go up

Proiect „Inchiderea Centrului Rezidential „Bucium””, Componenta 2, cod SMIS 130475

     

Închiderea centrului rezidențial „Bucium“,   

  Municipiul Iași, Județul Iași – Componenta 2,     

Cod SMIS 130475

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul Închiderea centrului rezidențial „Bucium“, Municipiul Iași, Județul Iași – Componenta 2, Cod SMIS 130475. Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014- 2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor.

Obiective specifice:

  1. Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racord la utilități, respectând funcționalul impus pentru un număr de 12 de persoane.
  2. Reabilitare, modernizare și dotare în vederea schimbării de destinație în centru de zi, pentru 30 de beneficiari de servicii sociale.
  3. Investițiile propuse promovează dezvoltarea și bunăstarea copiilor, pentru respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor și accesului universal la servicii.

Rezultate așteptate:

  • 1 casa de tip familial (P+1E) finalizată – 12 copii beneficiari de servicii sociale.
  • Dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor specifice având în vedere: accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare accesibile, îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copil și familie, dezvoltarea serviciilor alternative pe model familial sau servicii rezidențiale integrate în comunitate, concomitent cu dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile de tip clasic, sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție, sporirea responsabilității comunității și extinderea serviciilor comunitare,sporirea gradului de conștientizare a necesității desfășurării acțiunilor comunitare de către societate, promovarea egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare.

 

Perioada de implementare a proiectului este de la data de 13.05.2020 (data semnării contractului de finanțare) până la 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 2.485.238,82 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 1.739.667,17 lei (70%).

Valoarea nerambursabilă din Bugetul Național : 695.866,84 lei. ( 28 %)

Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului : 49.704,81 lei.(2%)

 

Date de contact:

Manager proiect: Corodescu Cecilia-Andreea

E-mail: bucium.inchidere12@gmail.com

                    

 

 

                                      Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro                     |        facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut