go up

Lege nr. 24/2010 din 02/03/2010 pentru art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Lege nr. 24/2010

din 02/03/2010

 

pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Publicat in MOF nr. 143 – 04/03/2010

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 04/03/2010

 

Actul a intrat in vigoare la data de 07 martie 2010

                                                                                                            

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Articol unic. – Articolul 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 în 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. Alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4)."

   2. După alineatul (71) se introduce un nou alineat, alineatul (72), cu următorul cuprins:

    "(72) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit."

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR                          PRESEDINTELE SENATULUI
     ROBERTA ALMA ANASTASE                                  MIRCEA-DAN GEOANA
 
 

   

    Bucureşti, 2 martie 2010.

    Nr. 24.

 

Fisiere atasate
Sari la conținut