară;
  • Dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor specifice având în vedere: accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare accesibile, îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copil și familie, dezvoltarea serviciilor alternative pe model familial sau servicii rezidențiale integrate în comunitate, concomitent cu dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile de tip clasic, sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție, sporirea responsabilității comunității și extinderea serviciilor comunitare, sporirea gradului de conștientizare a necesității desfășurării acțiunilor comunitare de către societate, promovarea egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare.

Perioada de implementare a proiectului este de la data de 12.05.2020 (data semnării contractului de finanțare) până la 30.09.2023.

Valoare totală proiect: 4.662.854,67 LEI.

Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 3.263.998,29 lei (70%).

Valoare nerambursabilă din Bugetul Național: 1.305.599,25 lei (28%).

Valoarea cofinanțării eligibile a benefciarului (2%): 93.257,13 lei.

 

 

Date de contact:

Manager proiect: Corodescu Cecilia-Andreea

E-mail:bucium.inchidere12@gmail.com

 

 

 

 

   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro                   |        facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut