go up

Comunicat privind finalizarea proiect VENUS ”Impreuna pentru o viata in siguranta”

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice   

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

 

 

Comunicat

privind finalizarea proiectului Venus „Împreună pentru o viață în siguranță

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în calitate de partener local, anunță finalizarea implementării, începând din data de 04.09.2023, a proiectului„VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” ID MySMIS 128038.

 

Solicitantul, în cadrul acestui proiect a fost Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar partenerii locali au fost 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin  serviciile publice de asistență social/direcțiile de asistență socială).

 

Proiectul,  în valoare totală de 51.080.375,72 lei, a avut o perioadă de implementare de 48 de luni (04.03.2019-04.09.2023) și a fost cofinantat din FSE, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Astfel, în acord cu obiectivul general al poiectului, la nivelul județului Iași, s-a urmărit a se înființa un serviciu social de tip locuință protejată , un cabinet de consiliere vocațională și cabinet pentru grupuri de suport adresat victimelor violenței domestice, în spații puse la dispoziție de către Consiliul Județean Iași prin D.G.A.S.P.C., servicii care să contribuie la susținerea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale destinate victimele violenței domestice.

          Serviciile menționate ( Locuința protejată, grupul de suport și cabinetul de consiliere vocațională) au fost acordate în cadrul proiectului Venus, din data de 04.03.2020 și au avut ca obiectiv   furnizarea serviciilor de găzduire, informare și consiliere  și sprijin în vederea adaptării la o viață independentă activă, precum și reabilitarea și reinserția socială a femeilor victime ale violenței domestice.

În vederea implementării activităților asumate prin Acordul de Parteneriat, DGASPC Iași a avut alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, contribuția proprie fiind în valoare de 22.743,50 lei.

           La nivelul DGASPC Iași au fost obținute următoarele rezultate:

  • Crearea și operaționalizarea Locuinței Protejate destinată Victimelor Violenței Domestice, cu o capacitatea de 6 locuri/an-identificarea și alocarea spațiului necesar înființării acestui serviciu social, amenjarea/reamenajarea și dotarea Locuinței, licențierea serviciului social.
  • 251 de persoane adulte victime ale violenței domestice din grupul țintă au beneficiat de cel puțin 2 servicii,
  • 19 persoane adulte victime ale violenței domestice din grupul țintă,  au beneficiat de serviciile Locuinței Protejate,
  • 87 de persoane adulte victime ale violenței domestice din grupul țintă au beneficiat de serviciul grup de suport,
  • 145 de persoane adulte adulte victime ale violenței domestice din grupul țintă  au beneficiat de serviciile cabinetului de consiliere vocațională,
  • 1 echipă de specialiști – 1 responsabil de servicii sociale, 1 psiholog grup de suport, 1 psiholog consilier vocational selectați în rețeaua națională inovativă integrate de servicii de tipul locuința protejată, grup de suport și consiliere vocațională,
  • 6 angajați din cadrul autorităților publice locale-profesioniști- din județ, informați și și constientizați în legătura cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.
Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut