go up

Lege nr. 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) Legea nr. 448/2006

Parlamentul României

 

            Lege nr. 359/2009

din 20/11/2009

 

pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Publicat in MOF nr. 799 – 24/11/2009

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 24/11/2009

 

Actul va intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2010

                                         

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Art. I. – La articolul 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "b) scutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale ale acestuia şi care sunt în folosinţa acestor persoane."

   Art. II. – Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

   

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI                                   PRESEDINTELE SENATULUI

     DEPUTATILOR,                                            MIRCEA-DAN GEOANA

     DANIELA POPA

 

 

   

 

Bucureşti, 20 noiembrie 2009.

Nr. 359.

 

Fisiere atasate
Sari la conținut